Główna / Produkt / HuzarSENT

HuzarSENT

HuzarSENT

Obsługa systemu SENT (kontrola przewozu towarów wrażliwych) w aplikacjach Huzar Software

W związku z wprowadzeniem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, firma Huzar Software oferuje oprogramowanie, które ułatwia spełnianie ustawowego obowiązku. Program HuzarSENT umożliwia komunikację z systemem kontroli przewozów towarów – SENT.

Projektowane prawo zobowiązuje podmioty wysyłające, odbierające i przewożące towary wrażliwe do rejestrowania każdego przewozu w elektronicznym systemie SENT Ministerstwa Finansów pod groźbą surowych kar finansowych. Rejestrowaniu nie podlegają przewozy objęte procedurą celną – np. przemieszczenia EMCS – lub przewozy pomiędzy magazynami jednego podmiotu. Treść ustawy znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1.

 • HuzarSENT in English
  English version of HuzarSENT is also available.
  SENT is monitoring system for the road carriage of goods.
  Our software sends and recieves all meesages needed to conduct information exchange with Polish SENT system. Basing on all collected data the program shows current state of carriage. It validates data before sending and shows messages in Polish (English soon) language. Enables sending SENT number to a driver and remindes about end of validity of this number. In case of crash of SENT system (and alternative system), you can print all necessary data on paper formular.
  If you require more information please contact us.

Firma Huzar Software oferuje:

 1. obsługę systemu SENT w naszym oprogramowaniu do odpraw celnych WinSAD lub
 2. dedykowaną aplikację HuzarSENT.

W obu przypadkach – WinSAD oraz HuzarSENT – nasz program zapewnia szereg ułatwień:

 • szybkie generowanie i wysyłka zgłoszeń do SENT opisujących przewozy towarów wrażliwych
 • automatyczna aktualizacja stanu zgłoszenia na podstawie komunikatów z Ministerstwa Finansów
 • generowanie danych przewozu z danych odprawy celnej lub innych zewnętrznych formatów (np. Excel)
 • możliwość integracji z systemami firmowymi
 • kontrolę stanu zarejestrowanych przewozów oraz ich terminowości, w tym przypominanie o zbliżającym się zakończeniu ważności numeru SENT
 • możliwość wydruku dokumentu zastępczego oraz obsługi procedur awaryjnych
 • automatyczne zamykanie przewozów po określonym czasie

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po więcej informacji oraz przedyskutowanie Państwa potrzeb związanych z monitorowaniem transportu.

Prezentacja z modelu procesu obsługi zgłoszenia SENT: pdf, YouTube.

UMOWA LICENCYJNA (WARUNKI LICENCJI) jest do pobrania tutaj.

Wymagania programu. Aplikacje klienckie:

 • komputer zgodny z IBM PC z procesorem 1 GHz lub szybszym;
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
 • 1 GB RAM;
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku (program, pliki serwera bazy, tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • wolny port USB w komputerze;
 • rozdzielczość ekranu 1024X768 lub większa;
 • dowolna drukarka (igłowa, atramentowa, laserowa) do sporządzania wydruków;
 • uprawnienia do modyfikacji plików w katalogu, który zadeklarowany jest jako folder danych programu.

Wymagania programu. Serwer bazodanowy:

 • komputer z procesorem Pentium IV lub Athlon XP (lub nowsze), 2 GB RAM, 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej (pliki serwera bazy, utworzone tablice programów, zbiory tymczasowe);
 • system operacyjny zgodny z wymaganiami używanego serwera bazodanowego (Windows, Linux, i inne);
 • połączenie sieciowe 100Mbps;
 • Program HuzarSENTIB współpracuje z FirebirdSQL 2.5.8 lub nowszym. Silnik baz danych FirebirdSQL jest programem darmowym;
 • Program HuzarSENTMS współpracuje z następującymi serwerami MSSQL: SQL Server Express 2012 (darmowy) oraz pełną wersją SQL Server 2012 lub nowszym.

Wersja demonstracyjna

Na Państwa życzenie możemy udostępnić wersję demonstracyjną programu HuzarSENT. Program w takiej wersji umożliwia pełną współpracę z systemem SENT ale jest ograniczony czasowo. W celu autoryzacji pracy z programem prosimy pisać na adres email (huzar@huzar.pl).

Cennik

Program HuzarSENT

HuzarSENT
 pierwsze stanowisko w firmie 780 zł
 drugie i kolejne stanowisko w firmie 480 zł
HuzarSENT – English version
 pierwsze stanowisko w firmie 300 EUR
 drugie i kolejne stanowisko w firmie 200 EUR
Aktualizacja HuzarSENT na rok 2018
pierwsze stanowisko 780 zł /rok
kolejne stanowiska* 480 zł /rok

Moduł do programu WinSAD

HuzarSENT
 pierwsze stanowisko w firmie 780 zł
 drugie i kolejne stanowisko w firmie 480 zł
HuzarSENT – English version
 pierwsze stanowisko w firmie 300 EUR
 drugie i kolejne stanowisko w firmie 200 EUR

 *) cena za jedno, kolejne stanowisko; w przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako ‚kolejne stanowiska’

Instrukcja

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi w formacie .pdf (Adobe Acrobat). Pobierz instrukcję.