Główna / Cennik / Warunki opieki autorskiej

Warunki opieki autorskiej

Warunki opieki autorskiej

 Zakres wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania

Usługa Rodzaj pakietu
Standardowy Rozszerzony Korporacyjny
Aktualizacja Najnowsze wersje oprogramowania
Dostosowanie oprogramowania do zmian w prawie
Wprowadzanie nowości w oprogramowaniu
Zapewnienie współpracy z systemami Ministerstwa Finansów
Wsparcie techniczne Pomoc techniczna w dni robocze w godzinach 8-18
Niezwłoczne wsparcie działu rozwoju oprogramowania w przypadku awarii
Dedykowany konsultant zajmujący się sprawami zgłoszonymi przez klienta
Jedna wizyta konsultanta w siedzibie klienta
Usunięcie wady wpływającej na pracę oprogramowania 14 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze
Procedura zastępcza w przypadku awarii 3 dni robocze 4 godziny 4 godziny
Moduły dedykowane Zachowanie gotowości do zmian w module
Zapewnienie współdziałania z programami Huzar-Software
Wprowadzenie zmian w module na wniosek klienta 2 pakiety
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
5 pakietów
(do 4 godzin każdy)
na pół roku
Koszt wsparcia

Pakiet rozszerzony: pakiet standardowy + 20% + Składnica Dokumentów w cenie.

Pakiet korporacyjny: pakiet rozszerzony + 10000 zł/pół roku za firmę (szczegóły do negocjacji).

W ramach pakietów rozszerzonego i korporacyjnego dostępna jest określona liczba pakietów godzin na prace programistyczne. Pakiety wykorzystywane są w całości (do 4 godzin na pakiet). Niewykorzystane pakiety nie są przenoszone na kolejne półrocze. Liczba pakietów nie zależy od ilości aktualizowanych modułów dedykowanych. Liczba pakietów może być negocjonowana.

Warunki opieki autorskiej
Ogólne
 • Usługa aktualizacji i wsparcia technicznego sprzedawana jest wyłącznie w dwóch zamkniętych okresach półrocznych. Koszt wykupienia usługi w trakcie okresu jest taki sam, jak dla całego okresu półrocznego  -bez względu na moment jej wykupienia. Nie dotyczy to jednak klientów, którzy  w danym okresie zakupią nowe licencje.
 • Poprawna współpraca produktów Huzar – Software pomiędzy sobą wymaga wykupienia usługi aktualizacji i wsparcia na wszystkie użytkowane produkty.
 • Zamówić można jeden wybrany poziom pakietu usługi, który obowiązuje dla wszystkich aktualizowanych produktów.
 • W przypadku aktualizowania dwóch lub więcej pojedynczych stanowisk, wszystkie liczone są jako „kolejne stanowiska”.
 • Pomoc techniczna udzielana jest dla najnowszych opublikowanych wersji oprogramowania Huzar – Software.
 • Liczba pakietów wsparcia korporacyjnego jest ograniczona.
 • W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych wobec firmy Huzar-Software, firma Huzar-Software ma prawo wstrzymać świadczenie aktualizacji i wsparcia oraz wstrzymać działanie licencjonowanego przez dłużnika oprogramowania.
Aktualizacja
 • Opracowanie i dostarczanie aktualizacji polega na:
  • Dostosowaniu oprogramowania do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • Zapewnieniu współpracy pomiędzy oprogramowaniem wytworzonym w Huzar – Software.
  • Zapewnieniu współpracy pomiędzy dotychczas obsługiwanymi przez programy Huzar – Software systemami informatycznymi Ministerstwa Finansów.
  • Publikowaniu nowych wersji oprogramowania w serwisie internetowym firmy Huzar – Software.
 • Opublikowanie wersji zgodnej ze zmienionymi przepisami prawa nastąpi przed najpóźniej w dniu wejścia zmian prawa w życie. Jeśli publikacja zmian nastąpi w terminie późniejszym niż 1 tydzień przed wejściem ich w życie, wtedy nowe wersje oprogramowania dostępne będą w ciągu tygodnia, od dnia publikacji zmian w prawie.
 • Nowości w oprogramowaniu, w ramach podstawowej funkcjonalności, wprowadzane są wyłącznie na potrzeby ogółu użytkowników. Wszelkie zmiany w oprogramowaniu, dokonywane przez Huzar – Software, na indywidualne życzenie użytkownika, realizowane są na podstawie odrębnych umów.
 • Współpraca z nowymi informatycznymi systemami celnymi Ministerstwa Finansów wymagać może wykupienia odpowiednich modułów rozszerzających dotychczasową funkcjonalność podstawowego oprogramowania.
Wsparcie techniczne
 • Wsparcie techniczne oznacza:
  • telefoniczną oraz wykorzystującą komunikację elektroniczną pomoc oraz doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów z użytkowaniem oprogramowania w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 18.
  • Świadczenie płatnych usług asysty technicznej i konserwacji baz danych.
 • W przypadku pakietu korporacyjnego, wizyta odbędzie się w siedzibie klienta znajdującej się na terenie Polski, we wspólnie uzgodnionym terminie. Przysługuje jedna wizyta na pół roku nie dłuższa niż 6 godzin. Niewykorzystana wizyta nie przechodzi na następny okres wsparcia.
 • W przypadku pakietów rozszerzonego i korporacyjnego, warunkiem zachowania czasów reakcji jest możliwość przeprowadzenia diagnostyki przy pomocy narzędzia HSPULPIT. Prawo do użytkowania tego oprogramowania ma każdy użytkownik, który zamówił aktualizację. Program ten umożliwia zdalną pracę specjalisty Huzar – Software w środowisku użytkownika. Program wymaga połączenia po protokole TCP/IP na porcie 8182 pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem wildcat.huzar.pl.
 • Czas zaproponowania procedury zastępczej i usunięcia wady liczony jest w ramach godzin pracy biura, od przeprowadzenia diagnostyki przez Huzar – Software i dostarczenia archiwów baz danych, o ile firma Huzar – Software uzna to za niezbędne.
Moduły dedykowane
 • W ramach usługi aktualizacji i wsparcia technicznego Huzar – Software zobowiązuje się do zachowania kodów źródłowych, utrzymania personelu technicznego zajmującego się konserwacją modułu oraz zapewnienia wsparcia technicznego na warunkach opisanych powyżej.
 • Zamówienie usługi aktualizacji na moduł dedykowany (zwykle konwerter) jest gwarancją współdziałania modułu z innym naszym aktualizowanym oprogramowaniem.
 • Jeżeli, ze względu na zmiany w systemie prawnym lub informatycznym Ministerstwa Finansów, nie było by możliwości utrzymania dotychczasowej funkcjonalności modułu dedykowanego, wówczas firma Huzar – Software niezwłoczne zaproponuje inne, akceptowane przez Państwa rozwiązanie współdziałania modułu z oprogramowaniem Huzar – Software.