Główna / Systemy Celne / AIS/IMPORT

AIS/IMPORT

Newsletter Nr Z/63/2017 z dnia 12.12.2017 r.


 1. System AIS/Import został uruchomiony 27.12.207 r. o godz. 8:00. Nowy system ma docelowo zastąpić dotychczasowy system importowy – Celina.
 2. Wdrożenie AIS/Import zakłada, że w okresie przejściowym podmiot będzie miał możliwość przesyłania komunikatów importowych albo do Celiny albo do AIS/Import.
 3. Pilotaż systemu AIS/ Import został zakończony 15.12.2017 r. Od tego momentu pozostanie tylko środowisko testowe systemu AIS/Import, które będzie dostępne również po 27.12.2017 r.
 4. Początkowe działanie komunikacji z systemem AIS/Import będzie oparte na komunikacji PUESC. W przyszłości możliwa będzie również wysyłka do systemu AIS/Import poprzez komunikator BCP.
 5. W początkowej fazie działania nowego systemu AIS/ Import, użytkownicy powinni wysyłać do systemu AIS tylko zgłoszenia standardowe w procedurach: 40, 42, 48, 49, 51, 53, 61, 63, 71, 76.
 6. W początkowym okresie działania nowego systemu, zgłoszenia związane z procedurami uproszczonymi powinny być wysyłane do systemu Celina.
 7. Operacja importowa rozpoczęta w systemie Celina powinna się w nim zakończyć. Analogicznie operacja importowa rozpoczęta w AIS/ Import powinna być zakończona w tym systemie.
 8. Warunkiem korzystania z AIS/Import jest:
  → dopełnienie formalności związanych z usługą e-Klient (konto na PUESCu, status “osoby zarejestrowanej”, rejestracja podmiotu/firmy, rejestracja reprezentacji),
  → posiadanie podpisu elektronicznego.
 9. Jeżeli system Celina nie będzie działał poprawnie to zaleca się zastosowanie procedury awaryjnej papierowej dla systemu Celina. Natomiast dla systemu AIS/Import (w przypadku jego awarii), przedsiębiorcy mogą skorzystać albo z procedury awaryjnej papierowej dla AIS/ Import, albo wysłać zgłoszenie do systemu Celina.
 10. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu AIS/ Import, należy je zgłaszać:
  1. Portal HelpDesk SISC dostępny po zalogowaniu na portalu PUESC ( https://puesc.gov.pl/ ) zakładka Pomoc – Help Desk SISC przycisk „Zaloguj do HelpDesk”
  2. Telefon/faks: (33) 483-20-55 – numer ogólny – całodobowo
  3. E-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl wpisując w temacie wiadomości: Nowe zgłoszenie.

Aktualizacje:

Newsletter Nr Z/ 28/ 2018 z dnia 26.04.2018 r.

Newsletter Nr Z/ 29/ 2018 z dnia 02.05.2018 r

 

 

nowości w programach

15.04
15.04
3.05
5.80
4.80
20.80
20.80
20.80
8.11
8.11
6.20
5.40