Główna / Integracje

Integracje

Analiza danych

Analiza danych Wszystkie dane zawarte w programach Huzar Software można wykorzystać do sporządzania dodatkowych raportów lub zestawień. Gotowe są m.in: szczegółówe wydruki rejestrów procedur uproszczonych (WinSADIB), dokładne dane dotyczące operacji przeprowadzonych w składzie celnym (WinSkładIB) – zestawienia magzynowe, towarowe, przyjęć i wydań, rejestr sprzedaży oraz raport płatności (moduł faktur VAT WinSADIB, IntrastatIB, Mini Intrastat), raport […]

więcej

Urzędy celne

Urzędy celne Oprogramowanie Huzar Software współpracuje z następującymi systemami informatycznymi administracji celnej i finansowej: Celina – program WinSAD ma możliwość bezpośredniego wysyłania dokumentów do systemu Celina OPUS (procedury uproszczone) oraz WEBCEL, co oznacza, że program sam nawiązuje połączenie z Celiną, przesyła do niego dokument w formacie XML oraz potrafi pobrać z Celiny jego status. Można […]

więcej

Źródła danych

Źródła danych Dane w systemie celnym mogą pochodzić z kilku źródeł – mogą zostać uzupełnione ręcznie lub być zaimportowane z systemu informatycznego firmy. Systemy informatyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie takie jak SAP, ORACLE, programy księgowe, finansowe, magazynowe itp. – wszystkie z nich mogą zawierać dane przydatne do wykorzystania w trakcie pracy na oprogramowaniu Huzar Software. Eksport […]

więcej

Oprogramowanie

Oprogramowanie Pod pojęciem “oprogramowanie Huzar Software” należy rozumieć następujący ich zestaw: WinSAD (wersje IB, MS i OR) – program służy do wypełniania dokumentów SAD, a także DW1, CMR, CIM, EUR, SMGS, ATR, T5/WPR1, ADT, UDT, TIR, INF1, INF3, INF4, INF8, INF9, deklaracji skróconych, powiadomień; program umożliwia prowadzenie rejestru procedur uproszczonych, tworzenie faktur, deklaracji INTRASTAT i deklaracji VAT UE; […]

więcej

System celny

System celny

więcej

Konwertery danych

Konwertery danych Program typu KONWERTER umożliwia przenoszenie danych z systemów informatycznych przedsiębiorstwa do programów Huzar Software (strzałka z numerem 1) bądź jakichkolwiek danych kontrahentów (strzałka z numerem 1a), którzy udostępniają je w postaci elektronicznej (np. kontrahent oprócz faktury papierowej, przysyła ją w postaci pliku programu Excel). Ponadto, konwertery mogą eksportować dane do systemu informatycznego przedsiębiorstwa […]

więcej

nowości w programach

14.65
14.65
2.51
5.70
4.70
20.51
20.51
20.51
7.22
7.22
5.61
5.27