Główna / Stare strony / Moduł e-mail

Moduł e-mail

Moduł e-mail

Do czego służy moduł e-mail?

Bezpośrednia komunikacja przez e-mail została wprowadzona aby ułatwić śledzenie komunikatów wysyłanych / odbieranych z systemami Celina, NCTS2, AES, OSOZ2. Wymagane jest posiadanie konta pocztowego, z którym łączyć się będzie program. Moduł e-mail jest integralną częścią programów WinSAD.

Konto do wysyłki e-mail musi spełniać następujące warunki:

 • być zarejestrowane w UC jako konto upoważnionego do danego systemu (AES, OSOZ2, itp),
 • oferować dostęp przez protokół SMTP (do wysyłki) oraz POP3 (odbieranie) lub IMAP. Protokoły te są standardem dla serwerów pocztowych, niestety niektóre, specyficzne, konta email mogą nie mieć dostępu w tych protokołach. Uwaga – posiadamy specjalny, dodatkowy moduł do współpracy z Lotus Notes i Microsoft Exchange.


Konfiguracja adresów

Konfiguracji adresów można dokonać w Opcjach Programu:

Aby przystąpić do konfiguracji wysyłki e-mail należy przejść do menu Opcje Opcje programu → Zakładka “Systemy” Adresy email

 • Adres DO CELINY, DO NCTS, DO OSOZ, DO ECS – należy wpisać adresy, pod które wysyłane będą komunikaty do odpowiedniego systemu. Domyślne adresy może też uzupełnić program, po wybraniu funkcji “Wpisz domyślne” – jest to rozwiązanie zalecane.
 • Adres DO ODBIERANIA – oznacza, iż e-maile pochodzące z takiego adresu będą analizowane, wczytywane, a następnie kasowane ze skrzynki pocztowej. Adres ten można podać częściowo (np. pwk.mofnet. gov.pl), co oznacza, iż wszystkie listy, których nadawca posiada adres zawierający powyższy tekst (np. a@pwk.mofnet.gov.pl, ale i bbbb@pwk.mofnet.gov. pl) będą traktowane jako pochodzące z systemów. UWAGA. Sugerujemy pozostawienie adresu pwk.mofnet.gov.pl (domena)
 • Adresy ZWROTNE – adresy, na które przysyłane będą zwrotne komunikaty z poszczególnych systemów. Jeżeli w polu dla danego systemu nic nie wpisano – zostanie przyjęty adres z pola “domyślny”. I tak – w przypadku korzystania z jednego konta do obsługi różnych systemów – należy wypełnić tylko pole “domyślny”. W przypadku różnych kont (inne do AES, inne do NCTS2) – odpowiednie adresy należy wpisać przy odpowiednim koncie.

Przyciski “Wczytaj” i “zapisz” pozwalają na przenoszenie konfiguracji między poszczególnymi użytkownikami.

Konfiguracja konta email

W menu Opcje Opcje programu Konta e-mail, znajduje się lista skonfigurowanych kont email. Programy WinSAD pozwalają na skonfigurowanie kilku kont email, z których każde może służyć do wysyłania i odbierania komunikatów. Ponadto zaznaczenie opcji “Uwzględnij przy synchronizacji” dla każdego konta pozwala na sprawdzenie wszystkich kont email za jednym razem. Konto domyślne (podświetlone na zielono) będzie służyło za konto wysyłki (jeśli jest więcej niż jedno konto).

W konfiguracji konta email muszą być podane wszystkie dane.

 • nazwa konta to nazwa, która pozwoli nam rozróżnić konto
 • użytkownik i adres email – to dane, które będą zawarte w emailu wysyłanym do NCTS2
 • konfiguracja serwerów – tutaj należy wpisać nazwy oraz konfigurację serwerów dostępu do konta pocztowego.

Jeśli korzystają Państwo z programu pocztowego, np. Outlook Express, to zazwyczaj można w nim znaleźć konfigurację kont email (np. w Outlook Express jest to menu Narzędzia Konta).

Wysyłanie komunikatów do różnych systemów

Komunikaty do różnych systemów Służby Celnej mogą być wysyłane bezpośrednio jak i przez plik xml – a tworzyć je można na dwa sposoby:

 • “luzem” w module e-mail (Tablice Moduł e-mail) – nie dotyczy komunikatów IE15 i IE515, które muszą być wypełnione jako SAD)
 • z SADu dla rozpoczęcia tranzytu (komunikaty IE54 i IE14) oraz powiadomienia dla zakończenia tranzytu (komunikaty IE07 i IE44), a także z SADu dla rozpoczęcia AES (Operacje Operacje ECS/AES)

Znaczenie ikonek oznaczających status operacji tranzytowej opisane jest w oknie edycji danych systemu NCTS lub ECS.

Odbieranie komunikatów z systemów

Komunikaty z systemów Służby Celnej można odebrać na dwa sposoby:

 • z plików XML (np. zapisanych na pulpicie) – przez wybranie opcji “Plik -> Wczytaj” w module e-mail,
 • bezpośrednio – po wybraniu “Operacje -> Odbierz e-maile”

Komunikaty odebrane z systemów są analizowane przez program WinSAD, a następnie status operacji tranzytowej (przy SADzie i powiadomieniu) jest uaktualniany.

Podgląd komunikatów dla danej operacji tranzytowej

Dla każdego SADu/powiadomienia, które ma wpisany numer MRN możliwy jest podgląd wysłanych/odebranych komunikatów AES / NCTS2. Służy do tego przycisk “Pokaż historię wysyłek” – w menu kontekstowym (prawym klawiszem myszy na SAD) – “Operacje ECS/AES” lub “Operacje NCTS”. Ten sam rezultat można uzyskać otwierając okno modułu e-mail, wpisując tam MRN oraz zaznaczając opcję “pokaż tylko wybrany”.

nowości w programach

15.04
15.04
3.05
5.80
4.80
20.80
20.80
20.80
8.11
8.11
6.20
5.40