Główna / Moduły / Agregator

Agregator

Moduł Agregator

Do czego służy moduł Agregator?

Moduł Agregator jest modułem do programu WinSAD umożliwiającym tworzenie rejestrów dokumentów przesyłanych do systemów informatycznych Ministerstwa Finansów z programu WinSAD oraz tworzenia raportów na podstawie informacji przechowywanych w poszczególnych rejestrach.

Cechy modułu Agregator

 • prowadzenie ewidencji dokumentów: SAD, Deklaracja skrócona, Powiadomienie, Komunikat IE07 (zamknięcie tranzytu);
 • prowadzenie rejestrów dla wielu firm, możliwość automatycznego zakładania rejestrów;
 • rejestrowanie wszystkich zgłoszeń celnych wysyłanych do systemów AIS, AES, NCTS2 dla poszczególnych firm;
 • blokowane wpisów do rejestru po nadaniu przez system AIS numeru MRN w przywozie/wywozie, numeru MRN w AES i NCTS2 oraz nadawanie unikalnych numerów dla pozycji po zablokowaniu;
 • tworzenie raportów terminowości odpraw;
 • tworzenie raportów analitycznych według zdefiniowanych wzorców i wymagań użytkownika.

Moduł Agregator składa się z dwóch powiązanych ze sobą elementów:

1. Rejestry dla poszczególnych firm, definiowane w zależności od wybranej opcji przez użytkownika dla:

 • Odbiorcy
 • Nadawcy
 • Zgłaszającego lub Głównego Zobowiązanego (w tranzycie)

Każdy oddzielny rejestr zawiera nazwę rejestru, opis firmy i konfigurację numeracji. Numeracja dla rejestrów może być wspólna bądź oddzielna dla każdego rejestru. W konfiguracji numerów ustala się zarówno maskę numerów jak i numer początkowy.

2. Wpisy, czyli zdarzenia zaewidencjonowane przez moduł Agregator, które spełniają określone kryteria (np. wysyłka SAD-u do systemu AIS bądź nadanie nr OGL). Wpisy zostają automatycznie przypisane do rejestrów odpowiednich firm. Wpisy odpowiadają dokumentom: SAD, DS, IE07, PWD. Istnieje możliwość importu wcześniej utworzonych dokumentów SAD do rejestru.


Raporty generowane przez moduł

Raport TRO – raport terminowości odpraw.

Raport terminowości odpraw jest identyczny z obecnie istniejącym raportem TRO w programie
WinSAD. Raport ten zawiera następujące informacje:

 • nr własny dokumentu z pola 7
 • datę otrzymania dokumentów – wpisywaną ręcznie
 • datę wysłania dokumentów do administracji celnej – wpisywaną ręcznie lub automatycznie
 • datę decyzji – zwolnienia towarów – wpisywaną ręcznie lub automatycznie
 • datę zakończenia obsługi zgłoszenia – wpisywaną ręcznie
 • czas odprawy (czas między datą otrzymania dokumentów i datą decyzji)
 • uwagi

Księga czynności

Rejestr zawiera dane wymagane przez Urząd Celny (obecnie brak podstawy prawnej wymogu) oraz przydatne w uzyskaniu certyfikatu AEO i niezbędne w raportowaniu opisanym w wymaganych procedurach.

 • liczba porządkowa w rejestrze
 • data zakończenia procedowania
 • identyfikator celny (OGL/MRN)
 • identyfikator dokumentu (pole 7)
 • dane kontrahenta agencji celnej (importera w wypadku importu i tranzytu; eksportera przy eksportach i T2L; dla potrzeb celnych: nazwa, adres, NIP, REGON)
 • rodzaj odprawy (import i eksport: część pierwsza pola deklaracja, tranzyt: część trzecia pola deklaracja)
 • uwagi agenta (edytowalne)
 • forma: okresowy wydruk

Inne (indywidualne)

Zawartość dodatkowa, definiowana na zlecenie konkretnego użytkownika (dodatkowa odpłatność). Dołączane są w szczególności pola edytowalne. Zawarte dane:

 • liczba porządkowa w rejestrze;
 • data zakończenia procedowania;
 • identyfikator celny (OGL/MRN);
 • identyfikator dokumentu (pole 7);
 • rodzaj odprawy (import i eksport: część pierwsza pola 1 deklaracja, tranzyt: część trzecia pola 1 deklaracja);
 • dane kontrahenta (importera w wypadku importu i tranzytu; eksportera przy eksportach i T2L; dla potrzeb indywidualnych: skrót nazwy);
 • koszt odprawy całkowity (edytowalne);
 • koszty obce (edytowalne);
 • suma całkowitego kosztu odprawy i kosztów obcych.

Obecnie moduł Agregator jest dostępny dla programów: WinSADIB i WinSADMS.

Zainteresowanych zakupem bądź przetestowaniem modułu prosimy o kontakt.

Instrukcja obsługi

Instrukcja modułu Agregator: pobierz.