Główna / Moduły / Dokument SMGS

Dokument SMGS

Dokument SMGS – produkt wycofany

Do czego służy moduł SMGS?

Moduł SMGS służy do wypełniania kolejowych listów przewozowych, ich wydruku oraz przechowywania w bazie danych. Moduł pozwala na wpisywanie treści dokumentu w różnych językach, w tym rosyjskim i polskim. Używanie modułu wymaga wykupienia licencji. Użytkownicy nie posiadający jej mogą jedynie podglądać listy przewozowe (menu Dokumenty -> SMGS), lecz zablokowany jest ich wydruk oraz zapis w bazie.

Instalacja modułu

Do korzystania z modułu SMGS konieczne jest posiadanie licencji programu WinSAD. Następnie należy do katalogu z programem skopiować plik modułu – HSPlugSMGSIB.dll (do WinSADIB) lub HSPlugSMGSMS.dll (do WinSADMS). Plik ten można:

  • pobrać z serwisu online
  • otrzymać e-mailem z firmy Huzar Software

Po skopiowaniu modułu do katalogu z programem i uruchomieniu WinSADa, informacja o module (nazwa, wersja) powinna pojawić się w menu Opcje/ Opcje programu, w węźle Dodatkowe moduły.

Użytkowników, którzy chca przetestować moduł SMGS prosimy o kontakt – huzar@huzar.pl.

Jak korzystać z rosyjskiej klawiatury?

Aby wypełniać dokument SMGS w języku rosyjskim, konieczne jest doinstalowanie klawiatury obsługującej ten język. Jeżeli na pasku zadań, w tak zwanym tray’u systemowym, nie znajduje się “PL” (na niebieskim tle), oznacza to, iż nie mamy zainstalowanych innych klawiatur niż domyślna (polska).

Dokument SMGS, ustawienia klawiatury W celu dodania kolejnego języka obsługiwanego przez naszą klawiaturę należy otworzyć Panel sterowania (przycisk Start -> Ustawienia -> Panel sterowania), a następnie wybrać: Opcje regionalne -> zakładka Klawiatury i języki -> Zmień klawiatury. Następnie naciskamy Dodaj, a w wyświetlonym okienku Dodawanie ustawień regionalnych wybieramy Rosyjski z listy Ustawienia regionalne oraz rosyjski układ klawiatury. Efekt wykonania powyższych czynności powinien być widoczny w zasobniku systemowym (obok zegara) w postaci ikonki PL. Oznacza to, że zainstalowano obsługę więcej niż jednego języka – po kliknięciu w PL, powinien pojawić się “RU”, który można wybrać kliknięciem myszy.

Jeśli przycisk PL nie jest widoczny na pasku zadań, można go aktywować w oknie ustawień klawiatury (jak wyżej), na zakładce Pasek języka – należy wybrać opcję “Dokowany na pasku zadań”.

Sposób instalacji został opisany na przykładzie systemu Windows Vista. W innych (98, XP) instalowanie dodatkowego języka może odbywać się trochę inną drogą (np. w Windows XP: panel sterowania – opcje regionalne – języki – szczegóły – dodaj).

Klawiatura fonetyczna

Przy wypełnianiu dokumentu SMGS istnieje także możliwość korzystania z rosyjskiej klawiatury fonetycznej. W przypadku korzystania z niej głoski rosyjskie są konwertowane na klawiszach o nazwie zgodnej z ich fonetycznym brzmieniem.

Sterownik rosyjskiej klawiatury fonetycznej, instrukcję instalacji, a także wiele zagadnień dotyczących korzystania z cyrylicy w systemach windows można znaleźć na stronie http://winrus.com/kbd_e.htm#p1251.

Wypełnianie dokumentu

Dokument SMGS można wypełniać korzystając z baz pomocniczych (słowniki, firmy, notesy). Baza firm ma możliwość wprowadzania nazw i adresów firm w językach innych niż polski (np. po rosyjsku).

List przewozowy można kopiować – oznacza to, że zamiast wypełniać dokument od początku, można skopiować wcześniej przygotowany, kompletnie wypełniony dokument i w nim zmienić tylko potrzebne pola.

Drukowanie

Moduł umożliwia wydrukowanie dokumentu SMGS na formularzu – zarówno na drukarce igłowej, jak i atramentowej lub laserowej.

Instrukcja obsługi


Instrukcja obsługi
w formacie PDF (Adobe Acrobat) pobierz (ok. 1 MB)