Główna / Moduły / Dokumenty WPR

Dokumenty WPR

Dokumenty T5, WPR1, COM7

Dokumenty wykorzystywane we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej – T5, WPR1 i COM7. Dostępne są w programie WinSAD jako dodatkowe moduły.

Szczegóły na temat użycia dokumentów znajdują się na stronach:

Dokument T5

Dokument T5 w programie WinSAD można tworzyć na dwa sposoby:

  • generowanie z dokumentu SAD. To najprostsza i najwygodniejsza droga tworzenia dokumentu T5. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym dokumencie SAD oraz wybrać: Z SADu generuj->dokument T5,
  • ręcznie, przez menu: Tablice/ T5… (a następnie uzupełniając w dokumencie kolejne pola, wpisując ich zawartość lub korzystając z notesów).

W momencie generowania program przeniesie dane, które zawierał dany dokument SAD, do dokumentu T5. Oczywiście następnie T5 można normalnie edytować, wchodząc do poszczególnych pól, tak jak w przypadku SAD, insertem bądź enterem/kliknięciem myszy (bazy danych, notesy).

Numer CRP – numer rejestracyjny przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego – należy wpisać w bazie firm. Numer wyświetla się w prawym górnym rogu pola 2.

Wszystkie tworzone dokumenty T5 pojawiają się w bazie danych (spisie dokumentów T5). Jest ona dostępna z głównego okna programu wybierając menu: Dokumenty-> T5.

Dokumenty T5 generowane z SAD w kolumnie “SAD” posiadają numer dokumentu SAD, z którego zostały wygenerowane. Tak utworzone T5 można, w przypadku zmian w SADzie, odświeżyć względem orginalnego dokumentu. Aby to uczynić należy ponownie kliknąć prawym klawiszem myszy kliknąć na SAD, wybrać: Z SADu generuj-> dokument T5, oraz potwierdzić po wyświetleniu komununikatu: czy chcesz odświeżyć dane dokumentu T5 skojarzonego z dokumentem SAD(numer).

Dokument WPR1

Aby stworzyć dokument WPR1 należy na dokumencie SAD wejść w pole 1 (insertem bądź dwuklikiem myszy) oraz zaznaczyć haczyk “WPR1”. W przyszłości dokument WPR będzie SADem o podtypie E – jego specyfikacja XML została już opublikowana razem ze specyfikacją AIS 2.0.27, jednak na razie nie jest obsługiwana przez system AIS.

Zaznaczenie WPR spowoduje pojawienie się dodatkowej zakładki na dokumencie SAD (SAD, Pozycje SADu, WPR). WPR jest ściśle powiązany z SAD-em. Wszelkie zmiany wprowadzane na wspólnych polach (np. nadawca, odbiorca) na jednym z dokumentów, spowodują uaktualnienie także na drugim.

Numer CRP – przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego – należy wpisywać w bazie firm. Spowoduje to automatyczne wypełnienie pola C9 dokumentu WPR dla odpowiedniego nadawcy.

W celu wydrukowania dokumentu WPR należy wybrać komendę drukuj, a następnie w okienku wyboru dokumentów – zaznaczyć “WPR”.

Dokument COM7

COM7 tworzony jest w identyczny sposób jak WPR1. W polu 1 SAD należy zaznaczyć haczyk “COM7”. Zaznaczenie go spowoduje pojawienie się dodatkowej zakładki na dokumencie SAD (SAD, pozycje SADu/ COM7, COM7).

COM7 jest powiązany z SADem. Wprowadzenie zmian na dokumencie SAD spowoduje naniesienie ich na COM7 (dotyczy wspólnych pól, tj. tych, które występują na obu dokumentach).

Cennik

Dokument T5
pierwsze stanowisko 300 zł (netto)
kolejne stanowisko 200 zł (netto)
Dokument WPR1
pierwsze stanowisko 300 zł (netto)
kolejne stanowisko 200 zł (netto)
Dokument COM7
pierwsze stanowisko 300 zł (netto)
kolejne stanowisko 200 zł (netto)

Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailem na adres huzar@huzar.pl.