Główna / Moduły / Gwarancje OSOZ2

Gwarancje OSOZ2

Gwarancje OSOZ2

Do czego służy moduł Gwarancji?

Moduł Gwarancji jest modułem rozszerzającym funkcjonalność programu WinSAD. Moduł służy do saldowania zabezpieczeń. Pozwala m.in. na łatwą kontrolę wykorzystania zabezpieczeń. Jest w pełni zintegrowany z systemem OSOZ, dostarczając aktualne informacje o operacjach wykonanych na zabezpieczeniu.

Moduł Gwarancje OSOZ2 współpracuje z systemem OSOZ2.

OSOZ2 jest systemem rejestracji i obsługi zabezpieczeń i gwarancji wszystkich typów (celne, akcyzowe, tranzytowe). System OSOZ2 zastąpił stary system OSOZ.

Moduł Gwarancji – wersje wycofane:

Moduł Gwarancje Pełne umożliwiał obsługę gwarancji tranzytowych i importowych; komunikował się z systemem OSOZ.
Jego poprzednik, moduł Gwarancje NCTS obsługiwał wyłącznie gwarancje tranzytowe.
Oba te moduły zostały wycofane ze sprzedaży.

Moduł Gwarancji umożliwia:

 • saldowanie zabezpieczeń;
 • komunikację z systemem OSOZ2;
 • wysyłanie automatycznych zapytań do OSOZ2 i bieżącą kontrolę salda zabezpieczenia oraz wykonywanych na nim operacjach;
 • podgląd firm (Nadawcy i Odbiorcy z dokumentów SAD), które wykorzystywały dane zabezpieczenia; wyszukiwanie i grupowanie firm;
 • podgląd historii operacji na zabezpieczeniu, również operacji tylko dla wybranych firm/zabezpieczeń;
 • podgląd dokumentu SAD w formie, w jakiej został zgłoszony do systemu celnego;
 • edycję uwag do operacji na zabezpieczeniu;
 • generowanie raportów wykorzystania gwarancji;
 • graficzne przedstawienie historii operacji wykonywanych na gwarancjach;
 • informowanie o pozostałym saldzie zabezpieczenia;
 • pracę w firmach wielooddziałowych (moduł Gwarancje NET).

Podgląd firm

Podgląd firm użytych w operacjach z zabezpieczeniem prezentuje się jak na zrzucie ekranu w pasku po prawej stronie.

Firmy można filtrować podając nazwę, TIN, REGON lub NIP. Można też pokazać firmy, które występowały w operacjach z danego okresu (domyślnie z ostatniego miesiąca). Istnieje także możliwość wyświetlenia dokładnych danych firmy.

Moduł umożliwia grupowanie podobnych firm. Firmy, które mają siedzibę w tej samej miejscowości oraz identyczny TIN i REGON, mogą być przedstawione jako jeden wpis. Pozwala to na wyświetlenie jednej firmy, mimo iż na przestrzeni czasu jej mniej istotne dane ulegały zmianom.

Wyświetlanie firm użytych w operacjach może być szczególnie przydatne w przypadku modułu NET (rozproszonego), który pozwala na scalenie operacji wielu oddziałów firmy/agencji celnej w jednym miejscu oraz przygotowanie na tej podstawie analiz i raportów dla kontrahentów.

Gwarancje – obsługa operacji

Należy zwrócić uwagę na istotną różnicę w obsłudze operacji na zabezpieczeniach tranzytowych i nietranzytowych.

W przypadku operacji tranzytowych, nowy wpis w module gwarancji pojawia się wraz z rozpoczęciem/zakończeniem tranzytu, czyli otrzymaniem odpowiedniego komunikatu z systemu NCTS2 (IE29: obciążenie; IE45: zwolnienie).

W przypadku operacji nietranzytowych, nowe wpisy pojawiają się po wpisie SAD do rejestru lub wysłaniu SAD do systemu celnego i otrzymaniu numeru ewidencyjnego.

Dodatkowo, po odebraniu komunikatu (TObciazeniaOrazBiezaceSaldoResponse) z systemu OSOZ, powyższe operacje są aktualizowane, a jeżeli ich nie ma, są dodawane nowe wpisy. Odbywa się to zwykle z jednodniowym opóźnieniem. Moduł umożliwia ręczne wysyłanie zapytań o aktualne saldo i listę wykonanych operacji, lub wysyłanie zapytań automatycznych (bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika).

Gwarancje NET

Firmy wielooddziałowe, które korzystają ze wspólnych gwarancji w różnych bazach SADów, w różnych lokalizacjach, mogą skorzystać z modułu Gwarancje NET.

Moduł ten wymaga uruchomienia jednego serwera Gwarancji (np. w centrali), z którym poszczególne stanowiska łączą się za pośrednictwem internetu. Operacji na gwarancjach wykonywane są poprzez stanowiska robocze, ale wszelkie informacje gromadzone są na serwerze. Zapewnia to spójność i aktualność danych o obciążeniach i zwolnieniach danych gwarancji w obrębie całej firmy. Moduł działa wystarczająco szybko także na słabych łączach internetowych. W przypadku utraty połączenia z serwerem, zaległe operacje są przesyłane po odzyskaniu połączenia sieciowego.

Konfiguracja modułu

Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji modułu Gwarancji: zobacz.

Informacje dotyczące użytkowania modułu: zobacz.

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję

Instrukcja obsługi Gwarancje OSOZ2.Pobierz instrukcję(500 kB).

Pobierz instrukcjęModuł Zabezpieczeń – Instrukcja migracji danych. Pobierz instrukcję.