Główna / Moduły / Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Gwarancje OSOZ2 / Zabezpieczenia

Moduł Gwarancji został wycofany i zastąpiony przez Zabezpieczania!

Do czego służy moduł Gwarancji?

Moduł Gwarancji jest modułem rozszerzającym funkcjonalność programu WinSAD. Moduł służy do saldowania zabezpieczeń. Pozwala m.in. na łatwą kontrolę wykorzystania zabezpieczeń. Jest w pełni zintegrowany z systemem OSOZ, dostarczając aktualne informacje o operacjach wykonanych na zabezpieczeniu.

Moduł Gwarancje OSOZ2 współpracuje z systemem OSOZ2.

OSOZ2 jest systemem rejestracji i obsługi zabezpieczeń i gwarancji wszystkich typów (celne, akcyzowe, tranzytowe). System OSOZ2 zastąpił stary system OSOZ.

Moduł Gwarancji – wersje wycofane:

Moduł Gwarancje Pełne umożliwiał obsługę gwarancji tranzytowych i importowych; komunikował się z systemem OSOZ.
Jego poprzednik, moduł Gwarancje NCTS obsługiwał wyłącznie gwarancje tranzytowe.
Oba te moduły zostały wycofane ze sprzedaży.

Moduł Gwarancji umożliwia:

 • saldowanie zabezpieczeń;
 • komunikację z systemem OSOZ2;
 • wysyłanie automatycznych zapytań do OSOZ2 i bieżącą kontrolę salda zabezpieczenia oraz wykonywanych na nim operacjach;
 • podgląd firm (Nadawcy i Odbiorcy z dokumentów SAD), które wykorzystywały dane zabezpieczenia; wyszukiwanie i grupowanie firm;
 • podgląd historii operacji na zabezpieczeniu, również operacji tylko dla wybranych firm/zabezpieczeń;
 • podgląd dokumentu SAD w formie, w jakiej został zgłoszony do systemu celnego;
 • edycję uwag do operacji na zabezpieczeniu;
 • generowanie raportów wykorzystania gwarancji;
 • graficzne przedstawienie historii operacji wykonywanych na gwarancjach;
 • informowanie o pozostałym saldzie zabezpieczenia;
 • pracę w firmach wielooddziałowych (moduł Gwarancje NET).

Podgląd firm

Podgląd firm użytych w operacjach z zabezpieczeniem prezentuje się jak na zrzucie ekranu w pasku po prawej stronie.

Firmy można filtrować podając nazwę, TIN, REGON lub NIP. Można też pokazać firmy, które występowały w operacjach z danego okresu (domyślnie z ostatniego miesiąca). Istnieje także możliwość wyświetlenia dokładnych danych firmy.

Moduł umożliwia grupowanie podobnych firm. Firmy, które mają siedzibę w tej samej miejscowości oraz identyczny TIN i REGON, mogą być przedstawione jako jeden wpis. Pozwala to na wyświetlenie jednej firmy, mimo iż na przestrzeni czasu jej mniej istotne dane ulegały zmianom.

Wyświetlanie firm użytych w operacjach może być szczególnie przydatne w przypadku modułu NET (rozproszonego), który pozwala na scalenie operacji wielu oddziałów firmy/agencji celnej w jednym miejscu oraz przygotowanie na tej podstawie analiz i raportów dla kontrahentów.

Gwarancje – obsługa operacji

Należy zwrócić uwagę na istotną różnicę w obsłudze operacji na zabezpieczeniach tranzytowych i nietranzytowych.

W przypadku operacji tranzytowych, nowy wpis w module gwarancji pojawia się wraz z rozpoczęciem/zakończeniem tranzytu, czyli otrzymaniem odpowiedniego komunikatu z systemu NCTS2 (IE29: obciążenie; IE45: zwolnienie).

W przypadku operacji nietranzytowych, nowe wpisy pojawiają się po wpisie SAD do rejestru lub wysłaniu SAD do systemu celnego i otrzymaniu numeru ewidencyjnego.

Dodatkowo, po odebraniu komunikatu (TObciazeniaOrazBiezaceSaldoResponse) z systemu OSOZ, powyższe operacje są aktualizowane, a jeżeli ich nie ma, są dodawane nowe wpisy. Odbywa się to zwykle z jednodniowym opóźnieniem. Moduł umożliwia ręczne wysyłanie zapytań o aktualne saldo i listę wykonanych operacji, lub wysyłanie zapytań automatycznych (bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika).

Konfiguracja modułu

Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji modułu Gwarancji: zobacz.

Informacje dotyczące użytkowania modułu: zobacz.

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję

Instrukcja obsługi Gwarancje OSOZ2. Pobierz instrukcję(500 kB).

 

Zabezpieczenia

Moduł Zabezpieczeń zastępuje dotychczasowy moduł Gwarancji OSOZ

Migracja danych w module Zabezpieczeń od wersji WinSAD 15.00

Film instruktażowy migracji danych do modułu Zabezpieczeń:  film.

Pobierz instrukcjęModuł Zabezpieczeń – Instrukcja migracji danych. Pobierz instrukcję.

Pobierz instrukcjęModuł Zabezpieczeń – Instrukcja. Pobierz instrukcję.