Główna / Moduły / Podgląd gwarancji

Podgląd gwarancji

Do czego służy moduł Podgląd gwarancji? | Warunki korzystania z modułu | Konfiguracja | Jak działa moduł?

Do czego służy moduł Podgląd gwarancji?

Moduł służy do podglądu oraz wydruku raportów ze “starego” modułu gwarancji (GwarancjeNCTS) – szczególnie gwarancji, które nie zostały przeniesione do modułu zabezpieczeń. W podlądzie można zobaczyć archiwalne gwarancje. Funkcjonalność jest podobna jak w module gwarancji, ale nie ma możliwości edycji danych.

Warunki korzystania z modułu

Należy zainstalować wersję modułu podglądu gwarancji PODGLADGWARIB/MS w zależności od rodzaju serwera bazy danych gwarancji. Jeżeli baza danych gwarancji jest na serwerze Firebird należy zainstalować wersję IB (PODGLADGWARIB), a jeżeli na MQ SQL – wersję MS modułu podglądu gwarancji (PODGLADGWARMS).
Moduł działa po aktywowaniu modułu zabezpieczeń. Podgląd gwarancji należy zainstalować w tym samym katalogu co aplikacja główna np. WinSAD, MAGCS, AKCYZA. Przed instalacją należy usunąć plik .dll modułu gwarancji z katalogu instalacji.

Konfiguracja

W menu Opcje > konfiguracja modułów należy sprawdzić, czy wyświetla się prawidłowo zainstalowany moduł poglądu gwarancji. Na liście modułów dodatkowych nie powinien się znajdować moduł gwarancji.

 

W menu Opcje > konfiguracja modułów > zaznaczyć moduł PodgladGwarIB lub PodgladGwarMS> następnie kliknąć konfiguruj > następnie zakładka Baza danych. W tym miejscu muszą być wypełnione dane opcji logowania do bazy gwarancji. Jeżeli nie zostały wypełnione automatycznie, to należy je skonfigurować.

Jak działa moduł? 

Aby korzystać z Podglądu gwarancji należy wejść do modułu Zabezpiczeń (Tablice → Moduł gwarancji…) a następnie wybrać z menu Narzędzia → Podgląd modułu gwarancji.

 

 

Po wybraniu opcji, otworzy się okno z archiwalną wersją gwarancji.