Główna / Moduły / Rejestr procedur uproszczonych

Rejestr procedur uproszczonych

Rejestr procedur uproszczonych

Przykładowe wydruki rejestru w formacie PDF można pobrać tutaj:

Nowe dane wymagane w rejestrze to:

  • dane nadawcy / odbiorcy przy każdej pozycji towarowej (znajdują się w wierszu zawierającym dane towarów, przedstawione w postaci numeru nadawcy / odbiorcy, widocznego także w polu Nadawca / Odbiorca); dane są wpisywane, jeżeli są dostępne na SADzie i tylko jeżeli jest więcej niż jeden nadawca / odbiorca;
  • dane zgłaszającego, jeżeli zgłaszającym nie jest nadawca / odbiorca (znajdują się one w osobnym wierszu);
  • kod zgłaszającego (jeżeli jest inny niż nadawca / odbiorca, występuje w osobnym wierszu zawierającym dane zgłaszającego, jeżeli zgłaszającym jest nadawca / odbiorca, kod znajduje się w polu zawierającym dane nadawcy / odbiorcy);
  • kod procedury (znajduje się w polu “Kod taryfy / Procedura” przy danych towarów);
  • znaki opakowań i kontenerów dodatkowo pod nagłówkiem wpisu;
  • dane zamknięć celnych w wywozie;
  • informacje dotyczące listu przewozowego znajdują się w osobnym wierszu pod nagłówkiem oraz w polu “Dodatkowe informacje (pole 44 SADu)” – o ile zostały wpisane przy danych towarów w skojarzonym dokumencie SAD.

Nowa postać wydruku została zoptymalizowana i w specyficznych przypadkach (np. dopuszczenie do obrotu po składzie) pozwala oszczędzić nawet 30% papieru w porównaniu z dotychczasową wersją.


Prowadzenie elektronicznych Rejestrów procedur uproszczonych umożliwiają nasze programy z grupy WinSAD: WinSADIB, WinSADMS.

Instrukcja do modułu Rejestr procedur uproszczonych w formacie PDF.