Główna / Moduły / Terminator

Terminator

Terminator


Do czego służy Terminator?

Moduł Terminator, dostarczany użytkownikowi w postaci pliku HSPlugTerminator.dll, zwiększa funkcjonalność programu WinSAD. Odpowiada on za integrację programu WinSAD z programem MagCS (obsługa magazynu czasowego składowania), pozwalając na wymianę danych między nimi.

Moduł Terminator dostępny jest w wersjach dla Firebird i MSSQL.


Funkcje modułu Terminator

Podstawowe funkcje realizowane przez moduł to:

 • automatyczne tworzenie dokumentu SAD dla wskazanych przesyłek,
 • generowanie deklaracji skróconych (DSK) dla wskazanych przesyłek,
 • generowanie powiadomień (PWD) dla wskazanych przesyłek,
 • wyszukiwanie dokumentu SAD dla wskazanej przesyłki,
 • wyświetlanie listy przesyłek dla wskazanej DSK oraz wyszukiwanie DSK dla wskazanej przesyłki,
 • tworzenie nowego dokumentu SAD na podstawie już istniejącego dla wskazanej przesyłki (większość pól jest już wypełniona),
 • generowanie uwag rozładunkowych (komunikat IE44) z możliwością konfigurowania tolerancji rozbieżności w masie dostaw,
 • tworzenie komunikatu zawiadomienie o przybyciu w kontekście dostaw.

Instalacja i konfiguracja modułu Terminator

„Instalacja” modułu polega na skopiowaniu pliku HSPlugTerminator.dll do tego samego katalogu,
w którym jest plik wykonywalny WinSAD, pod warunkiem, że nie jest uruchomiony program
WinSAD. Po skopiowaniu pliku można uruchomić program WinSAD.

Przy pierwszym uruchomieniu WinSAD z modułem należy sprawdzić poprawność jego zarejestrowania a następnie go skonfigurować. Gdy moduł został poprawnie zarejestrowany przez program WinSAD, w menu głównym pojawia się dodatkowa opcja o nazwie Terminator.

Po zaznaczeniu modułu: “Moduł integrujący MagCSIB z WinSADIB” na liście Dodatkowe modułu w Opcjach programu, naciskamy przycisk Konfiguruj. W wyświetlonym okienku Konfiguracja
modułu Terminator zaznaczamy i uzupełniamy Opcje generowania komunikatu IE44. Przykładowe ustawienia umożliwiają np. określenie, że podczas generowania komunikatów IE44 pomijane są rozbieżności mniejsze niż 0,5 kg pod warunkiem, że nie przekraczają 5 % masy przesyłki.

Po wybraniu opcji Terminator w menu rozwijalnym dostępne są następujące funkcje:

 • Sady… – tworzenie dokumentu SAD dla przesyłek,
 • Deklaracje skrócone… – tworzenie deklaracji skróconej DSK dla przesyłek,
 • Powiadomienia… – tworzenie powiadomień PWD dla przesyłek,
 • Kopiuj SAD dla przesyłki… – na podstawie wypełnionego już dokumentu SAD tworzy się nowy dokument dla wskazanej przesyłki,
 • Znajdź SAD wg przesyłki… – dla wskazanej przesyłki jest znajdowany dokument SAD i otwierany do edycji lub podglądu, gdy edycja jest niemożliwa.

Instrukcja obsługi


Instrukcja obsługi modułu Terminator: pobierz.


Cennik Terminator
 

Terminator
pierwsze stanowisko 1500 zł
kolejne stanowiska 1000 zł

 

 

Cennik aktualizacji na rok 2024

Aktualizacja Terminator
każde stanowisko 744 zł /pół roku

 

TerminatorService zapewnia tylko przepływ komunikatów między programami WinSAD i MagCS, bez możliwości generowania dokumentów celnych.