Główna / Pomoc / Archiwizacja

Archiwizacja

Archiwizacja

Program WinSAD ma możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych codziennie podczas kończenia pracy z programem.

Opcje archiwizacji dla głównej bazy programu można zmienić wchodząc z głównego menu w Opcje Opcje programu Archiwum.

archiwizacja danych

Po zaznaczeniu opcji “Archiwizuj dane”, mechanizm wykonywania automatycznej archiwizacji zostaje włączony. W momencie, gdy ostatni użytkownik kończy pracę w danej bazie (ostatni użytkownik zamyka program), program automatycznie rozpoczyna tworzenie kopii archiwalnej we wskazanej lokalizacji. Zarchiwizowane dane są przechowywane w skompresowanym pliku i zajmują mniej miejsca na dysku niż bieżąca baza danych.

Program umożliwia podanie liczby kopii, które będą przechowywane na dysku.

Pole “w katalogu” umożliwia podanie nazwy katalogu na dysku, w którym będą przechowywane kopie zapasowe. Może to być np. katalog Archiwum, będący podkatalogiem aktualnego katalogu danych programu WinSAD (czyli %SadDaneEU%Archiwum). Może to być również dowolny katalog na dysku.

Uwaga! W tym miejscu podamy zawsze ścieżkę do katalogu na serwerze, czyli na komputerze, na którym znajduje się baza danych. Przykładowa poprawna ścieżka:

C:Program FilesHuzarSoftwareDaneIBArchiwum

Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu nie podajemy adresu IP serwera. Archiwizacja zawsze wykonywana jest na serwerze, dlatego nie ma potrzeby podawania adresu IP.

Uwaga! Katalog wskazany w opcjach musi rzeczywiście znajdować się na serwerze!

Proszę zwrócić uwagę, że pliki archiwum tworzone są wyłącznie na serwerze – a więc tylko na jednym komputerze! Zaleca się ręczne (lub za pomocą skryptów) kopiowanie plików archiwum na zewnętrzne nośniki danych lub inne komputery. Dotyczy to przede wszystkim instalacji, w których rolę serwera bazy danych pełni stacja robocza. Nawet gdy archiwizacja jest robiona regularnie, to przy uszkodzeniu dysku lub utracie komputera pełniącego rolę serwera traci się zarówno bazę danych jak i jej kopie archiwalne. Dla bezpieczeństwa konieczne jest więc kopiowanie plików archiwalnych na zewnętrzny nośnik. Przy serwerach dedykowanych służby IT powinny mieć wdrożoną podobną procedurę zabezpieczenia danych.

Uwaga! Plików z bazami danych Firebird nie można kopiować, pakować ani tworzyć kopii zapasowych za pomocą zewnętrznych programów, jeśli do tych plików z bazami danych podpięte są jakieś procesy, np. WinSADIB, WinSADGUARDIB. Grozi to uszkodzeniem bazy.


Tylko dla zaawansowanych:

Program nie umożliwia automatycznego tworzenia kopii zapasowych na komputerach innych niż serwer bazy danych. Pliki archiwalne z serwera można kopiować ręcznie na zapasowe nośniki danych bądź na inne stacje robocze.

Można także skorzystać z Harmonogramu zadań dostępnego w każdym systemie Windows. Za pomocą narzędzi dostarczanych przez Firebird, takich jak gbak czy nbackup, można regularnie (np. raz dziennie) zlecać systemowi wykonanie kopii zapasowej i skopiowanie plików do wybranej lokalizacji.

Szczegółowe informacje i przykładowe skrypty na stronie: kopie zapasowe w Firebird.

Dział pomocy