Główna / Pomoc / Autozamykacz

Autozamykacz

Autozamykacz

Informacje dotyczące użytkowania modułu Autozamykacz4sklad

Moduł służy do automatycznego zamykania spraw przywozowych i wywozowych w programach WinSkład i WinUCZ.

Moduł należy pobrać z serwisu on-line i wgrać tak jak zwykłą poprawkę do WinSADa. Moduł Autozamykacz4sklad będzie widoczny w programie WinSAD na liście dodatkowych modułów. Jest to moduł, który podpina się pod WinSADa i wysyła informacje do WinSkłada. A więc praktycznie rzecz biorąc jest to moduł do programu WinSAD (z nim współpracuje), ale jego funkcjonalność przydatna jest w programie WinSkład.

Do prawidłowego działania modułu niezbędne jest:

  • Autozamykacz4sklad musi koniecznie być wgrany na wszystkich stanowiskach WinSAD korzystających z bazy SADów, z którą łączy się WinSkład! W przeciwnym wypadku zamykane będą tylko niektóre sprawy!
  • wszystkie sprawy przywozowe i wywozowe są zamykane automatycznie – ale dotyczy to tylko nowo utworzonych spraw (po wgraniu Autozamykacza)
  • Autozamykacz4sklad działa dla SADów i Powiadomień (proc. upr.) oraz dla SADów uzupełniających
  • automatyczne zamykanie spraw przywozowych odbywa się po odebraniu przez program WinSAD komunikatu z nadaniem numeru ewidencyjnego (np. OGL); zamykanie spraw wywozowych – po otrzymaniu zwolnienia; zatem wymagana jest prawidłowa konfiguracja kont email w programie WinSAD
  • WinSkład przetwarza komunikaty z pewnym opóźnieniem (około 15 minut)

W programie WinUCZ istnieje dodatkowo możliwość automatycznego wczytywania SAD-ów typu I.

Dział pomocy