Główna / Pomoc / Celina bezpapierowa

Celina bezpapierowa

Celina bezpapierowa 

 • Przeglądarką zalecaną przez Służbę Celną jest Internet Explorer.
 • Podpisywanie dokumentów POD oraz PZC może się odbywać za pomocą programu WinSAD lub za pomocą programu służby celnej tzw. kontrolki ActiveX – EC2.

 • Podpisywanie przez program WinSAD z pominięciem kontrolki opisano na tej stronie.

 • Poniżej opis instalacji kontrolki ActiveX:
  1. Spod adresu http://e-clo.pl/files/pe.html ściągnąć, zapisać i rozpakować instalkę „Program do ręcznej instalacji komponentu ActiveX (wersja biblioteki: 0.3.1.680)”. Zapisać na dysku na najwyższym poziomie (nie w Program Files ani w Moje dokumenty)
  2. Po rozpakowaniu powstał folder EC2Test – wejść do niego;
  3. Zamknąć przeglądarkę Internet Explorer (koniecznie!);
  4. Dla systemów Windows Vista/7/8: przed instalacją kontrolki kliknąć prawym przyciskiem myszy w EC2Test.exe  Właściwości → zakładka Zgodność; tam zaznaczyć: “uruchom w trybie zgodności z Windows XP Service Pack 3” oraz “Uruchom ten program jako Administrator”

   Dla systemu Windows XP lub starszych, krok ten należy pominąć.

  5. Uruchomić EC2Test.exe (“Uruchom jako Administrator”), wybrać Instaluj:

   Instalacja kontrolki


   Kontrolka zainstalowana

   (kliknij obrazek, aby powiększyć)

  6. Sprawdzić poprawność instalacji za pomocą przycisku Test:

   Test kontrolki


   Test OK
  7. Zakończyć proces instalacji. 
 • Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Explorer w wersji 8 mogą się pojawić problemy. Poniżej sugestie, jak je usunąć:
  1. Kontrolka ActiveX nie działa – należy ponownie ją zainstalować w sposób opisany powyżej (jako użytkownik Widowsa z uprawnieniami Administratora);
  2. Certyfikat jest niewidoczny – wyeksportować go (z kluczem prywatnym – rozszerzenie pfx) i następnie z powrotem zaimportować;
  3. Po zalogowaniu na e-clo po wyborze reprezentanta pokazuje się informacja, że przeglądarka jest nieprawidłowa – w przeglądarce wejść w Strona i ustawić Widok zgodności
 • Kolejność operacji przy zgłoszeniu w Celinie bezpapierowej:
  1. Przygotować dokument SAD importowy zaznaczając na górze flagę „do Celiny z podpisem elektronicznym” (można ustawić tę opcję w Opcje → Opcje programu → Domyślne wartości → Domyślnie SAD-y importowe są wysyłane do Celiny podpisane elektronicznie);
  2. Wysłać podpisany certyfikatem dokument SAD do Celiny (w dowolny sposób: przez interfejs niewizualny, bezpośrednio przez e-mail, lub do pliku);
  3. Jeśli zgłoszenie przejdzie wstępną walidację, pojawi się komunikat PWK1 stanowiący Urzędowe Poświadczenie Odbioru; jeśli w dokumencie wykryto błąd, pojawi się PWK2 – należy usunąć błąd i wysłać ponownie;
  4. Pojawi się komunikat CLNE zawierający numer OGL;
  5. Pojawi się mail zawierający link do POD (Powiadomienia o Długu Celnym) – należy kliknąć w ten link i pobrać POD;
  6. Pojawi się mail zawierający link do PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne) – kliknąć w ten link i pobrać PZC:    
   Pobieranie PZC


   Potwierdzenie pobrania PZC

 

Uwagi:

 • Podpisywanie dokumentów POD oraz PZC wewnętrznym mechanizmem WinSADa zostało opisane na tej stronie.

 • Jeżeli jednak użytkownik zdecydował się nie podpisywać wewnętrznie przez program (niezaznaczona opcja podpisuj wewnętrznie w Opcje  Opcje programu  Podpis elektroniczny), czyli podpisywanie ma być realizowane poprzez kontrolkę ActiveX, to poniżej opisano sposób postępowania:

 • Przy pobieraniu POD oraz PZC poprzez WinSADa, włącza się kontrolka ActiveX, co skutkuje pojawieniem się okna z wyborem certyfikatu (wygląda trochę inaczej niż pokazywane podczas podpisywania w naszym programie) – po wybraniu odpowiedniego certyfikatu i zaakceptowaniu dany dokument zostaje ściągnięty i umieszczony w Module e-mail i komunikatów. Jeśli okno certyfikatów się nie pojawi, to oznacza, że brak kontrolki lub jest nieprawidłowo zainstalowana.
 • Jeśli podpisanie POD oraz PZC odbywa się poza programem WinSAD (np. za pomocą programu pocztowego albo po wejściu na stronę serwera pocztowego), to dokumenty POD oraz PZC nie znajdą się w Module e-mail i komunikatów. Jeśli te dokumenty zostały zapisane na dysku, to można je zaimportować do modułu za pomocą operacji Wczytaj w menu Plik w Module e-mail.
 • Dokumenty POD oraz PZC znajdują się pod podanym adresem przez określony czas (wg instrukcji – 7 dni).
 • Dokument PZC można podpisać i pobrać wielokrotnie.
 • Dokument POD można podpisać i pobrać tylko jeden raz.
 • Mimo wysyłania komunikatów przez interfejs niewizualny konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie konta do odbierania komunikatów (sekcja Konta email w Opcje → Opcje programu).

 

Dział pomocy