Główna / Pomoc / Drukowanie dodatkowych danych w Rej. proc. upr.

Drukowanie dodatkowych danych w Rej. proc. upr.

Drukowanie dodatkowych danych w Rej. proc. upr. 

W Rejestrze proc. upr. prowadzonym przez programy WinSADXX można w polu uwagi drukować większość informacji zawartych w SADzie, na podstawie którego był dokonywany wpis.

Jak dodać nowy parametr drukowany w uwagach?

Po wejściu do rejestru należy wybrać opcje  zakładka opcje wydruku i zaznaczyć “drukuj w uwagach do wpisu dodatkowe dane wg wzorca”, w oknie wpisuje się parametry.Jak wpisać parametr?

Każdy parametr wpisujemy pomiędzy znakami %.
Np. numer początkowy wpisu – %NrPoczWpisu% na wydruku wygląda tak (na potrzeby przykładu pole uwagi wyszczególniono zielonym tłem):


Parametry pobierane z rejestru:

NrPoczWpisu– początkowy numer wpisu z pola Num. Towarów
NrKonWpisu– końcowy numer wpisu z pola Num. Towarów

Np. dla wpisu sad/%NrPoczWpisu%-%NrKonWpisu% otrzymujemy:


Parametry pobierane z SAD-u lub SAD-u uzupełniającego:

Z SAD-u, na podstawie którego był dokonany wpis do rejestru możemy wydrukować prawie każdą informację.
Po zapisaniu SAD-u do pliku XML ( operacje → wyślij do pliku w polu nazwa pliku należy wpisać np. sad.xml) i otwarciu tego dokumentu w przeglądarce internetowej, widzimy jego strukturę.

W identyczny sposób – jak podany niżej dla SAD-u, na podstawie któego był wpis – można pobrać dane z SAD-u uzupełniającego. Jednak w tym przypadku, każdy z parametrów, należy poprzedzić parametrem: “SADUzup.”. Na przykład: %P1kontekst.datadekl% (dotyczy SAD-u wpisywanego) – odpowiednik na SAD uzupełniającym to: %SADUzup.P1kontekst.datadekl%

Aby wyświetlić OGL SAD Uzup należy wybrać parametr: %SADUzup.ZestawySADu[0].DaneCeliny.CelinaOGL%

Przykład 1.

Chcemy wydrukować datę wystawienia SAD-u. Znajduje się ona w elemencie P1Kontekst pod nazwą DataDekl. Aby wydrukować datę należy wpisać:
Data sadu:%P1kontekst.datadekl%

Przykład 2.

Aby wydrukować np. Tin nadawcy w należy wpisć:
Tin:%P2nadawca.firmy[0].tin%, gdzie [0] oznacza numer firmy.
Pola wymienione po kropkach to “ścieżka” do interesujących nas danych. Element P2Nadawca zawiera dwa podpola Firmy i TrescDoDruku. Element Firmy zawiera m.in. pole Tin, które chcemy wydrukować.

Przykład 3.

SAD ma dwa towary, chcemy wydrukować opis drugiego towaru.
Opis towaru: %PozycjeSadu[1].P31ZnakiINumery.OpisTowaru%
Elementy w xml są liczone od zera stąd jako parametr drugiego towaru występuje [1].

W oknie z parametrami można wybrać wiele elementów do druku. Np.:
Opis towaru: %PozycjeSadu[1].P31ZnakiINumery.OpisTowaru%
sad/%NrPoczWpisu%-%NrKonWpisu%/%P1kontekst.datadekl%
nadawca:%P2nadawca.trescdodruku%

Dział pomocy