Główna / Pomoc / Filtr dodatkowy

Filtr dodatkowy

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie swojej listy filtrów według indywidualnych warunków.

 1. Filtr dodatkowy najpierw należy wyciągnąć z menu tak, żeby był widoczny w głównym oknie, otwierając menu dostępne przy ikonie filtra w prawym górnym rogu WinSADa, nad listą SADów:
  menu filtrów

  1. Pozycja “Filtr dodatkowy HSOF”  powinien  być  wśród  “Wybranych”.
  2. W efekcie wśród filtrów pojawi się:
  3. Po kliknięciu na książeczkę otwiera się okno edycji filtra. Tu docelowo będzie widniała lista skonfigurowanych filtrów.
 2. Po „Dodaj” przechodzimy do okna edycji:
  1. Nazwa – identyfikator dla użytkownika
  2. Treść warunków – warunki wpisane składnią sql; zmienne to nazwy kolumn w tabeli SADUE, sprawdzenie poprawności następuje po naciśnięciu na „Odśwież”, następnie można zatwierdzić filtr przez „Ok”
 3. Przykład – odfiltrowanie T2L, czyli SADów typu G:
 4. Po wyjściu z okna edycji skonfigurowane filtry będą dostępne w menu rozwijanym:
 5. Kliknięcie w wybraną pozycję z listy powoduje odfiltrowanie dokumentów wg zapisanych warunków.

Listę kolumn można sprawdzić w Edytorze SQL:

 1. Skrót klawiszowy F11 otwiera Edytor z dowolnego miejsca programu, także wyżej opisanego okna
 2. Następnie można kliknąć na zaznaczoną na żółto ikonkę i tu podejrzeć listę dostępnych kolumn dla tabeli SADUE.
 3. W celu obejrzenia zawartości kolumn należy wpisać w Edytor: select * from sadue i nacisnąć F5.

Przykładowe warunki

 • odbiorca in (‘firma1’, ‘firma2’, ‘firma3’)
 • datasadu > ‘2020-01-01’
 • UCWyprowadz like ‘PL%’ – wybór SADów z UC wyprowadzenia zaczynającym się od liter PL

Warunki można łączyć ze sobą używając and – wtedy będą spełnione oba dla wyświetlanych wyników oraz or – wtedy wystarczy, że będzie spełniony jeden z warunków.

 • odbiorca = ‘firma1′ and datasadu <=’2023-01-01’

Dział pomocy