Główna / Pomoc / Instalacja PDF Creator

Instalacja PDF Creator

Instalacja PDF Creator

Aby wydrukować komunikat (np. POD, PZC, IE599, IE529) do PDF oraz rozesłać komunikaty do klientów, użytkownik ma do dyspozycji dwa rozwiązania. Metodę wydruku można wybrać korzystając z menu Opcje  Opcje programu Inne użytkownika.

  1. Wykorzystanie wewnętrznej biblioteki

  2. Wykorzystanie programu PDFCreator

Aby skorzystać z rozwiązania wykorzystującego bezpłatny program PDFCreator należy go uprzednio zainstalować.

Szczegółowe informacje na temat programu PDFCreator znajdują się na stronie producenta:

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Uwaga! Podczas instalacji nowszych wersji PDFCreatora instalowane są niepotrzebne dodatki, np. paski wyszukiwania do przeglądarek. Prosimy zwrócić na to uwagę i podczas instalacji wyłączyć zbędne dodatki!

Uwaga! PDFCreator w wersji 2.x i nowszej nie obsługuje komunikacji z innymi aplikacjami – należy korzystać ze starszych wersji PDFCreator. Starą wersję PDFCreator można pobrać z naszej strony: http://wildcat.huzar.pl/download/INSTALKI/INNE/PDFCREATOR/

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

Gdy system Windows zapyta, czy na pewno uruchomić ten program, należy się zgodzić:

Instalacja PDF Creator

Wybór języka, proponujemy polski:

Ciąg dalszy instalacji, należy kliknąć Dalej:

Instalacja PDF Creator

Zaakceptować warunki umowy:

Instalacja PDF Creator

Wybrać standardową instalację i kliknąć Dalej:

Instalacja PDF Creator

Wpisać nazwę drukarki lub zostawić domyślną (PDFCreator) i kliknąć Dalej:

Wybrać folder instalacji lub zostawić domyślny i kliknąć Dalej:

Wyłączyć opcję instalacji paska narzędzi i ustawienia Yahoo jako domyślnej przeglądarki (chyba, że chcemy je zainstalować) i kliknąć Dalej:

Kliknąć Dalej:

Kliknąć Dalej:

Wyłączyć opcję Utwórz skrót na pulpicie (nie jest to potrzebne, ponieważ PDFCreator będzie automatycznie wywoływany podczas drukowania) i opcję Stwórz wpis w menu kontekstowym…:

Wyłączyć ofertę sponsorowaną, w zależności od wersji PDFCreatora są to różne zbędne dodatki:

Kliknąć Instaluj:

Wyłączyć opcję Wyświetl pomoc… i kliknąć Zakończ.

PDFCreator został zainstalowany.

Dział pomocy