Główna / Pomoc / Komunikaty w EMCS

Komunikaty w EMCS

Komunikaty w EMCS

Legenda:

zielone tło komunikaty wysyłane przez podmiot do systemu EMCS
niebieskie tło komunikaty wysyłane przez system EMCS do podmiotu
fioletowe tło komunikaty wysyłane w obie strony (podmiot <–> EMCS)
białe tło komunikaty rzadziej używane / brak danych

Niektóre komunikaty występują tylko w polskim EMCS. Jest to związane z przepisami prawa obowiązującymi w naszym kraju. Komunikaty występujące tylko w polskim EMCS to: PL716, PL814, PL817 i PL818.

Lista komunikatów:

IE701 Prośba o wyszukanie dokumentów e-AD wg zadanych kryteriów
IE702 Odpowiedź negatywna na IE701 (prośbę o wyszukanie e-AD)
PL704 Informacja o błędach walidacji komunikatu przesłanego przez podmiot (np. IE818)
PL705 Prośba o listę słowników (nieużywane w naszych programach – automatyczna aktualizacja)
PL716 Powiadomienie o kontroli – tylko w EMCS PL, może być wysłane na różnych etapach
IE717 Raport z kontroli
PL733 Lista słowników – odpowiedź na IE705 (nieużywane w naszych programach)
IE734 Dane referencyjne z domeny wspólnotowej
IE801 e-AD (podstawowy dokument zawierający informacje o przemieszczeniu akcyzowym)
IE802 Komunikat przypomnienia dla przemieszczeń akcyzowych
IE803 Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia wysyłane do pierwotnego odbiorcy e-AD
IE807 Powiadomienie o przerwaniu przemieszczenia *
PL809 Anulowanie powiadomienia o wysyłce wyrobów *
IE810 Anulowanie e-AD
PL812 Powiadomienie o przeładunku wyrobów *
IE813 Zmiana miejsca przeznaczenia
PL814 Powiadomienie o wysyłce wyrobów (wysyłane przed IE815) – tylko w EMCS PL
PL815 Projekt e-AD (dokument tworzony przez nadawcę podczas wysyłki wyrobów)
PL817 Powiadomienie o przybyciu wyrobów – tylko EMCS PL
PL818 Raport odbioru (akceptacja lub odmowa)
IE819 Ostrzeżenie lub odrzucenie przemieszczenia *
IE821 Odpowiedź na IE701 (prośbę o wyszukanie e-AD)
PL825 Projekt podziału przemieszczenia *
IE829 Akceptacja procedury zawieszenia poboru akcyzy
IE837 Wyjaśnienia dot. zwłoki w dostawie
IE839 Odrzucenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
IE840 Raport ze zdarzenia *
IE871 Wyjaśnienie przyczyny niedoborów lub nadwyżek *
IE904 Zapytanie o status przesyłki
IE905 Odpowiedź na IE904
IE906 Informacja o błędach funkcjonalnych
IE908 Potwierdzenie dostawy (raport)
IE909 Potwierdzenie przybycia (raport)
IE910 Powiadomienie o wygaśnięciu komunikatu
IE911 Powiadomienie o wystąpieniu wyjątku
IE917 Informacja o błędach syntaktycznych XML
IE934 Odpowiedź na IE904 – komunikat zawierający wszystkie komunikaty związane z przemieszczeniem

* Komunikaty obowiązujące od 1 stycznia 2012

Typowa kolejność:

 1. nadawca wysyła do systemu EMCS komunikat PL815: Projekt e-AD,
 2. system EMCS w państwie nadawcy sprawdza poprawność przesłanego e-AD, nadaje numer ARC (numer ewidencyjny) i odsyła nadawcy e-AD z numerem ARC (w postaci komunikatu IE801),
 3. system EMCS w państwie nadawcy przesyła e-AD do systemu EMCS w państwie odbiorcy (w postaci komunikatu IE801),
 4. system EMCS w państwie odbiorcy przesyła e-AD do odbiorcy (także IE801),
 5. nadawca wysyła wyroby akcyzowe,
 6. odbiorca przyjmuje wyroby akcyzowe i wysyła raport odbioru (komunikat PL818),
 7. system EMCS w państwie odbiorcy sprawdza poprawność raportu odbioru (PL818) i odsyła go do odbiorcy,
 8. system EMCS w państwie odbiorcy przesyła raport odbioru do systemu EMCS w państwie nadawcy (PL818),
 9. system EMCS w państwie nadawcy przesyła raport odbioru do nadawcy (także PL818).

Inne sytuacje:

 • jeżeli komunikat przesłany przez podmiot do systemu EMCS jest niepoprawny, system EMCS odrzuci go i poinformuje o tym, wysyłając komunikat z informacją o błędzie, np. PL704, IE906 lub IE917 (zazwyczaj PL704),
 • w Polsce, w przypadku niektórych wyrobów akcyzowych, przed komunikatem PL815 (projekt e-AD) wysyłany jest komunikat PL814 (powiadomienie o wysyłce wyrobów), informujący urząd o zamiarze utworzenia PL815 i wysłania wyrobów;
  w ciągu 24 godzin urząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli, wówczas prześle do nadawcy komunikat PL716,
 • kolejny komunikat stosowany tylko w Polsce to PL817 – powiadomienie do urzędu o przybyciu wyrobów. Jest to komunikat wysyłany przez odbiorcę po odebraniu towarów (przed wysłaniem PL818),
 • komunikat PL716 – powiadomienie o kontroli – może być wysłany na różnych etapach procedury przemieszczenia i może być wysłany przez EMCS do nadawcy lub do odbiorcy,
 • anulowanie e-AD przez nadawcę odbywa się w następujący sposób: nadawca wysyła do EMCS komunikat IE810; system EMCS dokonuje sprawdzenia poprawności komunikatu; jeśli komunikat jest poprawny, system EMCS rozsyła IE810 do nadawcy i systemu EMCS w państwie odbiorcy (lub bezpośrednio do odbiorcy – w przypadku polskiego odbiorcy),
 • zmiana miejsca przeznaczenia przez nadawcę odbywa się technicznie rzecz biorąc w sposób podobny do anulowania, z tym, że rozsyłany jest komunikat IE813 (zmiana miejsca przeznaczenia). Nadawca przesyła IE813 do EMCS, następnie EMCS po walidacji rozsyła IE813 do wszystkich zainteresowanych. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli, dodatkowo jest rozsyłany komunikat PL716 (powiadomienie kontroli) z systemu EMCS do podmiotu,
 • komunikaty IE829 i IE839 są wysyłane przez EMCS do podmiotu po otrzymianiu przez EMCS informacji z systemu ECS.

Dział pomocy