Główna / Pomoc / Konfiguracja LDAP

Konfiguracja LDAP

Konfiguracja LDAP 

Programy firmy Huzar Software umożliwiają obsługę logowania użytkowników poprzez LDAP. Oznacza to, że do programu można logować się podając nazwę użytkownika oraz hasło takie samo, jak podczas logowania do systemu Windows.

Wymagana konfiguracja:

1. Należy założyć w programie konto użytkownika o takiej samej nazwie, jak konto w Windows.

2. Nadać uprawnienia LDAP temu użytkownikowi.

3. Należy skonfigurować LDAP w WinSADzie, wchodząc w Opcje  Opcje programu Konfiguracja LDAP.

Przykładowa konfiguracja LDAP:

 konfig ldap

Znaczenie poszczególnych pól:

Serwer główny – serwer LDAP.

Serwer zapasowy – zapasowy serwer LDAP.

SSL – czy używać SSL.

AD – czy jest używane Active Directory.

Prefiks użytkownika – prefiks identyfikujący użytkownika, zwykle “cn=” lub “sn=”.

Prefiks bazowy – gałąź LDAP, w której będzie poszukiwany użytkownik

Pole identyfikujące użytkownika – pole należy skonfigurować, jeśli login użytkownika nie znajduje się w polu “Prefiks użytkownika”.

Dane testowe – możliwość podania loginu i hasła testowego, po kliknięciu przycisku Testuj następuje próba logowania LDAP i kończy się czytelnym komunikatem.

Dział pomocy