Główna / Pomoc / Konfiguracja serwera MSSQL

Konfiguracja serwera MSSQL

 

Informacje na temat konfiguracji SQL Server.

Po stronie serwera w SQL Server Configuration Manager powinien być włączony protokół TCP/IP, usługa SQL Server Browser i udostępniony port 1433 (domyślny serwera) w zaporze. Zmiany konfiguracji wymagają restartu usługi SQL Server.

W SQL Server Management Studio powinna być zaznaczona opcja “Allow remote connections to this server”:

Po stronie klienta ma być zainstalowany SQL Server Native Client. Nie może to być domyślny klient z Windows. Takiego trzeba odinstalować, ponieważ powoduje błędy w działaniu aplikacji.

2012 64bit: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239648&clcid=0x409
2012 32bit: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=239647&clcid=0x409

Program potrafi zainstalować klienta, jednak zdarzają się problemy z uprawnieniami, więc można spróbować uruchomić program jako administrator.

 

Dział pomocy