Główna / Pomoc / Konfiguracja WinSADGuard dla WinUCZ

Konfiguracja WinSADGuard dla WinUCZ

Konfiguracja WinSADGuard

Konfiguracja programu WinSADGuard dla wersji WinSkład 14.00 i WinUCZ 14.00 lub nowszych

Jeśli szukasz wstępnych informacji dotyczących WinSADGuardIB, przejdź tutaj.

Programy WinSkład i WinUCZ od wersji 14.00 posiadają mechanizm autoryzacji niezależny od WinSADa.

Z tego względu, na liście baz autoryzowanych przez WinSADGUARDIB, musi znajdować się baza WinSkład / WinUCZ.

Programy WinSkład, WinUCZ samodzielnie dodają swoją bazę danych do listy autoryzowanych baz. W pewnych konfiguracjach środowiskowych wykonanie takiej operacji jest jednak niemożliwe. W takich przypadkach należy dodać bazę do listy ręcznie.

Lista baz dostępna jest po wejściu z głównego menu w: Ustawienia Opcje pracy:

następnie należy kliknąć Dodaj. Podczas dodawania każdej bazy, program zapyta o typ serwera bazodanowego – należy wybrać Firebird:

Następnie w okienku “Baza do autoryzacji” należy podać dowolną nazwę przyjazną dla użytkownika oraz adres i dane logowania do bazy:

Po zatwierdzeniu bazy danych przyciskiem OK program rozpoczyna jej autoryzację.

Dział pomocy