Główna / Pomoc / Makra w menu Narzędzia

Makra w menu Narzędzia

Makra w menu Narzędzia

W program WinSADXX można korzystać z czterech makr w menu Narzędzia. Pozwalają one na parametryzowanie wydanego polecenia. Umożliwia to wywoływanie własnych programów lub plików wsadowych BAT, gdzie jako parametr występuje sad lub lista sadów w formacie XML.

Jak dodać nowe narzędzie?

W menu Narzędzia   Edytuj narzędzia należy wybrać dodaj.

Korzystając z funkcji “Przeglądaj” należy wskazać program, z którego będziemy korzystać. Po wybraniu klawisza “Makra” rozwinie się okno, z którego przez “Wstaw” wybieramy odpowiednia komendę:
$AKTSAD – jako parametr do narzędzia przekazuje jeden, aktualnie wybrany sad ze spisu sadów,
$WYBSADY – jako parametr do narzędzia przekazuje listę sadów, zaznaczonych klawiszem SPACJA w spisie sadów,

$POLE%sciezka%

$NRAKT

Na poniższym rysunku stworzono narzędzie “Pokaż sad”, które wywołuje program Internet Explorer i wyświetla sad w formacie XML:

Jak uruchomić narzędzie?

W menu “Narzędzia” pojawi się nowy wiersz z nazwą narzędzia:

Wybierając tę opcje z menu uruchamiamy program wraz z wybranym makrem.

Dział pomocy