Główna / Pomoc / Moduł RODO

Moduł RODO

W programie WinSAD wprowadzono nową funkcję (menu Tablice -> RODO), która umożliwia odnalezienie i usunięcie dokumentów SAD, wystawionych dla osoby fizycznej (identyfikowanej przez nr PESEL) dla zadanego zakresu dat. Funkcja umożliwia również znalezienie dokumentów SAD wystawionych dla kontrahenta o zadanym numerze NIP.

 

Dla wiersza z liczbą wystąpień znalezionych dokumentów SAD naciśnięcie przycisku Pokaż raport z modułu wyświetli okno z listą znalezionych dokumentów SAD. 

 

Wybranie przycisku Usuń dane RODO umożliwia dla wybranego numeru PESEL (lub NIP) usunięcie z baz danych programu dokumentów SAD i zapisów w bazie kontrahentów według wybranych opcji: 

Trwałe usunięcie jest możliwe wyłącznie dla dokumentów, które są starsze niż 5 lat, weryfikowane jest również, czy dokument nie został wpisany do rejestru postępowań, wówczas za datę dokumentu uważa się datę wpisu do rejestru postępowań. Usunięcie dokumentów młodszych niż 5 lat jest możliwe wyłącznie przy włączonym uprawnieniu zalogowanego użytkownika programu – funkcje specjalne. 

Przycisk Pokaż wszystkie osoby fizyczne pokazuje listę wszystkich osób fizycznych występujących w dokumentach odprawy celnej i bazie kontrahentów programu WinSAD.

 

  

Dział pomocy