Główna / Pomoc / Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń

Do czego służy moduł Zabezpieczenia?

Moduł Zabezpieczenia jest modułem rozszerzającym funkcjonalność programu WinSAD/MagCS/Akcyza. Moduł służy do saldowania zabezpieczeń. Pozwala m.in. na łatwą kontrolę wykorzystania zabezpieczeń. Jest w pełni zintegrowany z systemem OSOZ2, dostarczając aktualne informacje o operacjach wykonanych na zabezpieczeniu.

Moduł Zabezpieczeń umożliwia:

 • saldowanie zabezpieczeń;
 • komunikację z systemem OSOZ2;
 • wysyłanie automatycznych zapytań do OSOZ2 i bieżącą kontrolę salda zabezpieczenia oraz wykonywanych na nim operacjach;
 • podgląd firm (Nadawcy i Odbiorcy z dokumentów SAD), które wykorzystywały dane zabezpieczenia; wyszukiwanie i grupowanie firm;
 • podgląd historii operacji na zabezpieczeniu, również operacji tylko dla wybranych zabezpieczeń;
 • podgląd dokumentu SAD w formie, w jakiej został zgłoszony do systemu celnego;
 • edycję uwag do operacji na zabezpieczeniu;
 • generowanie raportów wykorzystania gwarancji;
 • graficzne przedstawienie historii operacji wykonywanych na gwarancjach;
 • informowanie o pozostałym saldzie zabezpieczenia;
 • pracę w firmach wielooddziałowych.

Instrukcja

Film instruktażowy migracji danych do modułu Zabezpieczeń:  film.

Pobierz instrukcjęModuł Zabezpieczeń – Instrukcja migracji danych. Pobierz instrukcję.

Pobierz instrukcjęModuł Zabezpieczeń – Instrukcja. Pobierz instrukcję.

Program PompaZabezpieczenia.exe jest do pobrania w serwisie on-line.

Dział pomocy