Główna / Pomoc / NCTS2 – PUESC

NCTS2 – PUESC

NCTS2 – PUESC 

Korzystanie z systemu NCTS2 należy rozpatrywać w dwóch aspektach: uprawnieniach na PUESCu oraz odpowiednich ustawieniach w programie WinSAD.

1. PUESC

Na PUESCu należy założyć konto, zarejestrować, przydzielić odpowiednie uprawnienia, wystąpić o certyfikat podpisu, wystąpić o rozszerzenie uprawnień do systemu NCTS2.
Szczegóły odnośnie rejestracji podmiotu na potrzeby NCTS2 dostępne są tutaj.

2. Ustawienia w programie WinSAD 

Poniżej opis tylko nowych ustawień, bo zakładamy, że macie Państwo zdefiniowane konto mailowe i (lub) dane do logowania do PUESC-u itp.
Dodatkowe dane , które należy uzupełnić w obsłudze NCTS2:
  • W NCTS2 istnieje możliwość wysyłki interfejsem niewizualnym; aby z niej skorzystać należy z poziomu Opcje → Opcje programu → Systemy → PUESC użytkownika wprowadzić w oknie Kanał PUESC IN login, którym jest Państwa login do PUESC, pod literką „A” należy autoryzować login wpisując hasło i je powtórzyć.
  • Zmiana hasła do interfejsu niewizualnego może być wprowadzona z poziomu Opcje → Hasło do interfejsu niewizualnego PUESC.
  • Dodatkowo w tym oknie w części Kanał PUESC E-mail należy wprowadzić adres zwrotny; jest to adres, na który będą odsyłane komunikaty z systemu NCTS2. Można go skopiować z Systemy → Adresy email → Adresy zwrotne.
——————————————————————————————————————-

3. Jak sprawdzić, czy mamy odpowiednie uprawnienia na PUESCu

 

Przed przejściem do etapu wysyłania zgłoszeń do NCTS2 konieczne jest sprawdzenie dla swojej firmy poprawności danych referencyjnych niezbędnych do przesłania komunikatu do produkcyjnego środowiska NCTS2. Można to wykonać poprzez przesłanie zgłoszenia tranzytowego (IE015) do produkcyjnego systemu NCTS2 zawierającego nieprawidłowy (fikcyjny) kod urzędu celnego wyjścia PL111111.
  • Jeśli dane referencyjne firmy w systemie ECIP/SEAP są prawidłowe, to zgłoszenie zostanie przekazane do NCTS2 i do nadawcy zostanie wysłany komunikat UPP. Komunikat IE015 zostanie przekazany do NCTS2, ale ten system odrzuci zgłoszenie ze względu na reguły walidacyjne – nadawca otrzyma komunikat IE016 w związku z nieprawidłowym kodem urzędu celnego. Taka sekwencja komunikatów oznacza prawidłową rejestrację firmy do wysyłki komunikatów w ramach pilota.
Jeśli dane referencyjne firmy w ECIP/SEAP są nieprawidłowe, to system odrzuci zgłoszenie już na pierwszym etapie i wyśle do nadawcy komunikat NPP w związku z błędem walidacji danych referencyjnych podmiotu. W tym przypadku konieczne jest uzupełnienie danych referencyjnych dotyczących reprezentacji przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji z NCTS2 poprzez złożenie odpowiedniego wniosku rejestracyjnego za pomocą usługi e-Klient.

4. Przydatne informacje do kontaktów

 

Centralna Rejestracja w IC w Poznaniu:

centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl

tel.: 61 658 37 33

61 658 35 91

61 658 35 48

61 658 35 11

PUESC:

helpdesk-eclo@mf.gov.pl

tel.: +48 33 483 20 55

SZPROT:

szprot@poz.mofnet.gov.pl

tel.: +48 61 658 36 49

NCTS2:

ncts.ck@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

tel.: +48 42 638 80 17

fax: +48 42 638 80 50

OSOZ2:

izfw@kra.mofnet.gov.pl

tel.: +48 12 629 01 94

+48 12 629 02 90

Centrum Informacji Służby Celnej (infoSC):

info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl

801 470 477

tel: +48 33 857 6251

fax: +48 33 857 6383

Dział pomocy