Główna / Pomoc / Opcje linii komend w WinSkład i WinUCZ

Opcje linii komend w WinSkład i WinUCZ

Opcje linii komend w WinSkład i WinUCZ

Programy WinUCZ i WinSkład można uruchomić podając w linii komend dodatkowe parametry pracy programu:

Opcje linii komend WinUCZ i WinSkład
-d"katalog"

Pozwala wskazać ścieżkę bazy danych, z którą program ma być uruchomiony (domyślnie program przy starcie przyjmuje bazę danych, z którą ostatnio był uruchomiony). Dzięki tej opcji, przy pracy z kilkoma różnymi bazami danych, można utworzyć na pulpicie kilka skrótów do programu i do każdego przypisać w linii komend inną ścieżkę bazy danych.

Przykładowe wywołanie:
WinSkładIB – X:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe -d"192.168.1.10:C:\Bazy\SkładDaneIB.fdb"

Inna możliwość to podanie z parametrem -d pliku konfiguracyjnego zawierającego całą konfigurację ścieżek do baz danych programu. Szczegółowe informacje poniżej.

-v Pozwala ominąć ładowanie obrazka – tła ekranu logowania. Zalecany np. w Citrix MetaFrame lub przy pracy przez pulpit zdalny (Remote Desktop Connection).
Przykładowe wywołanie:
“N:\HSWinSkładIB.exe” -v
-f"katalog"  Pozwala wskazać bazę danych, w której znajdują się dane faktur VAT.
Przykładowe wywołanie:
C:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe -f"192.168.1.10:C:\Bazy\FakturyDaneIB.fdb"
-e"katalog"  Wskazuje plik z bazą danych, w którym znajdują się dane programu WinSADIB
Przykładowe wywołanie:
C:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe -e"192.168.1.10:C:\Bazy\SADDaneIB.fdb"
-w  Pozwala uruchomić kilka kopii programu naraz. Normalnie przy próbie uruchomienia programu, który już pracuje, zostanie przywołany “na pierwszy plan” poprzednio uruchomiony egzemplarz. Podanie tej opcji pozwala uruchomić kilka niezależnych kopii programu. Opcja głównie dla celów testowych.
Przykładowe wywołanie:
O:\HuzarSoftware\WinUCZIB.exe-w
-u"użytkownik"  Umożliwia stworzenie skrótów na pulpicie, które pozwalają na zalogowanie danego użytkownika.
Przykładowe wywołanie:
O:\HuzarSoftware\WinUCZIB.exe -u"Administrator"
-o"Opis" Opis wyświetla się na głównym oknie programu. Ułatwia pracę z wieloma bazami danych.
Przykładowe wywołanie:
O:\HuzarSoftware\WinUCZIB.exe -o"Baza Wrocław"
-(opcjelogserwera)
Opcja -(opcjelogserwera) przechowywanie haseł do baz danych w jednym miejscu (odpowiedni plik). Program podczas logowania do wszystkich baz programu pobiera hasło z pliku; jeśli hasło jest nieprawidłowe, program odpytuje o nowe hasło. Opcja dostępna od wersji 9.00.
Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe” -(opcjelogserwera)”c:\OpcjeLog.xml”
-x
Opcja -x powoduje pominięcie okna powitalnego i weryfikacji stanów przy starcie programu.
Przykładowe wywołanie:
“C:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe” -x

Parametr -d pozwala na wskazanie pliku konfiguracyjnego, zawierające informacje o bazach danych, z którymi program WinSkład ma się połączyć podczas uruchamiania.

Pozwala to m.in. na łatwe przełączanie się między dwoma bazami danych składu. Najwygodniejszy sposób korzystania z dwóch baz składu to utworzenie dwóch osobnych skrótów do programu WinSkład (np. na pulpicie). Następnie należy kliknąć na skrót do uruchamiania programu prawym przyciskiem myszy i wejść we Właściwości. Tam w polu element docelowy na samym końcu (za nazwą programu) należy wpisać spację, następnie podać parametr -d po czym podać ścieżkę do pliku konfiguracyjnego. Przykładowe wywołanie:
C:\HuzarSoftware\WinSkladIB.exe -d”c:\HuzarSoftware\konfig1.xml”

Plik konfiguracyjny, zawierający konfigurację baz danych programu, można utworzyć w programie WinSkład wchodząc w menu Narzędzia eksportuj ścieżki baz danych.

Dział pomocy