Główna / Pomoc / Port inny niż 3050

Port inny niż 3050

FirebirdSQL domyślnie pracuje na porcie 3050.

Można jednak zmienić domyślny port na inny.

Konfiguracja serwera:

Aby zmienić port na inny, należy na serwerze odszukać folder, w którym zainstalowany jest FirebirdSQL, następnie odszukać plik konfiguracyjny:

firebird.conf

W pliku konfiguracyjnym zmienić wartość RemoteServicePort z 3050 na nowy port, np:

RemoteServicePort = 3052

Następnie zrestartować serwer FirebirdSQL.

Konfiguracja klienta:

Na komputerach użytkowników łączących się z serwerem FirebirdSQL, adres bazy danych należy podać w następujący sposób:

IP_serwera/port:dysk:\sciezka_pliku_bazy

Przykład:

192.168.1.100/3052:D:\Bazy\BazaWinSAD.fdb

Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja, poza konfiguracją programów antywirusowych i firewall, które powinny umożliwiać komunikację po wybranym porcie.

Dział pomocy