Główna / Pomoc / Powiadomienia DSK

Powiadomienia DSK

Rozsyłanie powiadomień w opcjach programu | Konfiguracja konta email do wysyłki komunikatów do klientów | Uzupełnianie komunikatu DSKStatusyRęczne rozsyłanie powiadomień

Rozsyłanie powiadomień w opcjach programu

Funkcjonalność rozsyłania powiadomień DSK jest dostępna do ustawienia w Opcje → Opcje programu → Wysyłka kom. do klientów → Powiadomienia DSK

 

Aby mechanizm rozsyłał automatycznie powiadomienia DSK po otrzymaniu komunikatu DS130 należy zaznaczyć checkbox ‘wysyłaj automatycznie powiadomienia do klientów‘. Do rozsyłania powiadomień niezbędne jest również zadeklarowanie odpowiednich adresów email przy firmie: Tablice → Firmy… → zakładka 2. Dod. adresy e-mail → Edytuj

Dokładny opis ustawień rozsyłania komunikatów dostępny jest na stronie: Ustawianie opcji powiadomień przy rozsyłaniu komunikatów celnych do klientów.

Konfiguracja konta email do wysyłki komunikatów do klientów

Aby komunikaty zostały rozesłane do klientów konieczne jest skonfigurowanie konta email, które będzie służyło do wysyłki. Konfiguracja jest dostępna po wybraniu z menu głównego Opcje → Opcje programu → Wysyłka kom. do klientów → Konfiguracja konta email użytkownika/wspólne.

Uzupełnianie komunikatu DSK


Powiadomienia wysyłane dla DSAIS są wysyłane do firm w zależności od tego czy w polach “Agencja” w DS i towarach DS jest wpisana firma oraz od tego czy przy włączonej opcji “Wysyłaj zawsze do odbiorcy towaru” czy w polach “Odbiorca” w DSK i towarach DSK jest wpisana firma.

Ponieważ powiadomienie DSK jest wysyłane po przyjściu komunikatu DS130, który to komunikat jest wysyłany dla towaru, tak więc gdy przychodzi DS130 powiadomienie zawsze jest wysyłane dla towaru zgodnie z polami “Agencja” i “Odbiorca” na towarze lub na DS. Towar uzyskuje status i jest wyliczany status dla DSK na podstawie statusów wszystkich towarów.

UWAGA!!!
Gdy jest wpisana “Agencja” na DSK to nie są brane pod uwagę pola z “Agencja” na towarach. Podobnie jest z polami “Odbiorca” na DSK i towarach.

Statusy

Możliwe statusy:
– NieDotyczy – oznacza, że nie będzie wysyłane powiadomienie gdyż nie są ustawione pola „Agencja” i ewentualnie „Odbiorca” lub brak e-maili przy firmach
– NieRozeslano – oznacza, że powinno być wysłane powiadomienie lecz nie zostało jeszcze wysłane
– Rozeslano – oznacza, że zostało wysłane powiadomienie
– BladWysylki – oznacza, że powiadomienie nie zostało wysłane z powodu błędu wysyłki
– RozCzesciowo:
– dla towaru: tylko w przypadku gdy nie wszystkie e-maile/powiadomienia zostały wysłane
– dla DSK: gdy statusy towarów są różne

Statusy można podejrzeć na liście deklaracji skróconych oraz na liście towarów w kolumnie ‘Objęcie czasowym składowaniem (DS130)’.
Jest również opcja pod prawym przyciskiem myszy na komunikacie bądź towarze: Pokaż statusy wysyłki powiadomień.

Ręczne rozsyłanie powiadomień 

Powiadomienia DSK można również rozesłać ręcznie. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na komunikacie DSK bądź na towarze.

Po wybraniu opcji otworzy się okno wyboru opcji rozsyłania, w którym można sprecyzować schemat rozsyłania.

Opcja ‘Roześlij ponownie powiadomienie na adres’ działa tak samo z tym, że przed wyborem szablonu, użytkownik ma możliwość wskazania adresu email.

Dział pomocy