Główna / Pomoc / Procedura awaryjna w AES

Procedura awaryjna w AES

Procedura awaryjna w AES

 Tryb postępowania w przypadku awarii systemu AES.

Procedura (celna) zwykła

 1. Wykonać dokument SAD. Na górze głównego okna dokumentu SAD wstawić haczyk przy „Procedura awaryjna do AES”. Następnie należy sprawdzić poprawność dokumentu (klawisz F2).
 2. Pokaże się ostrzeżenie, że w polu 44 brak informacji dodatkowej 3PL15 – kliknąć dwukrotnie w treść błędu – program sam wstawi ten dokument.
 3. Z górnego przycisku wybrać „Drukuj”, w oknie wyboru dokumentu wybrać ESS. Na kolejnym oknie wybrać drukarkę.
 4. Na ekranie pojawi się Wykaz pozycji do wywozowego SAD Bezpieczeństwo, a na drukarce zostaną wydrukowane karty 1, 2, 3 SAD-u Bezpieczeństwo czyli ESS.
 5. Za pomocą przycisku „Drukuj” wydrukować wykaz pozycji.
 6. Wykonać operację Eksport do AES, a potem wybrać „do pliku”. Plik podpisany certyfikatem zapisać na nośniku zewnętrznym (dyskietka, pendrive, lub na dysku twardym).
 7. Dokumenty papierowe oraz zapisany plik dostarczyć do urzędu celnego. Jeśli urząd zgodził się na wysłanie pliku mailem, to wysłać zapisany plik na wskazany adres danej jednostki celnej (nie na ogólnie dostępny adres systemu AES).

Procedura (celna) uproszczona – bez konieczności wpisywania do rejestru

Jeśli w pozwoleniu na procedurę uproszczoną podmiot ma zgodę na zgłoszenia kompletne bez konieczności prowadzenia rejestru, a w przypadku awarii ma wpisywać zgłoszenia do rejestru, to w przypadku prawidłowego działania systemu AES wysyła zgłoszenie kompletne, czyli w części 2 pola 1 wybiera „A”, natomiast w przypadku awarii koniecznie w tej części należy wybrać „Z”.

 1. Wykonać dokument SAD, na górze głównego okna dokumentu SAD wstawić haczyk przy „wpis do rejestru” oraz „Procedura awaryjna do AES”, sprawdzić poprawność dokumentu (klawisz F2).
 2. Pokaże się ostrzeżenie, że w polu 44 brak informacji dodatkowej 3PL15 – kliknąć dwukrotnie w treść błędu – program sam wstawi ten dokument.
 3. Nie wpisywać ręcznie numeru wpisu w rejestrze – program sam go wpisze w momencie zablokowania wpisu w rejestrze.
 4. Zamknąć dokument SAD, a następnie wpisać go do rejestru i zablokować.
 5. Wejść do danego dokumentu w trybie podglądu.
 6. Z górnego przycisku wybrać „Drukuj”, w oknie wyboru dokumentu wybrać ESS; na kolejnym oknie wybrać drukarkę.
 7. Na ekranie pojawi się Wykaz pozycji do wywozowego SAD Bezpieczeństwo, a na drukarce zostaną wydrukowane karty 1, 2, 3 SAD-u Bezpieczeństwo czyli ESS.
 8. Za pomocą przycisku „Drukuj” wydrukować wykaz pozycji.
 9. Wykonać operację Eksport do AES, a potem wybrać „do pliku” – plik podpisany certyfikatem zapisać na nośniku zewnętrznym (dyskietka, pendrive, lub na dysku twardym).
 10. Kartę 3 dokumentu ESS opieczętować pieczęcią upoważnionego eksportera, a następnie wraz z Wykazem pozycji przekazać kierowcy i wysłać towar.
 11. W okresie rozliczeniowym przedstawić w urzędzie opieczętowane karty 1 i 2 dokumentu ESS oraz zapisany plik. Jeśli urząd zgodził się na wysłanie pliku mailem, to wysłać zapisany plik na wskazany adres danej jednostki celnej (nie na ogólnie dostępny adres systemu AES).

Procedura (celna) uproszczona – z koniecznością prowadzenia rejestru

W tej sytuacji zawsze tworzy się SAD z „Z” w części 2 pola 1, czyli należy postępować dokładnie tak, jak opisano powyżej.

 

Dział pomocy