Główna / Pomoc / Przeniesienie bazy ze stanowiska lokalnego na serwer

Przeniesienie bazy ze stanowiska lokalnego na serwer

Sposób postępowania:

 1. na serwerze należy zainstalować program Firebird (w wersji takiej samej jak na stanowiskach lokalnych)

 2. gdy wersja Firebirda musi być wyższa niż stosowana wcześniej, należy wcześniej przygotować kopię zapasową bazy i utworzyć nową bazę z kopii na serwerze

 3. wyłączyć usługę serwera bazy danych, przekopiować bazę dokumentów SAD, faktur oraz taryfy celnej na serwer – wcześniej wykonując kopię zapasową dla bazy dokumentów SAD oraz faktur

 4. lokalizację, w której znajdują się bazy danych, exe programu należy wyłączyć ze skanowania programu antywirusowego

 5. udrożnić port wykorzystywane przez Firebirda – port 3050

 6. bazę danych można wskazać korzystając z aliasów (więcej)

 7. * wgrać program WinSADGuard (wersja instalacyjna do pobrania ze strony www)

 8. * autoryzować bazę dokumentów SAD w programie WinSADGuard (z menu: ustawienia  opcje pracy  dodaj)

 9. * wybrać odpowiedni typ zabezpieczenia w WinSADGuardzie (z menu: ustawienia  zabezpieczenia → przesłać do autoryzacji przez Huzar Software (huzar@huzar.pl))

 10. na lokalnych stacjach roboczych wgrać klienta programu Firebird (wersja identyczna jak na serwerze)

 11. na stanowiskach lokalnych, w programie WinSAD podać adres do bazy danych dokumentów SAD znajdującej się na serwerze (na oknie logowania  baza danych  adres)

 12. na stanowiskach lokalnych, w programie WinSAD wybrać sposób zabezpieczenia: program WinSADGuard (na oknie logowania  ochrona programu)

 13. skonfigurować dostęp do baz danych: faktur oraz taryfy celnej:

 • uruchomić program na koncie Administratora

 • z menu wybrać opcje  edycja profilów użytkowników

 • dwuklikiem należy uruchomić konfigurację bazy danych faktur VAT oraz bazy taryfy celnej w kolumnie Wszyscy

 1. ustawić ścieżki do archiwizacji baz danych w WinSADzie:

 • uruchomić program na koncie Administratora

 • archiwum dla bazy dokumentów SAD należy skonfigurować w menu opcje  opcje programu  archiwum

 • archiwum do bazy faktur należy ustawić wybierając z menu Dokumenty  Faktury VAT, INTRASTAT… a następnie opcje  opcje faktur VAT  Archiwum

 • ścieżki do archiwizacji należy podać bez numeru IP np. C:\HuzarSoftware\bazy → pliki archiwum będą zapisywane na serwerze, na którym działa usługa bazy danych

 

*) rozwiązanie opcjonalne

Dział pomocy