Główna / Pomoc / Skrypty SQL w menu Narzędzia

Skrypty SQL w menu Narzędzia

Skrypty SQL w menu Narzędzia

Aby dodać skrypt SQL do menu “Narzędzia”:

 1. Utwórz zapytanie w edytorze zapytań SQL (menu “Narzędzia\Edytor zapytań SQL”) np.:
  {$ @1=Podaj rok : }
  select * from Faktury
  { wybierz tylko faktury z 2001 roku : }
  where extract (year from DataWystawienia)=@1

  a następnie zapisz je w wybranym katalogu na dysku (ikonka z dyskietką w edytorze SQL) np.
  C:\Zapytania\test.sql
 2. Otwórz okno edytora narzędzi (menu “Narzędzia\Edytuj narzędzia…”) i wybrać w nim opcję “Dodaj”. Pojawi się okienko danych narzędzia:
 3. W oknie danych nowego narzędzia wpisz nazwę narzędzia (np. “Faktury za wybrany rok”)
 4. Kliknij przycisk “Przeglądaj” i wybierz zapisane uprzednio zapytanie lub wpisz ścieżkę do niego w polu “Program:”
 5. Wpisz w polu “Parametry programu” parametry wywołania skryptu SQL. Dopuszczalne są wartości :
  -s

  wynik zapytania umieść w schowku Windows
  -e

  wynik zapytania zapisz w pliku XLS/XLSX (Excel), np.
  -eC:\zapytaniadane.xlsx
  Jeśli ścieżka zawiera spacje należy ująć ją w cudzysłowy, np.:
  -e”C:\Program Files\HuzarSoftware\SadDane\Wynikidane.xlsx”
  Jeżeli nie zostanie podana ścieżka tylko sam parametr zostanie otwarte okno programu Microsoft Excel
  -t

  wynik zapytania zapisz w pliku tekstowym, np.
  -tC:\zapytaniafaktury.txt
  Jeśli ścieżka zawiera spacje należy ująć ją w cudzysłowy, np.:
  -t”C:\Program Files\HuzarSoftware\SadDane\WynikiFaktury.txt”
  -d

  wynik zapytania zapisz w pliku DBase III (*.DBF), np.
  -dC:\zapytaniafaktury.dbf
  Jeśli ścieżka zawiera spacje należy ująć ją w cudzysłowy, np.:
  -d”C:\Program Files\HuzarSoftware\SadDane\WynikiFaktury.dbf”
  -x

  wynik zapytania zapisz w pliku XML, np.
  -xC:\zapytaniafaktury.xml
  Jeśli ścieżka zawiera spacje należy ująć ją w cudzysłowy, np.:
  -x”C:\Program Files\HuzarSoftware\SadDane\WynikiFaktury.xml”
  -w

  wyświetl/wydrukuj tabelę poprzez zapisanie do pliku XML
  oraz otwarcie przeglądarki internetowej z danym plikiem.
  Jeśli ścieżka do pliku nie jest podana, program tworzy plik
  w katalogu tymczasowym
  @n=x

  Jeśli parametr zawiera spacje należy ująć go w cudzysłów, np.:
  @2=”SAD nr 123″. O wartości parametrów, których nie podano program sam odpyta przed wykonaniem skryptu
  -b

  eksportuj dane wyniku zapytania SQL bez nagłówka tabeli z nazwami kolumn.
  Dotyczy zapisu za pomocą opcji -s, -e oraz -t
 6. Zapisz dane utworzonego narzędzia naciskając “Ok”. Nowe narzędzie pojawi się w menu “Narzędzia”:

Dział pomocy