Główna / Pomoc / Szablony numerów dokumentów w polu 44

Szablony numerów dokumentów w polu 44

Szablony numerów dokumentów w polu 44 

W programie WinSAD w notesach pól 44 SADu i C48 WPR można zdefiniować szablony numerów dokumentów. Po wybraniu wpisu w notesie program zapyta o poszczególne składowe numeru zdefiniowane w szablonie.

Jak dodać nowy szablon?

Po wejściu do notesu pola 44 należy wybrać dopisz, na zakładce dokumenty wybrać dodaj. Następnie należy wybrać kod dokumentu. W polu numer wpisujemy szablon:

Jak wpisać szablon?

Każdy parametr wpisujemy pomiędzy znakami [%     %].
Np. numer faktury – [%nr%] . Tekst w nawiasie może być dowolny.

W jednym numerze dokumentu może być kilka szablonów. Tak jak na załączonym przykładzie, gdy na numer faktury składają się sam numer- wpisywany z szablonu, stały indeks – Huzar i rok, także brany z szablonu. Po wybraniu wpisu w notesie pojawiają się pytania z szablonu:

W rezultacie do pola 44 został dopisany dokument o nr: 341252/Huzar/2005:

W polu C48 WPR dodawanie szablonu do notesu wygląda tak samo jak w polu 44.

Jak wstawić do szablonu bieżącą datę?

Do szablonu można wstawić bieżącą datę w określonym formacie, wpisując parametr:

[%#dateFORMAT%] – przy czym zamiast FORMAT wstawić format daty, np. po wpisaniu #dateYYYY program wstawi aktualny rok; po wpisaniu #dateYYYYMMDD program wstawi bieżącą datę.

W poniższym przykładzie:

 

program odpyta o numer faktury, a następnie sam doda do podanego numeru ukośnik oraz bieżący rok.

Jak ustalić kolejność odpytywania o dokumenty?

Program sortuje podane wpisy według nazwy, zatem dodając do notesu dwa dokumenty:

[%2. nr faktury%]/[%#dateYYYYMMDD%]
[%1. nr pozw. gos. proc. celnej%]

program najpierw odpyta o dokument %1 (nr pozw. gos. proc. celnej), a później o dokument %2 (nr faktury).

Dział pomocy