Główna / Pomoc / TCP Killer – produkt wycofany

TCP Killer – produkt wycofany

TCP Killer – produkt wycofany

TCP Killer to mechanizm rozłączania połączeń bazodanowych, które nie zostały zamknięte z powodu zawieszenia komputera. Do rozłączania połączeń konieczny jest komponent, który jest instalowany na serwerze bazodanowym. Rozwiązanie jest dostępne tylko na serwerze pod kontrolą systemu WINDOWS. TCP Killer wymaga zainstalowania programu HS Serwer. Współpracuje z naszym programami: WinSkładIB i WinUCZIB.

Jak działa TCP Killer?

TCP Killer umożliwia rozłączanie połączeń TCP na serwerze bazodanowym pracującym w środowisku Windows. W przypadku niewłaściwego zamknięcia aplikacji firmy Huzar Software (takiej jak WinSADIB), spowodowanego np. zawieszeniem systemu Windows, utratą zasilania lub utratą połączenia z siecią, użytkownik nie może ponownie zalogować się do programu z powodu utrzymywanego przez serwer połączenia TCP.

Po zaimplementowaniu modułu TCP Killer, podczas ponownego logowania użytkownika do programu, istniejące połączenia TCP danego stanowiska komputerowego z serwerem baz danych zostają automatycznie rozłączone.

Jeżeli w wyniku zawieszenia się systemu Windows ponowne uruchomienie aplikacji z danego stanowiska komputerowego nie jest możliwe, użytkownik ma możliwość przeniesienia się na inny komputer i zalogowanie się do programu Huzar Software przy użyciu własnej nazwy użytkownika i hasła. Wówczas TCP Killer rozpozna, że ma do czynienia z takim przypadkiem, następnie wyświetli listę komputerów, które aktualnie są połączone do serwera baz danych i pozwoli na wybranie połączenia, które ma zostać rozłączone.

Instalacja modułu TCP Killer

Do poprawnej pracy TCP Killera potrzebne są:

Po stronie klienta:

  • TCPKiller.dll – rozszerzenie aplikacji. Jeśli plik dll nie zostanie znaleziony, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł pobrać moduł ze strony Huzar Software,
  • TCPKiller.opc – plik konfiguracyjny zawierający numer portu wykorzystywanego do komunikacji z HSSerwerem. Gdy plik nie istnieje, zostaje on utworzony z wpisaną domyślną wartością 3010.

Po stronie serwera baz danych:

  • serwer aplikacji HSSerwer w wersji co najmniej 1.12,
  • moduł HSSPlugTCPKiller.dll w wersji co najmniej 1.00,
  • konfiguracja HSSerwera: należy ustawić numer portu, na którym działa HSSerwer (domyślny: 3010); zmiana portu możliwa jest po wejściu w Ustawienia -> Opcje pracy,
  • konfiguracja modułu HSSPlugTCPKiller w HSSerwerze: należy ustawić numer portu, na którym działa baza danych (może to być inny port, niż ten używany przez HSSerwer; domyślny dla Firebird: 3050); zmiana portu możliwa jest po wejściu w Ustawienia -> Konfiguracja modułów -> Moduł niszczenia połączeń TCP/IP -> Konfiguruj.

Dział pomocy