Główna / Pomoc / Treść powiadomień import/eksport/tranzyt

Treść powiadomień import/eksport/tranzyt

Treść powiadomień import/eksport/tranzyt

1. Język powiadomienia

O języku rozsyłanych powiadomień decydują:

– globalne ustawienie domyślnego języka: Opcje Opcje programu Szablony wydruków Domyślny język;

– ustawienie języka dla konkretnej firmy, ustawiane w Bazie Firm, na zakładce Dodatkowe adresy email (należy wejść w edycję adresu email używanego do rozsyłania powiadomień).

Ustawienie języka dla konkretnej firmy jest ważniejsze od ustawienia globalnego.

2. Treść powiadomienia

Treść powiadomień rozsyłanych do klientów przez program WinSAD można dostosować, korzystając z większości informacji zawartych w dokumencie SAD, na podstawie którego rozsyłane jest powiadomienie.

Do treści wysyłanego emaila z powiadomieniem można pobrać dane z dokumentu SAD poprzez podanie odpowiedniego parametru.

Jak wpisać parametr?

Każdy parametr wpisujemy pomiędzy znakami %.
Przykładowo parametr “waluta sadu” wpisujemy w następujący sposób:
%P22WalutaSADu%

Nazwy parametrów:

Z SADu, na podstawie którego wysyłane jest powiadomienie, możemy uzyskać większość potrzebnych informacji. Nazwę pożądanego parametru możemy uzyskać w następujący sposób:

Zapisać SAD do pliku XML w formacie Huzar Software (Operacje Zapisz SAD do pliku wybrać rozszerzenie “pliki w formacie XML Huzar Software .xml”) i otworzyć utworzony dokument w przeglądarce internetowej – widzimy wówczas strukturę dokumentu SAD.

Ze struktury dokumentu można odczytać nazwy parametrów.

Przykład 1.

Aby wydrukować datę wystawienia sadu, należy skorzystać z parametru Datadekl, który znajduje się w elemencie P1Kontekst. Aby uzyskać datę należy podać parametr:
%P1kontekst.datadekl%

Przykład 2.

Aby wydrukować TIN nadawcy należy skorzystać z parametru:
%P2nadawca.firmy[0].tin%, gdzie [0] oznacza numer firmy, licząc od 0.
Pola wymienione po kropkach to “ścieżka” do interesujących nas danych. Element P2Nadawca zawiera dwa podpola Firmy i TrescDoDruku. Element Firmy zawiera m.in. pole TIN, które chcemy wydrukować.

Przykład 3.

SAD ma dwa towary, chcemy wydrukować opis drugiego towaru. Podajemy parametr:
%PozycjeSadu[1].P31ZnakiINumery.OpisTowaru%
Elementy w xml są liczone od zera stąd jako parametr drugiego towaru występuje [1].

W oknie z parametrami można wybrać wiele elementów do druku. Np.:
Opis towaru: %PozycjeSadu[1].P31ZnakiINumery.OpisTowaru%
Data: %P1kontekst.datadekl%
Nadawca:%P2nadawca.trescdodruku%

 Inne dane:

Aby uzyskać numer ewidencyjny OGL SADu (zestaw pierwszy), należy wybrać parametr:
%ZestawySADu[0].DaneCeliny.CelinaOGL%

Aby uzyskać numer MRN dla systemu AES:

%ZestawySADu[0].DaneECS.MRN%

Aby uzyskać datę wczytania PZC dla SADu, należy wybrać parametr:
%ZestawySADu[AktualNrZestawu].DaneCeliny.DataOtrzymPZC%
W tym przypadku program odczyta aktualny numer zestawu, z którym powiązane jest PZC (poprzez parametr AktualNrZestawu). Przesyłanie daty wczytania PZC zadziała tylko w przypadku rozsyłania komunikatów PZC.

Numery dokumentów z pola 44 (przeszukiwana jest pierwsza pozycja):
dla dokumentu N703:
%DokumWymagN703%

Numery dokumentów WPT z pola 44 dla SAD-ów tranzytowych (przeszukiwana jest pierwsza pozycja):
dla dokumentu 703: %DokumWymagWPT703%

Nazwa wysyłanego komunikatu:
Powiadomienie o odebranym komunikacie %NazwaKomunikatu%

Kontenery – numery dwóch pierwszych kontenerów z pierwszej pozycji SAD-u:
%PozycjeSadu[0].P31ZnakiINumery.Kontenery[0].Numer%
%PozycjeSadu[0].P31ZnakiINumery.Kontenery[1].Numer%

Numery dokumentów z pola 44, które odnoszą się do całego dokumentu SAD, a nie tylko pierwszej pozycji – zwracają listę numerów dokumentów z pola 44 o podanym w miejscu kropek kodzie:  %Dokumenty….%
%DokumWPT….% 

Dział pomocy