Główna / Pomoc / Uproszczone zamknięcie wywozu przez upow. nad. TIR

Uproszczone zamknięcie wywozu przez upow. nad. TIR

Uproszczone zamknięcie wywozu przez upow. nad. TIR

Uproszczone zamknięcie wywozu przez upoważnionego nadawcę TIR

I. Przypadek 1: UWU = UWA (Urząd Wywozu = Urząd Wyprowadzenia)

 1. SAD wywozowy:
  – w polu 44 na zakładce Informacja dodatkowa wstawić 3PL19; wysłać do AESu
 2. SAD tranzytowy TIR – wysłać niezwłocznie po otrzymaniu IE528 z AESu; dla ułatwienia: SAD tranzytowy można wygenerować z SADu wywozowego z menu podręcznego (prawym myszki na tym SADzie wywozowym) i wybrać „Z SADu generuj → Dokument SAD tranzytowy”
  -w polu 1 wybrać „F” oraz „TIR”
  – w polu 52 wpisać numer karnetu wybierając Rodzaj = „B”
  – sprawdzić poprawność przez F2, program pokaże, że brak dokumentu o kodzie 952 po kliknięciu dwukrotnie w błąd – program sam doda poprawnie
  -w polu 40 wstawić EX (lub EU) z MRNem z AESu (jeśli SAD był generowany z wywozowego, to już będzie)
  -w polu 44 na zakładce Informacja dodatkowa WPT wstawić 3PL20
  -w lewym górnym rogu dokumentu SAD wstawić haczyk przy „wpis do rejestru” oraz wybrać rejestr dodatkowy; jeśli użytkownik prowadzi ewidencję otwarć karnetów TIR naszym modułem RPU, to przed pierwszym zgłoszeniem utworzyć rejestr dla SADów typu „F” i wybrać typ dod. = TIR; w tym przypadku na SADzie jako typ dod. też wybrać TIR
  -wypełnić pole 30 wpisując kod swojego miejsca uznanego: jako „rodzaj” wybrać „kod miejsca uznanego”
  -wypełnić pole D wybierając Kod wyniku=”A3”, ilość zamknięć oraz ich numery oraz przewidywany termin dostarczenia
 3. po wysłaniu IE15 do NCTSu przychodzi UPO (lub NPP, gdy jest błąd – wówczas należy poprawić i wysłać jeszcze raz ten sam SAD); z AESu przychodzi IE529 oznaczający zwolnienie do procedury i dopiero ten komunikat naprawdę zwalnia do procedury (a nie IE29, który mógł przyjść wcześniej z NCTSu); następnie (najpóźniej do końca następnego dnia roboczego) powinien przyjść IE599
 4. jeśli prowadzimy rejestr otwarć karnetów TIR w programie WinSAD, to wrzucić SAD do rejestru, czyli z menu podręcznego wybrać Z SADu generuj wpis do rejestru i tam zablokować ten wpis
 5. Karnet TIR: w polu 21 oraz w polu 2 na grzbiecie należy wpisać numer MRN nadany przez system NCTS; oryginał TAD (lub TSAD) należy trwale połączyć z odcinkiem nr 2 karnetu w taki sposób, aby można było odczytać kod paskowy z numerem MRN; przystawić stempel „TIR upoważniony nadawca”

II. Przypadek 2: UWU # UWA (Urząd Wywozu # Urząd Wyprowadzenia)

 1. wywóz został otwarty w innym urzędzie, czyli SAD(-y) wywozowy(-e) zrobił ktoś inny, zgłosił do AESu i mamy już MRN (-y)
 2. SAD tranzytowy TIR – wypełnić identycznie, jak w przypadku I; w polu 40 można wpisać kilka MRN-ów eksportowych, jeżeli na tym karnecie jedzie kilka otwartych eksportów, wysłać do NCTSu
 3. stworzyć Zawiadomienie o przybyciu IE507 – można to zrobić z Tablice → Moduł email, AES, Zaw. o przybyciu, ale łatwiej jest wygenerować z SADu tranzytowego otwierającego karnet TIR (prawym myszki na tym SADzie i z menu podręcznego wybrać Z SADu generuj, a potem przybycie towarów na granicę…/IE507). Program automatycznie stworzy tyle dokumentów IE507, ile jest dokumentów EX (lub EU) w polach 40; automatycznie zostaną wypełnione: MRN, haczyk przy Zgłoszenie zarejestrowane w ECS/AES, zakładki druga oraz czwarta (tu kod 3PL21 z numerem LRN lub karnetu TIR), nie należy wpisywać pozycji towarowych (zakładka trzecia); wysłać do AESu
 4. po wysłaniu IE15 do NCTSu przychodzi UPO (lub NPP, gdy jest błąd – wówczas należy poprawić i wysłać jeszcze raz ten sam SAD); z AESu przychodzi IE525 oznaczający zgodę na przekroczenie granicy i dopiero ten komunikat naprawdę zwalnia do procedury (a nie IE29, który mógł przyjść wcześniej z NCTSu); urząd wyprowadzenia wyśle też IE518 do UWU, żeby ten wysłał IE599 do podmiotu otwierającego eksport
 5. jeśli prowadzimy rejestr otwarć karnetów TIR w naszym programie, to wrzucić SAD do rejestru, czyli z menu podręcznego wybrać Z SADu generuj wpis do rejestru i tam zablokować ten wpis
 6. Karnet TIR: w polu 21 oraz w polu 2 na grzbiecie należy wpisać numer MRN nadany przez system NCTS; oryginał TAD (lub TSAD) należy trwale połączyć z odcinkiem nr 2 karnetu w taki sposób, aby można było odczytać kod paskowy z numerem MRN; przystawić stempel „TIR upoważniony nadawca”.

Dział pomocy