Główna / Pomoc / Ustawienia zapory internetowej

Ustawienia zapory internetowej

Ustawienia zapory internetowej

Skrótowo:

Lista wszystkich portów, z których korzystają nasze aplikacje w połączeniach zewnętrznych: 80, 443, 8181, 8182, 8183, 8184 plus porty do komunikacji mailowej, zależnie od ustawień poczty.

Dodatkowo należy udrożnić porty wykorzystywane przez silnik bazodanowy (tylko sieć lokalna), np. dla Firebird jest to port 3050.

Szczegółowo:

Do prawidłowego działania programów Huzar Software zapora internetowa musi udostępniać następujące porty:

 • dla połączeń internetowych: porty 80 i 443 (protokoły http i https);
  adresy serwerów Huzar Software (port 80, 443):
  – www.huzar.pl (93.157.100.77);
  – wildcat.huzar.pl (188.117.152.142);
  – wildcat-sdi.huzar.pl (80.55.39.138) – łącze zapasowe;
  dodatkowo adresy systemów Ministerstwa Finansów (port 80, 443):
  – https://puesc.gov.pl;
  – https://bcp.mf.gov.pl/bcpWS/BcpService;
  – https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel_puesc2/DocumentHandlingPort
  – https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort;
  strona NBP:
  – https://www.nbp.pl;
  strona Polskiego PCSu (sprawdzanie stanu kontenerów)
  – https://gdn.polskipcs.pl/gateway/containers/terminals/details;
  Taryfa Celna:
  – http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna;
  – https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/browseNomen.xhtml
  strona Komisji Europejskiej – sprawdzanie numeru EORI:
  – http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/validation/services/validation
  strona GUS-us:
  – http://form.stat.gov.pl
 • po stronie serwera w SQL Server Configuration Manager powinien być włączony protokół TCP/IP, usługa SQL Server Browser i udostępniony port 1433 (domyślny serwera) w zaporze. Zmiany konfiguracji wymagają restartu usługi SQL Server;
 • poczta elektroniczna: porty wykorzystywane do komunikacji email, zależnie od konfiguracji serwera poczty – najczęściej używane to: 25, 110, 143, 465, 587, 993, 995.
 • aby działał zdalny pulpit: adres IP 188.117.152.142 (jak powyżej) oraz port 8182;
  Połączenie z naszą zdalną pomocą od strony technicznej wygląda mniej więcej tak (netstat -n):TCP 192.168.1.68:50927 192.168.1.254:8182 ESTABLISHED
  TCP 192.168.1.68:50928 192.168.1.254:8182 ESTABLISHEDgdzie port 50927 jest portem zmiennym losowany przez system operacyjny, który system przydziela programowi hspulpit do wykonania połączenia a port 8182 jest portem docelowy na który “wychodzi” połączenie i ten port wraz z adresem wildcat.huzar.pl należy wpisać w regułę na firewall.
 • do realizacji usługi Dopisz z GUS: port 8183;
 • wyszukiwarka firm GUS: adres IP 188.117.152.142 (jak powyżej) oraz port 8183;
 • jeśli użytkownik korzysta z automatycznej aktualizacji programu (moduł Updater): adres IP 188.117.152.142 (jak powyżej) oraz port 8181;
 • dla połączeń sieci lokalnej: port 3050 dla serwera baz danych FirebirdSQL (lub w przypadku korzystania z WinSADMS porty skonfigurowane podczas instalacji silników baz danych MSSQL);
 • dla usługi geolokalizacji: port 8184;
 •  dla NetGuarda: https://84.205.177.20:10000/

  Dział pomocy