Główna / Pomoc / Własne raporty z zapytań SQL

Własne raporty z zapytań SQL

Własne raporty z zapytań SQL

Formatowanie wyświetlania plików XML

Edytor zapytań SQL wbudowany w nasze aplikacje ma m.in. możliwość eksportu wyniku zapytania SQL do pliku XML. Opcja ta pozwala na tworzenie w prosty sposób własnych, eleganckich raportów ! Pliki XML są wyświetlane i drukowane przez nowsze wersje przeglądarek internetowych i można je formatować na wiele sposobów za pomocą odpowiednio przygotowanych arkuszy stylów.

UWAGA! Do wyświetlania pliku XML wymagana jest przeglądarka Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 6.0 lub wyższej. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer z uwagi na drobne niedociągnięcia interpretacji szablonów *.xsl występujące w przeglądarce firmy Netscape.

Za sposób wyświetlania plików XML wyeksportowanych przez edytor SQL odpowiada plik szablonu o nazwie “SzablonPlikuXML.XSL”. Plik ten jest automatycznie kopiowany do katalogu, do którego eksportowany jest plik XML. Jeśli jednak w danym katalogu istnieje już plik szablonu o tej nazwie to nie jest on już nadpisywany.

Plik szablonu można edytować aby uzyskać żądaną postać wydruku. Oznaczone są w nim miejsca, w które można wstawić tekst nagłówka i stopki dokumentu (do edycji plik ten można otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym, np. Notepad).

Standardowy (dostarczany wraz z programem) plik szablonu wyświetla plik XML w następujący sposób:

Nagłówek i stopkę dokumentu można łatwo usunąć i zastąpić własnymi danymi. Ważne jest, aby wstawiany tekst był zgodny ze standardem XHTML 1.0.

Pliki formatu XHTML 1.0 to tak naprawdę “elegancko” napisane pliki HTML 4.0. Aby w prosty sposób zamienić istniejący plik w format XHTML należy stosować się do następujących reguł:
1. ZAWSZE proszę zamykać swoje TAGi znakiem “/” – niepoprawna wartość
może być zastąpiona przez
lub

2. Wartości atrybutów zapisywać w cudzysłowie – niepoprawne trzeba zastąpić.

Po odpowiednich korektach pliku “SzablonPlikuXML.XSL” ten sam plik XML może być wyświetlany następująco:

Pojedynczy plik szablonu decyduje o wyglądzie WSZYSTKICH plików XML umieszczonych w danym katalogu. Dzięki temu wstawiając do pliku “SzablonPlikuXML.XSL” własną stopkę i nagłówek sprawimy, że wszystkie pliki eksportowane do tego katalogu będą miały wspólny, ujednolicony wygląd. Jeśli chce się uzyskać pliki o zróżnicowanym wyglądzie, należy je umieszczać w oddzielnych katalogach i edytować odpowiadające im pliki “SzablonPlikuXML.XSL”.

Podpowiedź: Aby w prosty sposób utworzyć nagłówek i stopkę można wykorzystać program Microsoft Word (w wersji 97 lub nowszej). Należy w nim stworzyć nagłówek i zapisać plik jako HTML. Następnie należy wejść do pliku z wykorzystaniem edytora tekstowego, np. Notepad, i przekopiować całą zawartość pliku pomiędzy elementami i w odpowiednie miejsce pliku “SzablonPlikuXML.XSL”. Tak samo należy zrobić ze stopką. Jeżeli jednak strona nie wyświetla się poprawnie, należy poprawić nagłówek i stopkę tak, aby były zgodne z formatem XHTML 1.0 (instrukcja powyżej).

Drukowanie raportów za pomocą przeglądarki Internet Explorer

Przy drukowaniu stron WWW i plików XML za pomocą przeglądarki Internet Explorer często przeszkadzają automatycznie wstawiane nagłówek i stopka (data, adres internetowy, numer strony). Dane te można w prosty sposób usunąć z wydruku.
W przeglądarce Internet Explorer należy wejść do menu Plik -> Ustawienia Strony (File -> Page Settings). Otwiera się następujące okno:

W polach “Nagłówek” i “Stopka” wpisane są kody sterujące, które umieszczają na wydruku odpowiednie dane. Przez ich usunięcie otrzymujemy czysty wydruk, bez żadnych dodatkowych informacji. Oczywiście można te pola również dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu można w prosty sposób opisywać wydruki, np. zamieszczając na każdej stronie dane firmy lub datę wydruku.

Dział pomocy