Główna / Pomoc / Wypełnianie SAD typu TIR

Wypełnianie SAD typu TIR

Wypełnianie SAD typu TIR

Pole 1. Typ SADu: F (tranzyt). Część 3 pola 1: TIR.

Pole 44. W pierwszej pozycji SADu (i tylko w pierwszej) należy dodać dokument 952. Dokument dodajemy w zakładce Dokumenty WPT. Wpisując dokument o kodzie 952 należy także podać numer karnetu (pole Numer). Numer karnetu składa się zawsze z dwóch WIELKICH liter oraz ośmiu cyfr (format: AA00000000).

Pole 50. Należy podać głównego zobowiązanego (można skorzystać z opcji Pobierz i wstawić do pola dane firmy z bazy). Należy również podać przedstawiciela. W polu 50 musi być podany EORI (albo przy danych Zobowiązanego, albo przy danych Przedstawiciela).

Pole 52. Należy dodać gwarancję typu B. Należy także podać numer karnetu TIR (pole Numer). Kratki “Numer GRN” nie zaznaczamy.

Jeśli karnet TIR jest otwierany przez upoważnionego nadawcę w procedurze uproszczonej, to w lewym górnym rogu wstawić haczyk przy “wpis do rejestru” oraz wybrać typ dodatkowy rejestru.
UWAGA: w celu uniknięcia pomyłki podczas wpisywania numeru karnetu zaleca się nie wpisywać dokumentu o kodzie 952 w polu 44, lecz po wypełnieniu pola 52 wykonać operację sprawdzania poprawności SAD-u (F2) – program zasygnalizuje ostrzeżenie o braku dokumentu 952 – dwuklik w to ostrzeżenie spowoduje automatyczne wpisanie kodu 952 z numerem karnetu przepisanym z pola 52.

Po wypełnieniu pozostałych danych, dokument należy wysłać do systemu NCTS2 (Operacje NCTS -> Wyślij SAD do tranzytu IE15).

Dział pomocy