Główna / Pomoc / Wysyłanie komunikatów do NCTS2

Wysyłanie komunikatów do NCTS2

Wysyłanie komunikatów do NCTS2

Informacje ogólne | Adresy | Konfiguracja konta email | Wysyłanie | Odbieranie komunikatów | Podgląd komunikatów dla danej operacji tranzytowej

Bezpośrednia komunikacja przez e-mail została wprowadzona aby ułatwić śledzenie komunikatów wysyłanych / odbieranych z systemów AIS, NCTS2, ICS, AES. Wymagane jest posiadanie konta pocztowego, z którym łączyć się będzie program. Moduł e-mail jest integralną częścią programów WinSAD.

Informacje ogólne

Konto do wysyłki e-mail musi spełniać następujące warunki:

 1. być zarejestrowane w systemie PUESC w profilu danego reprezentanta,
 2. oferować dostęp przez protokół SMTP (do wysyłki) oraz POP3 (odbieranie) lub IMAP. Protokoły te są standardem dla serwerów pocztowych, niestety niektóre, specyficzne, konta email mogą nie mieć dostępu w tych protokołach. Uwaga – posiadamy specjalny, dodatkowy moduł do współpracy z Lotus Notes.

Konfiguracja adresów

Konfiguracji adresów można dokonać w Opcjach Programu:

Aby przystąpić do konfiguracji wysyłki e-mail należy przejść do menu Opcje → Opcje programu  → Zakładka “Systemy”

 • Adres PUESC/BCP E-mail- domyślny adres dla każdego z kanałów jest wpisany automatycznie. Jednak przy każdym z nich można zahaczyć opcję “własny“, która pozwoli użytkownikowi samodzielnie zadeklarować adres mejlowy lub link, na jaki mają być wysyłane zgłoszenia.
 • Adres ZWROTNY – adres, na które przysyłane będą zwrotne adresy e-mail z systemu.
 • Adres DO ODBIERANIA – oznacza, iż e-maile pochodzące z takiego adresu będą analizowane, wczytywane, a następnie kasowane ze skrzynki pocztowej. Adres ten można podać częściowo (np. gov.pl), co oznacza, iż wszystkie listy, których nadawca posiada adres zawierający powyższy tekst (np. a@pwk.mofnet.gov.pl, ale i bbbb@pwk.mofnet.gov. pl) będą traktowane jako pochodzące z systemów.
 • Login (PUESC IN) – należy tu wpisać login do konta utworzonego na PUESC, pod literką A uzupełnia się hasło. Opcja “Odbieraj w tle” powoduje, że program WinSAD co 5 min. automatycznie sprawdza, czy na portalu PUESC są nowe komunikaty.
 • IDSISC: numer identyfikacyjny danego podmiotu umożliwiający (oprócz wprowadzonego powyżej loginu do PUESC) łączenie się z BCP.

Konfiguracja konta email

W menu Opcje →  Opcje programu   Konta e-mail, znajduje się lista skonfigurowanych kont email. Programy WinSAD pozwalają na skonfigurowanie kilku kont email, z których każde może służyć do wysyłania komunikatów. Ponadto zaznaczenie opcji “Uwzględnij przy synchronizacji” dla każdego konta pozwala na sprawdzenie wszystkich kont email za jednym razem. Konto domyślne (podświetlone na zielono) będzie służyło za konto wysyłki (jeśli jest więcej niż jedno konto).

Okno konfiguracji konta e-mail wygląda następująco:

W konfiguracji konta e-mail muszą być podane wszystkie dane.

 • nazwa konta to nazwa, która pozwoli nam rozróżnić konto
 • użytkownik i adres email – to dane, które będą zawarte w e-mailu wysyłanym do systemu celnego
 • konfiguracja serwerów – tutaj należy wpisać nazwy oraz nietypowe konfiguracje (jeśli są) serwerów dostępu do konta pocztowego.

Jeśli korzystają Państwo z programu pocztowego, np. Outlook Express, to zazwyczaj można w nim znaleźć konfigurację kont email (np. w Outlook Express jest to menu Narzędzia   Konta).

Wysyłanie komunikatów do różnych systemów

Komunikaty do różnych systemów Służby Celnej mogą być wysyłane bezpośrednio jak i przez plik xml – a tworzyć je można na dwa sposoby:

 • “luzem” w module e-mail (Opcje   Moduł e-mail) – nie dotyczy komunikatów IE015 i IE515, które muszą być wypełnione jako SAD)
 • z SADu dla rozpoczęcia tranzytu (komunikaty IE054 i IE014) oraz powiadomienia dla zakończenia tranzytu (komunikaty IE007 i IE044), a także z SADu dla rozpoczęcia AES (Operacje  Operacje ECS/AES).

Znaczenie ikonek oznaczających status operacji tranzytowej opisane jest w oknie edycji danych systemu NCTS2 lub AES:

Komunikaty mogą być wysyłane do systemu celnego na trzy różne sposoby:

 • wysyłka komunikatu do pliku *.xml i umieszczenie pliku bezpośrednio na stronie systemu celnego,
 • za pomocą konta email skonfigurowanego w opcjach programu,
 • bezpośrednio przez interfejs niewizualny IN PUESC

Odbieranie komunikatów z systemów

Komunikaty z systemów Służby Celnej można odebrać na trzy sposoby:

 • z plików XML (np. zapisanych na pulpicie) – przez wybranie opcji “Plik   Wczytaj” w module e-mail,
 • bezpośrednio – po wybraniu “Operacje   Odbierz e-maile”
 • poprzez interfejs niewizualny IN PUESC

Komunikaty odebrane z systemów są analizowane przez program WinSAD, a następnie status operacji tranzytowej (przy SADzie i powiadomieniu) jest uaktualniany.

Podgląd komunikatów dla danej operacji tranzytowej

Dla każdego SADu/powiadomienia, które ma wpisany numer MRN możliwy jest podgląd wysłanych/odebranych komunikatów AES / NCTS2. Służy do tego przycisk “Pokaż historię wysyłek” – w menu kontekstowym (prawym klawiszem myszy na SAD) – “Operacje ECS/AES” lub “Operacje NCTS”.

Ten sam rezultat można uzyskać otwierając okno modułu e-mail, wpisując tam MRN oraz zaznaczając opcję “pokaż tylko wybrany”.

Można również użyć skrótu klawiszowego F6. Należy ustawić się na wybranym zgłoszeniu i wybrać klawisz funkcyjny. Pojawi się okno modułu email z odseparowanymi komunikatami przypisanymi do danego zgłoszenia celnego.

Dział pomocy