Główna / Pomoc / Wysyłka/odbieranie komunikatów SENT

Wysyłka/odbieranie komunikatów SENT

Problemy z wysyłką lub brak komunikatów zwrotnych

Główne okno programu HuzarSENT jest podzielone na 6 zakładek (W przygotowaniu, Zgłoszone, Gotowe/rozpoczęte, Zamknięte, Anulowane, Wszystkie).

UWAGA!!!

Przemieszczenie się danego zgłoszenia na kolejne zakładki zależy tylko i wyłącznie od otrzymanych komunikatów zwrotnych z systemu SENT. Oznacza to, że jeżeli po wysyłce komunikatu, zgłoszenie cały czas znajduje się na tej samej zakładce to użytkownik nie otrzymał poprawnego komunikatu zwrotnego z systemu bądź otrzymał odrzucenie.

Jeżeli zgłoszenie widnieje jako wysłane w naszym programie (w kolumnie status pojawia się ikonka ) a nie otrzymują Państwo komunikatu zwrotnego prosimy o kontakt z HelpDesk do którego wysyłali Państwo zgłoszenie w tym przypadku będzie to HelpDesk PUESC.

https://puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc

KONTAKT

e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55,

Jeżeli zgłoszenie nie trafiło do systemu (np. z powodu awarii tego systemu) i długo nie otrzymują Państwo komunikatu zwrotnego można skopiować zgłoszenie (klikając raz na zgłoszenie aby podświetliło się na granatowo i nacisnąć przycisk Kopiuj, spowoduje to skopiowanie zgłoszenia o takich samych danych ale innym numerze własnym). Skopiowane zgłoszenie możemy wysłać ponownie do systemu SENT innym kanałem komunikacji.

Istnieje jeszcze jedna opcja ponownej wysyłki zgłoszenia. Na dokumencie SENT ze statusem Wysłany, na który nie otrzymano komunikatu zwrotnego, należy wybrać przycisk F6. Taka operacja spowoduje wyświetlenie historii wysłanych komunikatów do tego jednego, konkretnego zgłoszenia. Klikamy prawym przyciskiem myszki na komunikacie i wybieramy zapisz zawartość XML do pliku. Następnie wskazujemy miejsce na naszym komputerze gdzie chcemy zapisać zgłoszenie w pliku XML. Kolejnym krokiem  będzie umieszczenie tego zgłoszenia na portalu PUESC (sposób wysyłki opisany jest w dalszej części artykułu).

UWAGA!!!

Poprawnie wysłane zgłoszenie ma w kolumnie status z odpowiednią ikonką: .
Gdy zgłoszenie po wysłaniu ma ikonę ołówka () oznacza to, że nie zostało wysłane z powodu jakiegoś błędu (zazwyczaj jest to błędnie skonfigurowany email bądź błędne dane logowania do PUESC IN). Szczegóły błędnej wysyłki można odczytać w dymkach lub w szczegółach wysyłki (poniżej przykładowy błąd wysyłki – błędne hasło do konta email):

Sposoby wysyłki z programu HuzarSENT do systemu SENT

I. Kanał IN-PUESC

KONFIGURACJA

Konfiguracja konta PUESC  jest dostępna po wybraniu z menu głównego Opcje → Opcje programu → Systemy → PUESC (zazwyczaj loginem do PUESC jest adres mail podany przy rejestracji).


Następnie klikamy ikonkę z literką A” – Autoryzacja. Pojawi się informacja poniżej, klikamy OK i następnie podajemy hasło, którym posługujemy się do logowania do portalu www.puesc.gov.pl


Po wprowadzeniu hasła, potwierdzeniu go i kliknięciu w OK pojawi się informacja, że login został autoryzowany.

Można zaznaczyć opcję odbieraj w tle. Zaznaczenie tej funkcji spowoduje, że program będzie sprawdzał czy są nowe wiadomości dla wysłanych przewozów przez kanał PUESC IN na portalu PUESC. Nowe wiadomości zostaną pobrane automatycznie do programu HuzarSENT.

WYSYŁKA

Wysyłka zgłoszenia za pomocą kanału IN-PUESC odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego sposobu wysyłki w oknie eksportu komunikatu. Wysyłka przez kanał IN-PUESC jest niedostępna dla wysyłki zgłoszenia SENT400 (Pobierz aktualne dane przewozu oraz Pobierz dane nowego przewozu).


ODBIERANIE

Sprawdzenie nowych komunikatów SENT z kanału PUESC-IN można przeprowadzić za pomocą odbierania komunikatów w tle, o którym była mowa już powyżej. Jest również możliwość wymuszenia odbierania komunikatów. W tym celu można wybrać z menu głównego Moduły → Odbierz z PUESC IN lub uruchomienie skrótu klawiszowego Shift+F8. Funkcja ta wywoła okno Odbieranie komunikatów z PUESC. W oknie tym użytkownik może wskazać nr własny szukanego zgłoszenia, przedział czasu oraz stan komunikatów, które chcemy odebrać.

BŁĘDY

Powyższy błąd jest pojawia się w sytuacji gdy system PUESC jest w danej chwili niedostępny bądź w opcjach programu są wprowadzone błędne dane do logowania do systemu PUESC (Opcje → Opcje programu → Systemy → PUESC należy sprawdzić login i hasło).

II. Kanał mailowy – wysyłka do SENT przez PUESC

KONFIGURACJA

Konfiguracja konta email dostępna jest po wybraniu z menu głównego Opcje → Opcje programu → Konta email → Dodaj.


Kolejnym krokiem jest uzupełnienie niezbędnych danych na zakładce Konto i Serwery, które będą odpowiadać ustawieniom na Państwa serwerze pocztowym.

Wprowadzone ustawienia zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby sprawdzić poprawność ustawień użytkownik może skorzystać z opcji Testuj konto. Pojawi się okno, w którym należy wpisać adres email, na który zostanie wysłana testowa wiadomość. Poprawny test kończy się komunikatem jak poniżej.

WYSYŁANIE

W górnym prawym rogu okna programu należy zaznaczyć opcję Wysyłka do SENT przez PUESC.


Aby wysłać zgłoszenie do systemu SENT należy w oknie eksportu zaznaczyć drugi rodzaj eksportu – bezpośrednio przez e-mail na adres: puesc@gov.pl.

ODBIERANIE

Program ma możliwość automatycznego odbierania wiadomości email z serwera pocztowego. W tym  celu należy w opcjach programu zaznaczyć opcję “odbieraj wiadomości e-mail w tle” i wybrać częstotliwość odbierania. Ścieżka dostępu do opcji: Opcje → Opcje programu → Konta email.

Jest również możliwość wymuszenia odbierania komunikatów. W tym celu można wybrać z menu głównego Moduły → Odbierz e-maile lub uruchomienie skrótu klawiszowego F8.

III. Kanał mailowy – wysyłka do PUESC bezpośrednio

Wszystkie czynności wykonuje się dokładnie tak samo jak w pkt. II. Jedyną różnicą jest wybranie w prawym górnym rogu opcji: wysyłka do SENT bezpośrednio.


Po wybraniu tej opcji wszystkie komunikaty będą wysyłane na adres email: sent@mf.gov.pl.

IV. Wysyłka zgłoszenia do pliku i umieszczenie na stronie PUESC

Aby wysłać zgłoszenie do pliku należy w oknie eksportu wybrać trzecią opcję:  do pliku.

Następnym krokiem będzie umieszczenie pliku na portalu PUESC. Należy w przeglądarce uruchomić stronę www.puesc.gov.pl i zalogować się na swoje konto.

Następnie należy przejść na zakładkę Moje dokumenty a następnie wybieramy opcję: do wysyłki. W lewym, dolnym rogu klikamy Dodaj dokument ręcznie.


Pojawi się okno Dodawanie dokumentu, w którym użytkownik poprzez przycisk Przeglądaj wybiera lokalizację na komputerze, w której znajduje się zapisany wcześniej komunikat SENT.

W głównym oknie pojawi się dodany dokument. Należy przewinąć dolny pasek tak aby była widoczna kolumna Akcje.

W kolumnie Akcja należy wybrać opcję Wyślij i zatwierdzić przyciskiem OK.


Wysłane zgłoszenie powinno pojawić się na zakładce Wysłane a komunikaty zwrotne na zakładce Odebrane. 

 

 

 

 

 

Dział pomocy