Główna / Pomoc / Zabezpieczenie typu WinSADGuard

Zabezpieczenie typu WinSADGuard

Zabezpieczenie typu WinSADGuard

To zabezpieczenie wymaga programu WinSADGuardIB.

Zabezpieczenie, na którym obecnie pracujesz, jest obsługiwane przez program WinSADGuardIB.

Aby uruchomić program na tym zabezpieczeniu, powinieneś:

  • mieć uruchomiony i skonfigurowany program WinSADGuardIB,
  • w oknie logowania do programu jako Typ zabezpieczenia wybrać: Program WinSADGuard.

Jeśli nie wiesz, czy program WinSADGuardIB jest uruchomiony i skonfigurowany, skontaktuj się z działem IT w Twojej firmie albo zadzwoń do Huzar Software.

Jeśli program WinSADGuardIB pracuje prawidłowo, sprawdź, czy wybrałeś zabezpieczenie typu WinSADGuard. Aby to zrobić, w okienku logowania do programu kliknij przycisk “Ochrona programu”:

a następnie jako typ zabezpieczenia wybierz “Program WinSADGuard”:

Wiele instancji
Od wersji 5.70 WinSADGuardIB może być uruchamiany w wielu instancjach na jednym komputerze (serwerze). Każda z tych instancji musi mieć osobny numer licencji oraz musi mieć na celu autoryzację osobnego zestawu baz danych. Funkcja ta może być przydatna w następujących przypadkach:

1. Dwie osobne firmy korzystają z rozdzielnych licencji, ale mają potrzebę korzystania ze wspólnej infrastruktury informatycznej.

2. Firma ma potrzebę rozdzielenia grup licencji na całkiem różnych użytkowników.

Aby uruchomić wiele instancji programu WinSADGuardIB (w tym w trybie usługi), muszą być spełnione następujące warunki:

1. Pliki programu muszą znajdować się w osobnych folderach komputera (nie mogą to być foldery sieciowe),

2. Foldery danych tych instancji muszą być różne,

3. Bazy danych autoryzowane przez program muszą być różne,

4. Jako typ zabezpieczenia programu musi być wybrane zabezpieczenie typu NetGuard (ewentualnie jedna z instancji może mieć inny typ zabezpieczenia).

5. Każda z tych instancji w trybie usługi musi pracować pod innym użytkownikiem Windows.

Program sprawdza spełnianie tych warunków, ale to sprawdzenie nie obejmuje wszystkich hipotetycznie możliwych sytuacji.

 

Dodatkowo przy aktualizacji programu trzeba osobno aktualizować każdą z instancji.

Dział pomocy