Główna / Pomoc / Zasady korzystania z modułu Rejestr

Zasady korzystania z modułu Rejestr

Zasady korzystania z modułu Rejestr

  • w programie można prowadzić wiele rejestrów dla wielu firm;
  • właściciel rejestru jest identyfikowany przez nazwę, adres, REGON, NIP, TIN oraz nazwę firmy, ulicę, dom i miasto – oznacza to, że dla tej samej firmy nie można utworzyć kilku rejestrów o tej samej nazwie lub identycznych ze względu na zaznaczone opcje; np. jeśli dla firmy X utworzono rejestr wywozu, do którego mają trafiać SADy z procedurą 10 lub jeśli zaznaczono rejestr dodatkowy WPT, to nie można utworzyć kolejnego z identycznymi warunkami, ale można utworzyć wywozowy z procedurą 10, a rejestrem dodatkowym TIR;
  • aby dokonać wpisu do rejestru dopuszczenia do obrotu, należy wykonać dokument SAD przywozowy, mimo że formalnie taki dokument nie jest wymagany, ani nigdzie go się nie okazuje; na jego podstawie tworzy się powiadomienie oraz dokonuje wpisu do rejestru; taki SAD jest nazywany “SADem cząstkowym”;
  • SAD przekazany do odpowiedniego rejestru jest tam widziany jako wpis tymczasowy (zaznaczony symbolem ołówka); nie ma on statusu ostatecznego wpisu – tzn. nie będzie widoczny na wydrukach, czyli z punktu widzenia prawa – nie istniejący; taki wpis można skasować bez śladu po ewentualnym zauważeniu błędów;
  • operacja blokowania oznacza ostateczne dokonanie wpisu wraz z nadaniem mu numeru w rejestrze; po zablokowaniu wpisu zmiany w nim dokonywane są odnotowywane przez program. Zmiany danych systemów celnych (MRN, PWD itp.) – jeśli odpowiednie pola były puste – nie są odnotowywane jako zmiany. Jeżeli natomiast numer był wpisany, to jego zmiana zostanie odnotowana jako poprawka.
  • w momencie blokowania wpis otrzymuje kolejny numer (chyba że przed blokowaniem w opcjach rejestru zaznaczono opcję “Spytaj o numer wpisu”). Pozostawienie pustego pola daty wpisu spowoduje wpisania daty bieżącej odczytanej z komputera. Należy ostrożnie postępować z wstawianiem daty wstecz – może się zdarzyć, że numery kolejnych wpisów będą w kolizji z kolejnością dat. Tę operację należy wykonywać w wyjątkowych przypadkach, zresztą program nie pozwoli na wstawienie zbyt starej daty.
  • można mieć w rejestrze kilka wpisów tymczasowych zaznaczonych ikonką ołówka; wówczas trzeba uważać przy ich blokowaniu – numery kolejne będą nadawane wpisom w kolejności ich blokowania, a nie wrzucania do rejestru; oznacza to, że jeśli towary już np. wyjechały (i w SADzie wywozowym wpisano “ręcznie” nr wpisu, to należy je blokować w takiej właśnie kolejności;
  • dokonywanie poprawek opisano tutaj;
  • program prowadzi podwójną numerację wpisów: według dostaw (z jednego SADu powstaje jeden wpis, a w nim są numerowane kolejne grupy towarowe) lub według towarów (nie grają roli SADy, lecz numerowane są kolejne grupy towarowe); sposób wydruku określa się zaznaczając odpowiednio flagę w opcjach rejestru;
  • nazwę rejestru widoczną na ekranie oraz umieszczaną na wydruku można zmienić wypełniając odpowiednie okienka w opcjach rejestru na zakładce Opcje wydruku.

Wzory wydruków rejestru procedur uproszczonych można pobrać tutaj.

Dział pomocy