Główna / Pomoc / Zmiana wersji serwera MSSQL

Zmiana wersji serwera MSSQL

Zmiana wersji serwera MSSQL

Procedura zmiany MSSQL Servera:

1. Wykonać backup wszystkich baz danych używanych w naszym programie, np. dla WinSADa: baza SAD, faktur VAT i ewentualnie bazy pluginów, taryfy celnej (w tym celu należy zamknąć wszystkie aplikacje Huzar Software):
– pierwszy sposób: w SQL Server Management Studio połączyć się z serwerem i na wybranej bazie kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Tasks  Back Up i kliknąć OK
– drugi sposób: skopiować pliki bazy danych oraz logów transakcji (rozszerzenia mdf i ldf) np. SADDaneMS.mdf, SADDaneMS.ldf

2. Na nowym SQL Serverze aby przywrócić bazę z kopii należy:
– w przypadku wcześniejszego backupu to w SQL Server Management Studio kliknąć prawym przyciskiem myszy na Databases i wybrać opcję Restore Database Device  File Add i wybrać plik backupu, ustawić docelową nazwę bazy “To database” taką samą jak na starym serwerze, na liście “Select the backup sets to restore” powinien pojawić się plik (z opisem np. SadDaneMSSQL-Full Database Backup), należy go zaznaczyć i kliknąć OK i baza zostanie przywrócona z kopii. Można również w lewym górnym rogu wybrać Options i zmienić ścieżki do nowej bazy na liście plików w kolumnie Restore As.
– w przypadku plików mdf i ldf to w SQL Server Management Studio kliknąć prawym przyciskiem myszy na Databases – wybrać opcję Attach  Add i wybrać plik mdf i zatwierdzić OK.

3. Po podłączeniu nowej bazy sprawdzić jej opcje klikając prawym przyciskiem myszy na tę bazę na liście (Databases) i wybrać Properties Options Compatibility level  powinno być takie jaka jest wersja nowego SQL Servera.

4. Nadać uprawnienia właściciela do nowej bazy danych (DB owner) użytkownikowi SQL Servera, który będzie podany w oknie logowania WinSAD-a (przycisk “Baza danych”) zgodnie z instrukcją na naszej stronie:
/pomoc/zakladanie-uzytkownika-mssql/

5. Kroki 1-4 wykonać dla każdej bazy danych.

6. Uruchomić WinSADMS i pobrać od nowa całą bazę taryfy celnej (jeśli mamy do niej uprawnienia) z menu Tablice Taryfa celna Aktualizacja taryfy celnej Pobierz całą taryfę (wolniejsze) lub skorzystać z opcji opisanej w punktach 1-4.

Dział pomocy