Główna / Produkt / Akcyza IB

Akcyza IB

AkcyzaIB

Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące systemu EMCS: system EMCS.

Lista komunikatów stosowanych w systemie EMCS: komunikaty w EMCS.

Instrukcja obsługi programu AkcyzaIB: Instrukcja AkcyzaIB.

AkcyzaIB – instalacja

1. Baza danych FirebirdSQL

  • Program AkcyzaIB jest oparty o bazę FirebirdSQL. Aby więc program AkcyzaIB mógł działać, Firebird też musi w tym momencie być uruchomiony. Jeśli z racji innego oprogramowania działającego u Państwa już macie Firebirda, proszę pominąć pierwszy krok w procesie instalacji.
  • Jeśli instalacja będzie sieciowa, trzeba zwrócić uwagę na zgodność numeru wersji klienta i serwera Firebirda. W wesji sieciowej Firebird musi być zainstalowany zarówno na serwerze (wybrać Super Serwer binary) jak i na stacji roboczej (wybrać Tylko komponenty klienta)
  • Podczas instalacji Firebirda proszę zatwierdzać kolejne okienka – domyślnie zaznaczone będą właściwe opcje. Jedynie jeśli systemem operacyjnym jest Vista lub Windows 7, koniecznie trzeba zdjąć haczyk z opcji “Install Control Panel Applet?” (pol. “Instalować Control Panel Applet?”) na okienku Select Additional Tasks (pol. “Wybierz Dodatkowe Zadania”).
  • Aplikacje komunikują się z bazą danych FirebirdSQL za pomocą protokołu TCP/IP na porcie 3050. Należy zadbać, aby ten port nie był zablokowany zarówno na serwerze jak i na stacjach roboczych.

2. Program AkcyzaIB

  • Z podanego przez pracownika Huzar Software adresu ściągnąć i rozpakować program instalacyjny AkcyzaIB.
  • Uruchomić program InstallAkcyzaIB.exe, w pierwszym kroku (jeśli trzeba) wybrać instalację Firebird opisaną powyżej.
  • W następnym kroku wybrać lokalizację dla programu AkcyzaIB – w Windows Vista oraz Windows 7 nie zaleca się instalowania oprogramowania w folderze Program Files – zalecana jest instalacja w lokalizacji C:HuzarSoftware.
  • Nacisnąć przycisk Ochrona programu i wybrać odpowiedni typ zabezpieczenia.
  • Pojawi się komunikat, że baza danych nie istnieje i pytanie, czy ją utworzyć. Odpowiedzieć twierdząco. Dane do logowania do pustej bazy danych: Użytkownik: Administrator, hasło jest puste.

Taryfa Isztar w programie AkcyzaIB

Aby w pełni wykorzystać własności programu (sam potrafi liczyć należności celne, sprawdza poprawność kodów CN, jednostek uzupełniających), musi mieć taryfę celną na swoim dysku lub w sieci lokalnej. Ale w tym celu wymagana jest rejestracja w Min. Finansów. Zgłoszenie wysyła się papierami i mailem, odpowiedź przychodzi tylko mailem do Państwa i do nas. Szczegóły pod adresem https://www.huzar.pl//taryfa-celna-isztar-taric/