Główna / Produkt / Akcyza MS

Akcyza MS

AkcyzaMS

Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące systemu EMCS: emcs.

Lista komunikatów stosowanych w systemie EMCS: komunikaty.

Instrukcja obsługi programu AkcyzaMSInstrukcja AkcyzaMS.

AkcyzaMS – instalacja

1. Baza danych MSSQL

 • Program AkcyzaMS jest oparty o bazę MSSQL. Aby więc program AkcyzaMS mógł działać, serwer MSSQL musi być zainstalowany i uruchomiony.
 • AkcyzaMS współpracuje z następującymi serwerami MS SQL: SQL Server 2008/2012 (w tym wersje Express).
 • Informacje na temat zakładania nowego użytkownika MSSQL posiadającego odpowiednie uprawnienia znajdują się tutaj.

2. Program AkcyzaMS

 • Z podanego przez pracownika Huzar Software adresu ściągnąć i rozpakować program instalacyjny AkcyzaMS.
 • Uruchomić program InstallAkcyzaMS.exe.
 • W następnym kroku wybrać lokalizację dla programu AkcyzaMS .
 • Po kliknięciu w przycisk Baza danych należy podać nazwę serwera oraz nazwę bazy danych, która ma zostać utoworzona. Należy podać dane logowania do użytkownika MSSQL posiadającego uprawnienia do zakładnia baz danych.
  Jako nazwę bazy danych można zostawić domyślną nazwę proponowaną przez program, lub podać inną (dowolną). Program sam utworzy bazę danych o podanej nazwie.
  Prosimy NIE podawać nazw baz systemowych: master, model, msdb, tempdb!
 • Nacisnąć przycisk Ochrona programu i wybrać odpowiedni typ zabezpieczenia.
 • Pojawi się komunikat, że baza danych nie istnieje i pytanie, czy ją utworzyć. Odpowiedzieć twierdząco. Dane do logowania do pustej bazy danych: Użytkownik: Administrator, hasło jest puste.

Taryfa Isztar w programie AkcyzaMS

Aby w pełni wykorzystać własności programu (sam potrafi liczyć należności celne, sprawdza poprawność kodów CN, jednostek uzupełniających), musi mieć taryfę celną na swoim dysku lub w sieci lokalnej. Ale w tym celu wymagana jest rejestracja w Min. Finansów. Zgłoszenie wysyła się papierami i mailem, odpowiedź przychodzi tylko mailem do Państwa i do nas. Szczegóły pod adresem https://www.huzar.pl//taryfa-celna-isztar-taric/