Główna / Huzar Software / RPS – system Rozliczeń Procedur Specjalnych

RPS – system Rozliczeń Procedur Specjalnych

Szanowni Państwo,
administracja celna rozpoczęła wdrażanie systemu RPS – Rozliczeń Procedur Specjalnych. System dotyczy procedur składowania (skład celny), przetwarzania (uszlachetnianie czynne i bierne) oraz szczególnego
przeznaczenia (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie).

Wdrożenie RPS rozpoczęło się od nowych wymagań dotyczących zgłoszeń importowych i eksportowych – zmiany w AIS i AES od 30.11.2020 – a pod koniec 2021 roku rozliczenie procedury będzie można zgłosić elektronicznie.

Firma Huzar Software opublikowała nowe wersje programów WinSAD, WinSkład i WinUCZ.

——————————
Główne zmiany w zgłoszeniach celnych:
——————————

1. Konieczność PODAWANIA ILOŚCI TOWARU przy dokumencie pozwolenia C601/C516/C019 dla procedur 51/53/54/21/11 lub przy dokumencie faktury N380/N935/N325 dla procedury 71 lub przy dokumencie N990. Ilości podajemy przy objęciu procedury,
jak i jej zamknięciu. W przypadku procedur 51/21 przy zamknięciu podajemy ilość wyrobów gotowych, a nie surowców.

WinSAD/WinSkład/WinUCZ: po wpisaniu ilości towaru w fakturze SAD-u, program automatycznie umieści tą ilość w dokumencie pozwolenia lub faktury w polu 44. Przy zamknięciu procedury, WinSkład/WinUCZ automatycznie wstawią odpowiednią
ilość (produktów lub surowców) w zależności od procedury. Automat aktualnie nie działa dla procedury końcowego przeznaczenia (N990) lub pozwolenia uproszczonego (00100) – ilości trzeba tam wpisać ręcznie w dokumencie SAD.

Prosimy o weryfikację swoich pozwoleń, szczególnie z zakresie jednostek miar, które są przypisane do określonych kodów CN.

——————————

2. Dla procedur uproszczonych przy objęciu, BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO dla zamknięcia procedury, bez WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA OBJĘCIA (procedury 48/51/53).

WinSAD: będzie sprawdzał, czy w polu 40 przy zamknięciu procedury znajduje się numer MRN zgłoszenia uzupełniającego lub standardowego. Jeśli nie, będzie zgłaszał ten problem i próbował automatycznie zaktualizować numer odpowiednim
numerem zgłoszenia uzupełniającego.

Uwaga! Dodatkowo w WinSAD pojawi się blokada możliwości łączenia wpisów do rejestru dla objęć procedurami specjalnymi – SAD-y uzupełniające będą musiały być zgodne 1:1 z wpisami do rejestru.

——————————

3. ZMIANA KODU dokumentów poprzednich z “Z-ZZZ” na Z-CLE/ Z-MRN, w zależności od procedury

WINSKŁAD/WINUCZ: programy automatycznie będą wstawiały odpowiedni kod dokumentu

——————————

4. JEDNO POZWOLENIE (wnioskowane, C601/C019/C516) na pozycję SAD-u (import) lub zgłoszenie (eksport)

WinSAD: będzie kontrolował wpisanie tylko jednego pozwolenia na procedurę oraz nie będzie pozwalał połączyć zgłoszeń z bufora z różnymi pozwoleniami.
WinUCZ: przy dopuszczeniu surowców będzie rozdzielał sprawy wg numeru pozwolenia dla procedur 3151/2151.

——————————

5. Przy zamykaniu procedur przetwarzania, gdzie występuje wiele pozwoleń na surowce, dodatkowe pozwolenia wpisywane będą jako dokument 3DK9 lub informacja dodatkowa 00700.

WinUCZ: konieczne będzie wpisanie aktualnego numeru pozwolenia na sprawie wywozowej (C601), pozostałe pozwolenia z surowców będą automatycznie wstawione do SAD jako 3DK9/00700.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem huzar@huzar.pl.

Zespół Huzar Software

nowości w programach

17.14
17.14
3.92
6.30
5.30
23.22
23.22
23.23
10.34
10.34
7.71
5.73