Dokumentacja schemy przemieszczeń akcyzowych

1. Wstęp

Dokumentacja zawiera opisy struktur zawartych w schemie TPrzemAkcyz - Pelna.xsd

2. PrzemAkcyz

2.1. Struktura

PrzemAkcyz(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, LRN, ARC, StatusNad, StatusOdb, StatusInfoNad, StatusInfoOdb, DataRozpoczecia, DataZakonczenia, NrSekwencji, Opis, NrAkcyzWysKom, RodzajMscPrzezn, FirmaWysKom, TINWysKom, CzasPrzewozu, OrgPrzewozu, NrFaktury, DataFaktury, RodzajTrans, UCWysPrzywoz, UCMiejscaWys, UCMiejscaDost, KodPrzem, TINGwaranta, FirmaGwar, RodzajMscPoch, RodzajKom, ZnacznikZglOdr, RodzajGwar, PrzemZIE801, NrAkcyzWysKomOdb, FirmaWysKomOdb, StatusPrzem, StatusEwid, DataWysDeklPod, NrGwarancji)
-Nadawca(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-Odbiorca(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-MiejsceWysylki(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-MiejsceDostawy(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-Gwarant1(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-Gwarant2(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-OrganizatorTrans(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-Przewoznik(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
-InfoNad(Kod, Typ, DataCzas, Opis, Obsluzona, HaszWysylki)
-InfoOdb(Kod, Typ, DataCzas, Opis, Obsluzona, HaszWysylki)
-PolaDod(NazwaPola, WartoscPola, TypPola, RozmiarPola, NazwaTypu, WartNull)
-KomAkcyzWPrzyg
--ListaKomAkcyzOdpEMCS(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---OdpEMCS(xsi:schemaLocation, xmlns:tms, xmlns:res)
----res:Response
-----res:Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
-----res:Body(res:PublicSubjectName, res:DateOfReceiption, res:TimeOfReceiption, res:LocalReferenceNumber, res:AdministrativeReferenceCode, res:SequenceNumber, res:Status, res:ReceiptedMessageIdentifier, res:StatusExplanation)
------res:ReceiptedMessageDigestInfo(ds:DigestValue)
-------ds:DigestMethod(Algorithm, _Value_)
------res:XmlError(res:ErrorLineNumber, res:ErrorColumnNumber, res:ErrorReason, res:ErrorLocation, res:OriginalAttributeValue)
--ListaKomAkcyzIE801(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE801(xmlns:tms, xmlns:ie801)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie801:Body
-----ie801:EADContainer
------ie801:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie801:ExciseMovementEad(ie801:AdministrativeReferenceCode, ie801:DateAndTimeOfValidationOfEad)
------ie801:ConsignorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------ie801:PlaceOfDispatchTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------ie801:DispatchImportOffice(ie801:ReferenceNumber)
------ie801:ComplementConsigneeTrader(ie801:MemberStateCode, ie801:SerialNumberOfCertificateOfExemption)
------ie801:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie801:DeliveryPlaceCustomsOffice(ie801:ReferenceNumber)
------ie801:CompetentAuthorityDispatchOffice(ie801:ReferenceNumber)
------ie801:TransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie801:FirstTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie801:DocumentCertificate
-------ie801:DocumentDescription(language, _Value_)
-------ie801:ReferenceOfDocument(language, _Value_)
------ie801:Ead(ie801:LocalReferenceNumber, ie801:InvoiceNumber, ie801:InvoiceDate, ie801:OriginTypeCode, ie801:DateOfDispatch, ie801:TimeOfDispatch, ie801:UpstreamArc)
-------ie801:ImportSad(ImportSadNumber, IDSADu)
------ie801:HeaderEad(ie801:SequenceNumber, ie801:DateAndTimeOfUpdateValidation, ie801:DestinationTypeCode, ie801:JourneyTime, ie801:TransportArrangement)
------ie801:TransportMode(ie801:TransportModeCode)
-------ie801:ComplementaryInformation(language, _Value_)
------ie801:MovementGuarantee(ie801:GuarantorTypeCode)
-------ie801:GuarantorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber, TraderExciseNumber)
------ie801:BodyEad(pl814:BodyRecordUniqueReference, pl814:ExciseProductCode, pl814:CnCode, pl814:Quantity, pl814:GrossWeight, pl814:NetWeight, pl814:AlcoholicStrength, pl814:DegreePlato, pl814:FiscalMarkUsedFlag, pl814:SizeOfProducer, pl814:Density, PoprawnyWyrob, WyliczonoAkcyze, WartoscAkcyzy, RefSADImportowy, NrSADImport, IDSADImport, NiedoborLubNadwyzka, IloscNieprzyjeta, IDWyrobu, BylyZmiany, MomentNadaniaID, pl814:AdditionalQuantity, pl814:FuelType, pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils, pl814:MaxRetailPrice, pl814:BiofuelContent, pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements)
-------pl814:FiscalMark(language, _Value_)
-------pl814:DesignationOfOrigin(language, _Value_)
-------pl814:CommercialDescription(language, _Value_)
-------pl814:BrandNameOfProducts(language, _Value_)
-------pl815:Package(pl815:KindOfPackages, pl815:NumberOfPackages, pl815:CommercialSealIdentification)
--------pl815:SealInformation(language, _Value_)
-------pl815:WineProduct(pl815:WineProductCategory, pl815:WineGrowingZoneCode, pl815:ThirdCountryOfOrigin)
--------pl815:OtherInformation(language, _Value_)
--------pl815:WineOperation(pl815:WineOperationCode)
------ie801:TransportDetails(ie801:TransportUnitCode, ie801:IdentityOfTransportUnits, ie801:CommercialSealIdentification)
-------ie801:ComplementaryInformation(language, _Value_)
-------ie801:SealInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzIE802(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE802(xmlns:tms, xmlns:ie802)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie802:Body
-----ie802:ReminderMessageForExciseMovement
------ie802:Attributes(ie802:DateAndTimeOfIssuanceOfReminder, ie802:LimitDateAndTime, ie802:ReminderMessageType)
-------ie802:ReminderInformation(language, _Value_)
------ie802:ExciseMovementEad(ie802:AdministrativeReferenceCode, ie802:SequenceNumber)
--ListaKomAkcyzIE803(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE803(xmlns:tms, xmlns:ie803)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie803:Body
-----ie803:NotificationOfDivertedEAD
------ie803:ExciseNotification(ie803:NotificationType, ie803:NotificationDateAndTime, ie803:AdministrativeReferenceCode, ie803:SequenceNumber)
--ListaKomAkcyzIE810(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE810(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:ie810)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie810:Body
-----ie810:CancellationOfEAD
------ie810:Attributes(ie810:DateAndTimeOfValidationOfCancellation)
------ie810:ExciseMovementEad(ie810:AdministrativeReferenceCode)
------ie810:Cancellation(ie810:CancellationReasonCode)
-------ie810:ComplementaryInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzIE813(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE813(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:ie813)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie813:Body
-----ie813:ChangeOfDestination
------ie813:Attributes(ie813:DateAndTimeOfValidationOfChangeOfDestination)
------ie813:NewTransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie813:UpdateEad(ie813:AdministrativeReferenceCode, ie813:JourneyTime, ie813:ChangedTransportArrangement, ie813:SequenceNumber, ie813:InvoiceDate, ie813:InvoiceNumber, ie813:TransportModeCode)
------ie813:DestinationChanged(ie813:DestinationTypeCode)
-------ie813:NewConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
-------ie813:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
-------ie813:DeliveryPlaceCustomsOffice(ie813:ReferenceNumber)
------ie813:NewTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie813:TransportDetails(ie813:TransportUnitCode, ie813:IdentityOfTransportUnits, ie813:CommercialSealIdentification)
-------ie813:ComplementaryInformation(language, _Value_)
-------ie813:SealInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzIE818(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE818(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:ie818, KodRodzMiejscaPrz)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie818:Body
-----ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport
------ie818:Attributes(ie818:DateAndTimeOfValidationOfReportOfReceiptExportExport)
------ie818:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie818:ExciseMovementEad(ie818:AdministrativeReferenceCode, ie818:SequenceNumber)
------ie818:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie818:DestinationOffice(ie818:ReferenceNumber)
------ie818:ReportOfReceiptExport(ie818:DateOfArrivalOfExciseProducts, ie818:GlobalConclusionOfReceipt)
-------ie818:ComplementaryInformation(language, _Value_)
------ie818:BodyReportOfReceiptExport(ie818:BodyRecordUniqueReference, ie818:IndicatorOfShortageOrExcess, ie818:ObservedShortageOrExcess, ie818:ExciseProductCode, ie818:RefusedQuantity)
-------ie818:UnsatisfactoryReason(ie818:UnsatisfactoryReasonCode)
--------ie818:ComplementaryInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzIE829(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE829(xmlns:tms, xmlns:ie829)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie829:Body
-----ie829:NotificationOfAcceptedExport
------ie829:Attributes(ie829:DateAndTimeOfIssuance)
------ie829:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie829:ExciseMovementEad(ie829:AdministrativeReferenceCode, ie829:SequenceNumber)
------ie829:ExportPlaceCustomsOffice(ie829:ReferenceNumber)
------ie829:ExportAcceptance(ie829:ReferenceNumberOfSenderCustomsOffice, ie829:IdentificationOfSenderCustomsOfficer, ie829:DateOfAcceptance, ie829:DocumentReferenceNumber)
--ListaKomAkcyzIE837(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE837(xmlns:tms, Poprawny)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie837:Body
-----ie837:ExplanationOnDelayForDelivery
------ie837:Attributes(ie837:SubmitterIdentification, ie837:SubmitterType, ie837:ExplanationCode, ie837:MessageRole, ie837:DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnDelay)
-------ie837:ComplementaryInformation(language, _Value_)
------ie837:ExciseMovementEad(AdministrativeReferenceCode, SequenceNumber)
--ListaKomAkcyzIE839(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE839(xmlns:tms, xmlns:ie839)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie839:Body
-----ie839:RefusalByCustoms
------ie839:Attributes(DateAndTimeOfIssuance)
------ie839:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie839:ExportPlaceCustomsOffice(ie839:ReferenceNumber)
------ie839:ExportCrossCheckingDiagnoses(ie839:LocalReferenceNumber, ie839:DocumentReferenceNumber, ie839:CancelExport)
-------ie839:Diagnosis(ie839:AdministrativeReferenceCode, ie839:BodyRecordUniqueReference, ie839:DiagnosisCode)
------ie839:Rejection(ie839:RejectionDateAndTime, ie839:RejectionReasonCode)
------ie839:CEadVal(ie839:AdministrativeReferenceCode, ie839:SequenceNumber)
-------ie839:FunctionalError(ie839:ErrorType, ie839:ErrorPointer)
--------ie839:ErrorReason(language, _Value_)
--------ie839:OriginalAttributeValue(language, _Value_)
------ie839:NEadSub(ie839:LocalReferenceNumber)
-------ie839:FunctionalError(ie839:ErrorType, ie839:ErrorPointer)
--------ie839:ErrorReason(language, _Value_)
--------ie839:OriginalAttributeValue(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzPL704(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL704(xmlns:tms, xmlns:pl704)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl704:Body
-----pl704:GenericRefusalMessage
------pl704:Attributes(pl704:AdministrativeReferenceCode, pl704:SequenceNumber, pl704:LocalReferenceNumber)
------pl704:Error(pl704:ErrorType, pl704:ErrorReason, pl704:ErrorLocation, pl704:OriginalAttributeValue)
--ListaKomAkcyzPL705(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL705(xmlns:tms, Poprawny)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl705:Body
-----pl705:ExternalRequest
------pl705:Attributes(RequestingEconomicOperator)
-------pl705:RequestReason(language, _Value_)
------pl705:ListOfCodes(pl705:RequestedListOfCodesCode)
--ListaKomAkcyzPL716(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL716(xmlns:tms, xmlns:pl716)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl716:Body
-----pl716:ControlNotificationForExciseMovement
------pl716:Attributes(pl716:DateAndTimeOfIssuanceOfControl, pl716:ControlFlag, pl716:ControlInformation)
------pl716:ExciseMovementEad(pl716:AdministrativeReferenceCode, pl716:SequenceNumber, pl716:LocalReferenceNumber)
--ListaKomAkcyzPL733(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL733(xmlns:tms, xmlns:pl733)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl733:Body
-----pl733:ExternalListOfCodes
------pl733:UnitOfMeasure(pl733:UnitOfMeasureCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:LanguageCode(pl733:LanguageCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:MemberState(pl733:MemberStateCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:Country(pl733:CountryCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:PackagingCode(pl733:KindOfPackages, pl733:CountableFlag)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:UnsatisfactoryReason(pl733:UnsatisfactoryReasonCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:TransportMode(pl733:TransportModeCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:TransportUnit(pl733:TransportUnitCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:WineGrowingZone(pl733:WineGrowingZoneCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:WineOperation(pl733:WineOperationCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:ExciseProductsCategory(pl733:ExciseProductsCategoryCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:ExciseProduct(pl733:ExciseProductsCategoryCode, pl733:ExciseProductCode, pl733:UnitOfMeasureCode, pl733:AlcoholicStrengthApplicabilityFlag, pl733:DegreePlatoApplicabilityFlag, pl733:DensityApplicabilityFlag)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:CnCode(pl733:CnCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:CorrespondenceCnCodeExciseProduct(pl733:CnCode, pl733:ExciseProductCode)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:CancellationReason(pl733:CancellationReasonCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:DelayExplanation(pl733:DelayExplanationCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:PolishExciseProduct(pl733:ExciseProductsCategoryCode, pl733:ExciseProductCode, pl733:UnitOfMeasureCode, pl733:AlcoholicStrengthApplicabilityFlag, pl733:DegreePlatoApplicabilityFlag, pl733:DensityApplicabilityFlag)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:PolishCnCode(pl733:CnCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:PolishCorrespondenceCnCodeExciseProduct(pl733:CnCode, pl733:ExciseProductCode)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:AdditionalUnitOfMeasure(pl733:UnitOfMeasureCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:AlertOrRejectionOfEadReason(pl733:AlertOrRejectionOfEadReasonCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:EventSubmittingPerson(pl733:SubmittingPersonCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:EvidenceType(pl733:EvidenceTypeCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:EventType(pl733:EventTypeCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
------pl733:ReasonForInterruption(pl733:ReasonForInterruptionCode)
-------pl733:LanguageSpecificData
--------pl733:Description(language, _Value_)
-------pl733:Action(pl733:Operation, pl733:ActivationDate, pl733:ActionIdentifier, pl733:ResponsibleDataManager)
--ListaKomAkcyzPL814(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL814(xmlns:tms, Poprawny, PoprawneWyroby)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl814:Body
-----pl814:SubmittedDraftOfDelivery
------pl814:Attributes(pl814:SubmissionMessageType, pl814:MovementCode)
------pl814:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl814:ConsignorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------pl814:PlaceOfDispatchTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------pl814:DispatchImportOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:ComplementConsigneeTrader(pl814:MemberStateCode, pl814:SerialNumberOfCertificateOfExemption)
------pl814:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl814:DeliveryPlaceCustomsOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:CompetentAuthorityDispatchOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:TransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl814:FirstTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl814:TransportDetails(pl814:TransportUnitCode)
------pl815:DocumentCertificate
-------pl815:DocumentDescription(language, _Value_)
-------pl815:ReferenceOfDocument(language, _Value_)
------pl814:EadDraft(pl814:LocalReferenceNumber, pl814:InvoiceNumber, pl814:InvoiceDate, pl814:OriginTypeCode, pl814:DateOfDispatch, pl814:TimeOfDispatch)
------pl814:HeaderEad(pl814:DestinationTypeCode, pl814:JourneyTime, pl814:TransportArrangement)
------pl814:TransportMode(pl814:TransportModeCode)
------pl814:MovementGuarantee(pl814:GuarantorTypeCode)
-------pl814:GuarantorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber, TraderExciseNumber)
------pl814:BodyEad(pl814:BodyRecordUniqueReference, pl814:ExciseProductCode, pl814:CnCode, pl814:Quantity, pl814:GrossWeight, pl814:NetWeight, pl814:AlcoholicStrength, pl814:DegreePlato, pl814:FiscalMarkUsedFlag, pl814:SizeOfProducer, pl814:Density, PoprawnyWyrob, WyliczonoAkcyze, WartoscAkcyzy, RefSADImportowy, NrSADImport, IDSADImport, NiedoborLubNadwyzka, IloscNieprzyjeta, IDWyrobu, BylyZmiany, MomentNadaniaID, pl814:AdditionalQuantity, pl814:FuelType, pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils, pl814:MaxRetailPrice, pl814:BiofuelContent, pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements)
-------pl814:FiscalMark(language, _Value_)
-------pl814:DesignationOfOrigin(language, _Value_)
-------pl814:CommercialDescription(language, _Value_)
-------pl814:BrandNameOfProducts(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzPL815(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL815(xmlns:tms, Poprawny, PoprawneWyroby)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl814:Body
-----pl814:SubmittedDraftOfDelivery
------pl814:Attributes(pl814:SubmissionMessageType, pl814:MovementCode)
------pl814:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl814:ConsignorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------pl814:PlaceOfDispatchTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------pl814:DispatchImportOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:ComplementConsigneeTrader(pl814:MemberStateCode, pl814:SerialNumberOfCertificateOfExemption)
------pl814:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl814:DeliveryPlaceCustomsOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:CompetentAuthorityDispatchOffice(pl814:ReferenceNumber)
------pl814:TransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl814:FirstTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl814:TransportDetails(pl814:TransportUnitCode)
------pl815:DocumentCertificate
-------pl815:DocumentDescription(language, _Value_)
-------pl815:ReferenceOfDocument(language, _Value_)
------pl814:EadDraft(pl814:LocalReferenceNumber, pl814:InvoiceNumber, pl814:InvoiceDate, pl814:OriginTypeCode, pl814:DateOfDispatch, pl814:TimeOfDispatch)
------pl814:HeaderEad(pl814:DestinationTypeCode, pl814:JourneyTime, pl814:TransportArrangement)
------pl814:TransportMode(pl814:TransportModeCode)
------pl814:MovementGuarantee(pl814:GuarantorTypeCode)
-------pl814:GuarantorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber, TraderExciseNumber)
------pl814:BodyEad(pl814:BodyRecordUniqueReference, pl814:ExciseProductCode, pl814:CnCode, pl814:Quantity, pl814:GrossWeight, pl814:NetWeight, pl814:AlcoholicStrength, pl814:DegreePlato, pl814:FiscalMarkUsedFlag, pl814:SizeOfProducer, pl814:Density, PoprawnyWyrob, WyliczonoAkcyze, WartoscAkcyzy, RefSADImportowy, NrSADImport, IDSADImport, NiedoborLubNadwyzka, IloscNieprzyjeta, IDWyrobu, BylyZmiany, MomentNadaniaID, pl814:AdditionalQuantity, pl814:FuelType, pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils, pl814:MaxRetailPrice, pl814:BiofuelContent, pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements)
-------pl814:FiscalMark(language, _Value_)
-------pl814:DesignationOfOrigin(language, _Value_)
-------pl814:CommercialDescription(language, _Value_)
-------pl814:BrandNameOfProducts(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzPL817(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL817(xmlns:tms, Poprawny, KodRodzMiejscaPrz)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl817:Body
-----pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement
------pl817:ExciseMovementEad(pl817:AdministrativeReferenceCode, pl817:SequenceNumber)
------pl817:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl817:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------pl817:DestinationOffice(pl817:ReferenceNumber)
------pl817:DeliveryNotification(pl817:DateAndTimeOfDelivery, pl817:DeliveryInformation, pl817:SealCompromised)
--ListaKomAkcyzIE905(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE905(xmlns:tms, xmlns:ie905)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie905:Body
-----ie905:StatusResponse
------ie905:Attributes(ie905:AdministrativeReferenceCode, ie905:SequenceNumber, ie905:Status, ie905:LastReceivedMessageType)
--ListaKomAkcyzIE807(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE807(xmlns:tms, xmlns:ie807)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie807:Body
-----ie807:InterruptionOfMovement
------ie807:Attributes(ie807:AdministrativeReferenceCode, ie807:SequenceNumber, ie807:DateAndTimeOfIssuance, ie807:ReasonForInterruptionCode, ie807:ReferenceNumberOfExciseOffice, ie807:ExciseOfficerIdentification)
-------ie807:ComplementaryInformation(language, _Value_)
------ie807:ReferenceControlReport(ie807:ControlReportReference)
------ie807:ReferenceEventReport(ie807:EventReportNumber)
--ListaKomAkcyzIE819(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE819(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:ie819, KodRodzMiejscaPrz)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie819:Body
-----ie819:AlertOrRejectionOfEAD
------ie819:Attributes(ie819:DateAndTimeOfValidationOfAlertRejection)
------ie819:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie819:ExciseMovementEad(ie819:AdministrativeReferenceCode, ie819:SequenceNumber)
------ie819:DestinationOffice(ie819:ReferenceNumber)
------ie819:AlertOrRejection(ie819:DateOfAlertOrRejection, ie819:EadRejectedFlag)
------ie819:AlertOrRejectionOfEadReason(ie819:AlertOrRejectionOfEadReasonCode)
--ListaKomAkcyzIE840(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE840(xmlns:tms, xmlns:ie840)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie840:Body
-----ie840:EventReportEnvelope
------ie840:Attributes(ie840:EventReportMessageType, ie840:DateAndTimeOfValidationOfEventReport)
------ie840:HeaderEventReport(ie840:EventReportNumber, ie840:MsOfSubmissionEventReportReference, ie840:AdministrativeReferenceCode, ie840:SequenceNumber, ie840:ReferenceNumberOfExciseOffice, ie840:MemberStateOfEvent)
------ie840:EventReport(ie840:DateOfEvent, ie840:ExciseOfficerIdentification, ie840:SubmittingPerson, ie840:SubmittingPersonCode, ie840:ChangedTransportArrangement)
-------ie840:PlaceOfEvent(language, _Value_)
-------ie840:SubmittingPersonComplement(language, _Value_)
-------ie840:Comments(language, _Value_)
------ie840:EvidenceOfEvent(ie840:EvidenceTypeCode, ie840:ImageOfEvidence)
-------ie840:IssuingAuthority(language, _Value_)
-------ie840:ReferenceOfEvidence(language, _Value_)
-------ie840:EvidenceTypeComplement(language, _Value_)
------ie840:NewTransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie840:NewTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------ie840:TransportDetails(ie840:TransportUnitCode, ie840:IdentityOfTransportUnits, ie840:CommercialSealIdentification)
-------ie840:ComplementaryInformation(language, _Value_)
-------ie840:SealInformation(language, _Value_)
------ie840:BodyEventReport(ie840:EventTypeCode, ie840:BodyRecordUniqueReference, ie840:IndicatorOfShortageOrExcess, ie840:ObservedShortageOrExcess)
-------ie840:AssociatedInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzIE871(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---IE871(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:ie871, KodRodzPrzezn)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----ie871:Body
-----ie871:ExplanationOnReasonForShortage
------ie871:Attributes(ie871:SubmitterType, ie871:DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnShortage)
------ie871:ConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
------ie871:ExciseMovementEad(ie871:AdministrativeReferenceCode, ie871:SequenceNumber)
------ie871:ConsignorTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, TraderExciseNumber)
------ie871:Analysis(ie871:DateOfAnalysis)
-------ie871:GlobalExplanation(language, _Value_)
------ie871:BodyAnalysis(ie871:ExciseProductCode, ie871:BodyRecordUniqueReference, ie871:ActualQuantity)
-------ie871:Explanation(language, _Value_)
------ie871:DispatchImportOffice(ie871:ReferenceNumber)
--ListaKomAkcyzPL809(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL809(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:pl809)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl809:Body
-----pl809:CancellationOfDraftOfDelivery
------pl809:Attributes(pl809:DateAndTimeOfValidationOfCancellation)
------pl809:DraftOfDelivery(pl809:LocalReferenceNumber)
------pl809:Cancellation(pl809:CancellationReasonCode, pl809:ComplementaryInformation)
--ListaKomAkcyzPL812(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL812(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:pl812)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl812:Body
-----pl812:TranshipmentOfProducts
------pl812:ExciseMovementEad(pl812:AdministrativeReferenceCode, pl812:SequenceNumber)
------pl812:TranshipmentDetails(pl812:CompetentAuthorityReferenceNumber, pl812:DateAndTimeOfTranshipment, pl812:ComplementaryInformation, pl812:ChangedTransportArrangement, pl812:TransportModeCode)
-------pl812:PlaceOfTranshipment(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City)
------pl812:NewTransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl812:NewTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
------pl812:TransportDetails(ie813:TransportUnitCode, ie813:IdentityOfTransportUnits, ie813:CommercialSealIdentification)
-------ie813:ComplementaryInformation(language, _Value_)
-------ie813:SealInformation(language, _Value_)
--ListaKomAkcyzPL825(DBId, WersjaObiektu, GUID, DataUtw, OddzialUtw, LoginUtw, OddzialMod, LoginMod, DataMod, OddzialEdycji, LoginEdycji, DataEdycji, RodzajKomEMCS, GUIDPrzem, TypKomAkcyz, KomOdbiorcy, Poprawny, ZImportu)
---PL825(xmlns:tms, Poprawny, xmlns:pl825)
----Header(tms:MessageSender, tms:MessageRecipient, tms:DateOfPreparation, tms:TimeOfPreparation, tms:MessageIdentifier, tms:CorrelationIdentifier)
----pl825:Body
-----pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation
------pl825:SplittingEad(pl825:UpstreamArc)
------pl825:SplitDetailsEad(pl825:LocalReferenceNumber, pl825:JourneyTime, pl825:ChangedTransportArrangement)
-------pl825:DestinationChanged(pl825:DestinationTypeCode)
-------pl825:NewConsigneeTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
-------pl825:DeliveryPlaceTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, Traderid, WypelnionoVAT)
-------pl825:DeliveryPlaceCustomsOffice(pl825:ReferenceNumber)
-------pl825:NewTransportArrangerTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
-------pl825:NewTransporterTrader(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City, VatNumber)
-------pl825:TransportDetails(pl825:TransportUnitCode, pl825:IdentityOfTransportUnits, pl825:CommercialSealIdentification)
--------pl825:SealInformation(language, _Value_)
--------pl825:ComplementaryInformation(language, _Value_)
-------pl825:BodyEad(pl825:BodyRecordUniqueReference, pl825:ExciseProductCode, pl825:CnCode, pl825:Quantity, pl825:AdditionalQuantity, pl825:GrossWeight, pl825:NetWeight, pl825:AlcoholicStrength, pl825:DegreePlato, pl825:FuelType, pl825:NotColouredAndMarkedFuelOils, pl825:FiscalMarkUsedFlag, pl825:SizeOfProducer, pl825:Density, pl825:BiofuelContentMeetsQualityRequirements)
--------pl825:FiscalMark(language, _Value_)
--------pl825:CommercialDescription(language, _Value_)
--------pl825:BrandNameOfProducts(language, _Value_)
--------pl825:Packagepl(pl825:KindOfPackages, pl825:NumberOfPackages, pl825:CommercialSealIdentification)
---------pl825:SealInformation(language, _Value_)
------pl825:MsaOfSplitting(pl825:MemberStateCode)
------pl825:TranshipmentDetails(pl825:CompetentAuthorityReferenceNumber, pl825:DateAndTimeOfTranshipment, pl825:ComplementaryInformation)
-------pl825:PlaceOfTranshipment(language, TraderName, StreetName, StreetNumber, Postcode, City)
-PoprzOdbiorcy(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI, MomentIE813, HaszWysylki)
-PoprzOrgTrans(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI, MomentIE813, HaszWysylki)
-PoprzPrzewoznicy(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI, MomentIE813, HaszWysylki)
-PoprzMiejscaDostawy(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI, MomentIE813, HaszWysylki)
-WysylkiEMCS(DaneWysylki)
-PoprzPrzem(RodzajMscPrzezn, CzasPrzewozu, OrgPrzewozu, NrFaktury, DataFaktury, RodzajTrans, UCMiejscaDost, MomentIE813, HaszWysylki)
-Wyroby(ZaktualizowanoZIE818, OstatniIDWyrobu)
--PrzemAkcyzBodyEad(pl814:BodyRecordUniqueReference, pl814:ExciseProductCode, pl814:CnCode, pl814:Quantity, pl814:GrossWeight, pl814:NetWeight, pl814:AlcoholicStrength, pl814:DegreePlato, pl814:FiscalMarkUsedFlag, pl814:SizeOfProducer, pl814:Density, PoprawnyWyrob, WyliczonoAkcyze, WartoscAkcyzy, RefSADImportowy, NrSADImport, IDSADImport, NiedoborLubNadwyzka, IloscNieprzyjeta, IDWyrobu, BylyZmiany, MomentNadaniaID, pl814:AdditionalQuantity, pl814:FuelType, pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils, pl814:MaxRetailPrice, pl814:BiofuelContent, pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements)
---pl814:FiscalMark(language, _Value_)
---pl814:DesignationOfOrigin(language, _Value_)
---pl814:CommercialDescription(language, _Value_)
---pl814:BrandNameOfProducts(language, _Value_)
---pl815:Package(pl815:KindOfPackages, pl815:NumberOfPackages, pl815:CommercialSealIdentification)
----pl815:SealInformation(language, _Value_)
---pl815:WineProduct(pl815:WineProductCategory, pl815:WineGrowingZoneCode, pl815:ThirdCountryOfOrigin)
----pl815:OtherInformation(language, _Value_)
----pl815:WineOperation(pl815:WineOperationCode)
-DaneSADImport(OstatniIDSADu)
--SADyImportowe(ImportSadNumber, IDSADu, ImportSADDate)
---Importer(Hasz, Skrot, RodzKon, Nazwa, Opis1, Opis2, Ulica, Dom, Miasto, Kod, Poczta, Kraj, REGON, PESEL, NIPBezKresek, TIN, Bank, Konto, Uwagi, Telefon, Faks, Email, SkrotDod, SWIFT, CRP, NrAkcyzowy, EORI, SymbolPKD, AEO, Language, NieGenEORI)
---MiejsceImportu(TypLokalizacji, DaneLokalizacji)
-HistoriaZmian(DbID, IDPrzem, KodZmiany, TrybZmiany, MomentZmiany, Oddzial, Login, Dane, LRN, ARC)

2.2. Zawartość informacyjna

/PrzemAkcyz

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

LRN string [22]

Numer LRN (Local Reference Number)

ARC string [21]

Numer ARC (Administrative Reference Code)

StatusNad Smallint

StatusOdb Smallint

StatusInfoNad Boolean

StatusInfoOdb Boolean

DataRozpoczecia TDateTime

Data i czas wysyłki (DateOfDispatch and TimeOfDispatch)

DataZakonczenia TDateTime

Data zakończenia (Movement end date)

NrSekwencji Smallint

Numer porządkowy (SequenceNumber)

Opis WideString [80]

Opis przemieszczenia (Movement description)

NrAkcyzWysKom string [13]

Numer akcyzowy wysyłającego komunikaty do EMCS po stronie nadawcy (MessageSender on the Consignor side)

RodzajMscPrzezn Smallint

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia (DestinationTypeCode)

FirmaWysKom Smallint

Identyfikator podmiotu wysyłającego komunikaty do EMCS po stronie nadawcy:
1 = Nadawca,
8 = MiejsceWysylki.
MessageSender identifier on the Consignor side:
1 = ConsignorTrader,
8 = PlaceOfDispatchTrader.

TINWysKom string [12]

TIN wysyłającego komunikaty do EMCS po stronie nadawcy (MessageSender TIN on the Consignor side)

CzasPrzewozu string [3]

Czas przewozu (JourneyTime)

OrgPrzewozu Smallint

Organizacja przewozu (TransportArrangement)

NrFaktury string [35]

Numer faktury (InvoiceNumber)

DataFaktury TDate

Data faktury (InvoiceDate)

RodzajTrans Smallint

Rodzaj transportu (TransportMode)

UCWysPrzywoz string [8]

URZĄD wysyłki – przywóz (DispatchImportOffice)

UCMiejscaWys string [8]

URZĄD – właściwy urząd w miejscu wysyłki (CompetentAuthorityDispatchOffice)

UCMiejscaDost string [8]

URZĄD Miejsce Dostawy – Urząd Celny (DeliveryPlaceCustomsOffice)

KodPrzem string [1]

Kod przemieszczenia (MovementCode)

TINGwaranta string [14]

TIN dysponenta zabezpieczenia - głównego gwaranta (GuarantorTIN)

FirmaGwar Byte

Identyfikator dysponenta zabezpieczenia - głównego gwaranta:
1 = Nadawca,
2 = Odbiorca,
6 = Gwarant1,
7 = Gwarant2.
GuarantorTIN identifier:
1 = ConsignorTrader,
2 = ConsigneeTrader,
6 = GuarantorTrader, the first one on the guarantor list,
7 = GuarantorTrader, the second one on the guarantor list.

RodzajMscPoch Smallint

Kod rodzaju miejsca pochodzenia rozpoczęcia przemieszczenia (OriginTypeCode)

RodzajKom Smallint

Kod rodzaju komunikatu (SubmissionMessageType)

ZnacznikZglOdr Smallint

Znacznik zgłoszenia w trybie odroczonym (DeferredSubmissionFlag)

RodzajGwar Smallint

Kod rodzaju gwaranta (GuarantorTypeCode)

PrzemZIE801 Boolean

T jeśli jest to przemieszczenie odbiorcy, N lub brak atrybutu jeśli przemieszczenie nadawcy

NrAkcyzWysKomOdb string [13]

Numer akcyzowy wysyłającego komunikaty do EMCS po stronie odbiorcy (MessageSender on the Consignee side)

FirmaWysKomOdb Smallint

Identyfikator podmiotu wysyłającego komunikaty do EMCS po stronie odbiorcy:
2 = Odbiorca,
5 = MiejsceDostawy.
MessageSender identifier on the Consignee side:
2 = ConsigneeTrader,
5 = DeliveryPlaceTrader.

StatusPrzem Byte

StatusEwid Byte

DataWysDeklPod TDate

Data wysłania deklaracji podatkowej

NrGwarancji string [17]

Numer gwarancji (GRN)

PrzemAkcyz/Nadawca

PODMIOT wysyłający (ConsignorTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/Odbiorca

PODMIOT Odbierający (ConsigneeTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/MiejsceWysylki

PODMIOT – miejsce wysyłki (PlaceOfDispatchTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/MiejsceDostawy

PODMIOT Miejsce Dostawy (DeliveryPlaceTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/Gwarant1

PODMIOT Gwarant - pierwszy na liście gwarantów (GuarantorTrader, the first one on the guarantor list)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/Gwarant2

PODMIOT Gwarant - drugi na liście gwarantów (GuarantorTrader, the second one on the guarantor list)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/OrganizatorTrans

PODMIOT Organizator transportu (TransportArrangerTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/Przewoznik

PODMIOT Pierwszy Przewoźnik (FirstTransporterTrader)

Hasz string

Skrot string [20]

Skrót (Short name)

RodzKon string [1]

Rodzaj kontrahenta:
C = firma zagraniczna,
F = osoba fizyczna (osoba krajowa, nie posiadająca REGON-u),
V = firma (osoba krajowa, posiadająca REGON),
Z = osoba zagraniczna (osoba niekrajowa).
Contractor type:
C = foreign company,
F = natural person without REGON,
V = domestic company with REGON,
Z = foreign natural person.

Nazwa WideString [182]

Pełna nazwa (TraderName)

Opis1 WideString [60]

Opis część 1 (Description part 1)

Opis2 WideString [60]

Opis część 2 (Description part 2)

Ulica WideString [65]

Ulica (StreetName)

Dom WideString [11]

Numer domu (StreetNumber)

Miasto WideString [50]

Miejscowość (City)

Kod string [10]

Kod pocztowy (Postcode)

Poczta WideString [50]

Poczta (Post city)

Kraj string [2]

Kod kraju (Country code), ISO 3166-1-alpha-2 code

REGON string [20]

REGON

PESEL string [11]

PESEL

NIPBezKresek string [14]

NIP bez kresek (NIP number without hyphens)

TIN string [35]

TIN

Bank WideString [58]

Nazwa banku (bank name)

Konto string [58]

Nr konta banku (Bank account number)

Uwagi WideString

Dodatkowe uwagi (Additional remarks)

Telefon string [20]

Numer telefonu (phone number)

Faks string [20]

Numer faksu (fax number)

Email string [100]

Adres email (email address)

SkrotDod string [20]

Skrót dodatkowy (Additional short name)

SWIFT string [11]

SWIFT

CRP string [19]

Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców nadany przez Agencję Rynku Rolnego

NrAkcyzowy string [13]

Numer akcyzowy (TraderExciseNumber)

EORI string [17]

EORI

SymbolPKD string [5]

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

AEO string [4]

Status AEO:
AEOC = Uproszczenia Celne,
AEOS = Bezpieczeństwo i Ochrona,
AEOF = Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona.
AEO (Authorized Economic Operator) status:
AEOC = AEO Customs simplification certificate
AEOS = AEO Security and Safety
AEOF = AEO Full

Language string [2]

Kod języka (@language)

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/InfoNad

Kod Smallint

Typ Smallint

DataCzas TDateTime

Opis WideString

Obsluzona Boolean

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/InfoOdb

Kod Smallint

Typ Smallint

DataCzas TDateTime

Opis WideString

Obsluzona Boolean

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/PolaDod

Lista pól dodatkowych (Additional attribute list)

NazwaPola string

WartoscPola string

TypPola Byte

RozmiarPola Smallint

NazwaTypu string

WartNull Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg

Lista komunikatów w przygotowaniu (Prepared message list)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS

xsi:schemaLocation string [88]

xmlns:tms string [30]

xmlns:res string [63]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response/res:Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response/res:Body

res:PublicSubjectName WideString [24]

res:DateOfReceiption TDateTime

res:TimeOfReceiption TTime

res:LocalReferenceNumber string

res:AdministrativeReferenceCode string [21]

res:SequenceNumber Smallint

res:Status string [10]

res:ReceiptedMessageIdentifier string [44]

res:StatusExplanation string [100]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response/res:Body/res:ReceiptedMessageDigestInfo

ds:DigestValue string [48]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response/res:Body/res:ReceiptedMessageDigestInfo/ds:DigestMethod

Algorithm string [21]

_Value_ string [4]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzOdpEMCS/OdpEMCS/res:Response/res:Body/res:XmlError

res:ErrorLineNumber Smallint

res:ErrorColumnNumber Smallint

res:ErrorReason string [100]

res:ErrorLocation string [100]

res:OriginalAttributeValue string [100]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801

xmlns:tms string

xmlns:ie801 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:ExciseMovementEad

ie801:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie801:DateAndTimeOfValidationOfEad TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:ConsignorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:PlaceOfDispatchTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DispatchImportOffice

ie801:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:ComplementConsigneeTrader

ie801:MemberStateCode string [2]

ie801:SerialNumberOfCertificateOfExemption WideString [255]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DeliveryPlaceCustomsOffice

ie801:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:CompetentAuthorityDispatchOffice

ie801:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:FirstTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DocumentCertificate

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DocumentCertificate/ie801:DocumentDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:DocumentCertificate/ie801:ReferenceOfDocument

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:Ead

ie801:LocalReferenceNumber string [22]

ie801:InvoiceNumber WideString [35]

ie801:InvoiceDate TDate

ie801:OriginTypeCode Smallint

ie801:DateOfDispatch TDateTime

ie801:TimeOfDispatch TTime

ie801:UpstreamArc string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:Ead/ie801:ImportSad

ImportSadNumber WideString [21]

IDSADu Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:HeaderEad

ie801:SequenceNumber Integer

ie801:DateAndTimeOfUpdateValidation TDateTime

ie801:DestinationTypeCode Smallint

ie801:JourneyTime string [3]

ie801:TransportArrangement Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportMode

ie801:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportMode/ie801:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ string [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:MovementGuarantee

ie801:GuarantorTypeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:MovementGuarantee/ie801:GuarantorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad

pl814:BodyRecordUniqueReference Smallint

pl814:ExciseProductCode string [4]

pl814:CnCode string [8]

pl814:Quantity Double

pl814:GrossWeight Double

pl814:NetWeight Double

pl814:AlcoholicStrength Double

pl814:DegreePlato Double

pl814:FiscalMarkUsedFlag Smallint

pl814:SizeOfProducer Int64

pl814:Density Double

PoprawnyWyrob Boolean

WyliczonoAkcyze Boolean

WartoscAkcyzy Double

RefSADImportowy Strong ref.

NrSADImport WideString [21]

IDSADImport Integer

NiedoborLubNadwyzka Double

IloscNieprzyjeta Double

IDWyrobu Integer

BylyZmiany Boolean

MomentNadaniaID TDateTime

pl814:AdditionalQuantity Double

pl814:FuelType Smallint

pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils Smallint

pl814:MaxRetailPrice Double

pl814:BiofuelContent Double

pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl814:FiscalMark

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl814:DesignationOfOrigin

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl814:CommercialDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl814:BrandNameOfProducts

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl815:Package

pl815:KindOfPackages string [2]

pl815:NumberOfPackages Int64

pl815:CommercialSealIdentification WideString [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl815:Package/pl815:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl815:WineProduct

pl815:WineProductCategory Smallint

pl815:WineGrowingZoneCode Smallint

pl815:ThirdCountryOfOrigin string [2]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl815:WineProduct/pl815:OtherInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:BodyEad/pl815:WineProduct/pl815:WineOperation

pl815:WineOperationCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportDetails

ie801:TransportUnitCode Smallint

ie801:IdentityOfTransportUnits WideString [35]

ie801:CommercialSealIdentification WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportDetails/ie801:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ string [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE801/IE801/ie801:Body/ie801:EADContainer/ie801:TransportDetails/ie801:SealInformation

language string [2]

_Value_ string [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802

xmlns:tms string

xmlns:ie802 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/ie802:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/ie802:Body/ie802:ReminderMessageForExciseMovement

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/ie802:Body/ie802:ReminderMessageForExciseMovement/ie802:Attributes

ie802:DateAndTimeOfIssuanceOfReminder TDateTime

ie802:LimitDateAndTime TDateTime

ie802:ReminderMessageType Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/ie802:Body/ie802:ReminderMessageForExciseMovement/ie802:Attributes/ie802:ReminderInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE802/IE802/ie802:Body/ie802:ReminderMessageForExciseMovement/ie802:ExciseMovementEad

ie802:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie802:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803/IE803

xmlns:tms string

xmlns:ie803 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803/IE803/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803/IE803/ie803:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803/IE803/ie803:Body/ie803:NotificationOfDivertedEAD

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE803/IE803/ie803:Body/ie803:NotificationOfDivertedEAD/ie803:ExciseNotification

ie803:NotificationType Smallint

ie803:NotificationDateAndTime TDateTime

ie803:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie803:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:ie810 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body/ie810:CancellationOfEAD

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body/ie810:CancellationOfEAD/ie810:Attributes

ie810:DateAndTimeOfValidationOfCancellation TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body/ie810:CancellationOfEAD/ie810:ExciseMovementEad

ie810:AdministrativeReferenceCode string [21]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body/ie810:CancellationOfEAD/ie810:Cancellation

ie810:CancellationReasonCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE810/IE810/ie810:Body/ie810:CancellationOfEAD/ie810:Cancellation/ie810:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:ie813 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:Attributes

ie813:DateAndTimeOfValidationOfChangeOfDestination TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:NewTransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:UpdateEad

ie813:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie813:JourneyTime string [3]

ie813:ChangedTransportArrangement Smallint

ie813:SequenceNumber Integer

ie813:InvoiceDate TDate

ie813:InvoiceNumber string [35]

ie813:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:DestinationChanged

ie813:DestinationTypeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:DestinationChanged/ie813:NewConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:DestinationChanged/ie813:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:DestinationChanged/ie813:DeliveryPlaceCustomsOffice

ie813:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:NewTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:TransportDetails

ie813:TransportUnitCode Smallint

ie813:IdentityOfTransportUnits WideString [35]

ie813:CommercialSealIdentification WideString [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:TransportDetails/ie813:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE813/IE813/ie813:Body/ie813:ChangeOfDestination/ie813:TransportDetails/ie813:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:ie818 string

KodRodzMiejscaPrz Integer

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia (DestinationTypeCode)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:Attributes

ie818:DateAndTimeOfValidationOfReportOfReceiptExportExport TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:ExciseMovementEad

ie818:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie818:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:DestinationOffice

ie818:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:ReportOfReceiptExport

ie818:DateOfArrivalOfExciseProducts TDateTime

ie818:GlobalConclusionOfReceipt Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:ReportOfReceiptExport/ie818:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:BodyReportOfReceiptExport

ie818:BodyRecordUniqueReference Smallint

ie818:IndicatorOfShortageOrExcess string [1]

ie818:ObservedShortageOrExcess Double

ie818:ExciseProductCode string [4]

ie818:RefusedQuantity Double

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:BodyReportOfReceiptExport/ie818:UnsatisfactoryReason

ie818:UnsatisfactoryReasonCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE818/IE818/ie818:Body/ie818:AcceptedOrRejectedReportOfReceiptExport/ie818:BodyReportOfReceiptExport/ie818:UnsatisfactoryReason/ie818:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829

xmlns:tms string

xmlns:ie829 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport/ie829:Attributes

ie829:DateAndTimeOfIssuance TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport/ie829:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport/ie829:ExciseMovementEad

ie829:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie829:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport/ie829:ExportPlaceCustomsOffice

ie829:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE829/IE829/ie829:Body/ie829:NotificationOfAcceptedExport/ie829:ExportAcceptance

ie829:ReferenceNumberOfSenderCustomsOffice string [8]

ie829:IdentificationOfSenderCustomsOfficer WideString [35]

ie829:DateOfAcceptance TDateTime

ie829:DocumentReferenceNumber WideString [21]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Flaga ('T' = True, 'N' = False) oznaczająca czy jest to komunikat odbiorcy (Flag determining if it's a Consignee message)

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837xmlns:tms string

Poprawny Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/ie837:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/ie837:Body/ie837:ExplanationOnDelayForDelivery

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/ie837:Body/ie837:ExplanationOnDelayForDelivery/ie837:Attributes

ie837:SubmitterIdentification string [13]

ie837:SubmitterType Smallint

ie837:ExplanationCode Smallint

ie837:MessageRole Smallint

ie837:DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnDelay TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/ie837:Body/ie837:ExplanationOnDelayForDelivery/ie837:Attributes/ie837:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE837/IE837/ie837:Body/ie837:ExplanationOnDelayForDelivery/ie837:ExciseMovementEad

AdministrativeReferenceCode string [21]

SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839

xmlns:tms string

xmlns:ie839 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:Attributes

DateAndTimeOfIssuance TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:ExportPlaceCustomsOffice

ie839:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:ExportCrossCheckingDiagnoses

ie839:LocalReferenceNumber string [22]

ie839:DocumentReferenceNumber string [21]

ie839:CancelExport Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:ExportCrossCheckingDiagnoses/ie839:Diagnosis

ie839:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie839:BodyRecordUniqueReference Smallint

ie839:DiagnosisCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:Rejection

ie839:RejectionDateAndTime TDateTime

ie839:RejectionReasonCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:CEadVal

ie839:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie839:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:CEadVal/ie839:FunctionalError

ie839:ErrorType Integer

ie839:ErrorPointer WideString [210]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:CEadVal/ie839:FunctionalError/ie839:ErrorReason

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:CEadVal/ie839:FunctionalError/ie839:OriginalAttributeValue

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:NEadSub

ie839:LocalReferenceNumber string [22]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:NEadSub/ie839:FunctionalError

ie839:ErrorType Integer

ie839:ErrorPointer WideString [210]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:NEadSub/ie839:FunctionalError/ie839:ErrorReason

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE839/IE839/ie839:Body/ie839:RefusalByCustoms/ie839:NEadSub/ie839:FunctionalError/ie839:OriginalAttributeValue

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704

xmlns:tms string

xmlns:pl704 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704/pl704:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704/pl704:Body/pl704:GenericRefusalMessage

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704/pl704:Body/pl704:GenericRefusalMessage/pl704:Attributes

pl704:AdministrativeReferenceCode string [21]

pl704:SequenceNumber Smallint

pl704:LocalReferenceNumber string [20]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL704/PL704/pl704:Body/pl704:GenericRefusalMessage/pl704:Error

pl704:ErrorType Integer

pl704:ErrorReason WideString [350]

pl704:ErrorLocation string [350]

pl704:OriginalAttributeValue WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/pl705:Body

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/pl705:Body/pl705:ExternalRequest

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/pl705:Body/pl705:ExternalRequest/pl705:Attributes

RequestingEconomicOperator string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/pl705:Body/pl705:ExternalRequest/pl705:Attributes/pl705:RequestReason

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL705/PL705/pl705:Body/pl705:ExternalRequest/pl705:ListOfCodes

pl705:RequestedListOfCodesCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716

xmlns:tms string

xmlns:pl716 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716/pl716:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716/pl716:Body/pl716:ControlNotificationForExciseMovement

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716/pl716:Body/pl716:ControlNotificationForExciseMovement/pl716:Attributes

pl716:DateAndTimeOfIssuanceOfControl TDateTime

pl716:ControlFlag Smallint

pl716:ControlInformation WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL716/PL716/pl716:Body/pl716:ControlNotificationForExciseMovement/pl716:ExciseMovementEad

pl716:AdministrativeReferenceCode string [21]

pl716:SequenceNumber Integer

pl716:LocalReferenceNumber string [20]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733

xmlns:tms string

xmlns:pl733 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnitOfMeasure

pl733:UnitOfMeasureCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnitOfMeasure/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnitOfMeasure/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnitOfMeasure/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:LanguageCode

pl733:LanguageCode string [2]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:LanguageCode/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:LanguageCode/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:LanguageCode/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:MemberState

pl733:MemberStateCode string [2]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:MemberState/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:MemberState/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:MemberState/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:Country

pl733:CountryCode string [2]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:Country/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:Country/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:Country/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PackagingCode

pl733:KindOfPackages string [2]

pl733:CountableFlag Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PackagingCode/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PackagingCode/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PackagingCode/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnsatisfactoryReason

pl733:UnsatisfactoryReasonCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnsatisfactoryReason/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnsatisfactoryReason/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:UnsatisfactoryReason/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportMode

pl733:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportMode/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportMode/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportMode/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportUnit

pl733:TransportUnitCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportUnit/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportUnit/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:TransportUnit/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineGrowingZone

pl733:WineGrowingZoneCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineGrowingZone/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineGrowingZone/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineGrowingZone/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineOperation

pl733:WineOperationCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineOperation/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineOperation/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:WineOperation/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProductsCategory

pl733:ExciseProductsCategoryCode string [1]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProductsCategory/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProductsCategory/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProductsCategory/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProduct

pl733:ExciseProductsCategoryCode string [1]

pl733:ExciseProductCode string [4]

pl733:UnitOfMeasureCode Smallint

pl733:AlcoholicStrengthApplicabilityFlag Smallint

pl733:DegreePlatoApplicabilityFlag Smallint

pl733:DensityApplicabilityFlag Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProduct/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProduct/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ExciseProduct/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CnCode

pl733:CnCode string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CnCode/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CnCode/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CnCode/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CorrespondenceCnCodeExciseProduct

pl733:CnCode string [8]

pl733:ExciseProductCode string [4]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CorrespondenceCnCodeExciseProduct/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CancellationReason

pl733:CancellationReasonCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CancellationReason/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CancellationReason/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:CancellationReason/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:DelayExplanation

pl733:DelayExplanationCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:DelayExplanation/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:DelayExplanation/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:DelayExplanation/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishExciseProduct

pl733:ExciseProductsCategoryCode string [1]

pl733:ExciseProductCode string [4]

pl733:UnitOfMeasureCode Smallint

pl733:AlcoholicStrengthApplicabilityFlag Smallint

pl733:DegreePlatoApplicabilityFlag Smallint

pl733:DensityApplicabilityFlag Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishExciseProduct/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishExciseProduct/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishExciseProduct/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCnCode

pl733:CnCode string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCnCode/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCnCode/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCnCode/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCorrespondenceCnCodeExciseProduct

pl733:CnCode string [8]

pl733:ExciseProductCode string [4]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:PolishCorrespondenceCnCodeExciseProduct/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AdditionalUnitOfMeasure

pl733:UnitOfMeasureCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AdditionalUnitOfMeasure/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AdditionalUnitOfMeasure/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AdditionalUnitOfMeasure/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AlertOrRejectionOfEadReason

pl733:AlertOrRejectionOfEadReasonCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AlertOrRejectionOfEadReason/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AlertOrRejectionOfEadReason/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:AlertOrRejectionOfEadReason/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventSubmittingPerson

pl733:SubmittingPersonCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventSubmittingPerson/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventSubmittingPerson/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventSubmittingPerson/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EvidenceType

pl733:EvidenceTypeCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EvidenceType/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EvidenceType/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EvidenceType/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventType

pl733:EventTypeCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventType/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventType/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:EventType/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ReasonForInterruption

pl733:ReasonForInterruptionCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ReasonForInterruption/pl733:LanguageSpecificData

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ReasonForInterruption/pl733:LanguageSpecificData/pl733:Description

language string [2]

_Value_ string [256]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL733/PL733/pl733:Body/pl733:ExternalListOfCodes/pl733:ReasonForInterruption/pl733:Action

pl733:Operation string [1]

pl733:ActivationDate TDate

pl733:ActionIdentifier string [20]

pl733:ResponsibleDataManager string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

PoprawneWyroby Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:Attributes

pl814:SubmissionMessageType Smallint

pl814:MovementCode string [1]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ConsignorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:PlaceOfDispatchTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DispatchImportOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ComplementConsigneeTrader

pl814:MemberStateCode string [2]

pl814:SerialNumberOfCertificateOfExemption string [100]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DeliveryPlaceCustomsOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:CompetentAuthorityDispatchOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:FirstTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportDetails

pl814:TransportUnitCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate/pl815:DocumentDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate/pl815:ReferenceOfDocument

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:EadDraft

pl814:LocalReferenceNumber string [20]

pl814:InvoiceNumber string [35]

pl814:InvoiceDate TDate

pl814:OriginTypeCode Smallint

pl814:DateOfDispatch TDate

pl814:TimeOfDispatch TTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:HeaderEad

pl814:DestinationTypeCode Smallint

pl814:JourneyTime string [3]

pl814:TransportArrangement Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportMode

pl814:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:MovementGuarantee

pl814:GuarantorTypeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:MovementGuarantee/pl814:GuarantorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad

pl814:BodyRecordUniqueReference Smallint

pl814:ExciseProductCode string [4]

pl814:CnCode string [8]

pl814:Quantity Double

pl814:GrossWeight Double

pl814:NetWeight Double

pl814:AlcoholicStrength Double

pl814:DegreePlato Double

pl814:FiscalMarkUsedFlag Smallint

pl814:SizeOfProducer Int64

pl814:Density Double

PoprawnyWyrob Boolean

WyliczonoAkcyze Boolean

WartoscAkcyzy Double

RefSADImportowy Strong ref.

NrSADImport WideString [21]

IDSADImport Integer

NiedoborLubNadwyzka Double

IloscNieprzyjeta Double

IDWyrobu Integer

BylyZmiany Boolean

MomentNadaniaID TDateTime

pl814:AdditionalQuantity Double

pl814:FuelType Smallint

pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils Smallint

pl814:MaxRetailPrice Double

pl814:BiofuelContent Double

pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:FiscalMark

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:DesignationOfOrigin

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:CommercialDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL814/PL814/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:BrandNameOfProducts

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

PoprawneWyroby Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:Attributes

pl814:SubmissionMessageType Smallint

pl814:MovementCode string [1]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ConsignorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:PlaceOfDispatchTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DispatchImportOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:ComplementConsigneeTrader

pl814:MemberStateCode string [2]

pl814:SerialNumberOfCertificateOfExemption string [100]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:DeliveryPlaceCustomsOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:CompetentAuthorityDispatchOffice

pl814:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:FirstTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportDetails

pl814:TransportUnitCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate/pl815:DocumentDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl815:DocumentCertificate/pl815:ReferenceOfDocument

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:EadDraft

pl814:LocalReferenceNumber string [20]

pl814:InvoiceNumber string [35]

pl814:InvoiceDate TDate

pl814:OriginTypeCode Smallint

pl814:DateOfDispatch TDate

pl814:TimeOfDispatch TTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:HeaderEad

pl814:DestinationTypeCode Smallint

pl814:JourneyTime string [3]

pl814:TransportArrangement Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:TransportMode

pl814:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:MovementGuarantee

pl814:GuarantorTypeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:MovementGuarantee/pl814:GuarantorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad

pl814:BodyRecordUniqueReference Smallint

pl814:ExciseProductCode string [4]

pl814:CnCode string [8]

pl814:Quantity Double

pl814:GrossWeight Double

pl814:NetWeight Double

pl814:AlcoholicStrength Double

pl814:DegreePlato Double

pl814:FiscalMarkUsedFlag Smallint

pl814:SizeOfProducer Int64

pl814:Density Double

PoprawnyWyrob Boolean

WyliczonoAkcyze Boolean

WartoscAkcyzy Double

RefSADImportowy Strong ref.

NrSADImport WideString [21]

IDSADImport Integer

NiedoborLubNadwyzka Double

IloscNieprzyjeta Double

IDWyrobu Integer

BylyZmiany Boolean

MomentNadaniaID TDateTime

pl814:AdditionalQuantity Double

pl814:FuelType Smallint

pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils Smallint

pl814:MaxRetailPrice Double

pl814:BiofuelContent Double

pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:FiscalMark

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:DesignationOfOrigin

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:CommercialDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL815/PL815/pl814:Body/pl814:SubmittedDraftOfDelivery/pl814:BodyEad/pl814:BrandNameOfProducts

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

KodRodzMiejscaPrz Integer

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia (DestinationTypeCode)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement/pl817:ExciseMovementEad

pl817:AdministrativeReferenceCode string [21]

pl817:SequenceNumber Integer

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement/pl817:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement/pl817:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

WypelnionoVAT = 'T' (True) - atrybut Traderid zawiera numer TIN (Wypelniono VAT = 'T' - Traderid attribute contains TIN number),
WypelnionoVAT = 'N' (False) - atrybut Traderid zawiera numer akcyzowy (Wypelniono VAT = 'N' - Traderid attribute contains excise number)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement/pl817:DestinationOffice

pl817:ReferenceNumber string [8]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL817/PL817/pl817:Body/pl817:DeliveryNotificationForExciseMovement/pl817:DeliveryNotification

pl817:DateAndTimeOfDelivery TDateTime

pl817:DeliveryInformation string [350]

pl817:SealCompromised Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905/IE905

xmlns:tms string

xmlns:ie905 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905/IE905/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905/IE905/ie905:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905/IE905/ie905:Body/ie905:StatusResponse

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE905/IE905/ie905:Body/ie905:StatusResponse/ie905:Attributes

ie905:AdministrativeReferenceCode string [21]

ie905:SequenceNumber Smallint

ie905:Status string [3]

ie905:LastReceivedMessageType string [5]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807

xmlns:tms string

xmlns:ie807 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body/ie807:InterruptionOfMovement

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body/ie807:InterruptionOfMovement/ie807:Attributes

ie807:AdministrativeReferenceCode string

ie807:SequenceNumber Byte

ie807:DateAndTimeOfIssuance TDateTime

ie807:ReasonForInterruptionCode Byte

ie807:ReferenceNumberOfExciseOffice string

ie807:ExciseOfficerIdentification string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body/ie807:InterruptionOfMovement/ie807:Attributes/ie807:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body/ie807:InterruptionOfMovement/ie807:ReferenceControlReport

ie807:ControlReportReference string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE807/IE807/ie807:Body/ie807:InterruptionOfMovement/ie807:ReferenceEventReport

ie807:EventReportNumber string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:ie819 string

KodRodzMiejscaPrz Smallint

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia (DestinationTypeCode)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:Attributes

ie819:DateAndTimeOfValidationOfAlertRejection TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:ExciseMovementEad

ie819:AdministrativeReferenceCode string

ie819:SequenceNumber Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:DestinationOffice

ie819:ReferenceNumber string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:AlertOrRejection

ie819:DateOfAlertOrRejection TDate

ie819:EadRejectedFlag Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE819/IE819/ie819:Body/ie819:AlertOrRejectionOfEAD/ie819:AlertOrRejectionOfEadReason

ie819:AlertOrRejectionOfEadReasonCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840

xmlns:tms string

xmlns:ie840 string [47]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:Attributes

ie840:EventReportMessageType Byte

ie840:DateAndTimeOfValidationOfEventReport TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:HeaderEventReport

ie840:EventReportNumber string

ie840:MsOfSubmissionEventReportReference string

ie840:AdministrativeReferenceCode string

ie840:SequenceNumber Byte

ie840:ReferenceNumberOfExciseOffice string

ie840:MemberStateOfEvent string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EventReport

ie840:DateOfEvent TDate

ie840:ExciseOfficerIdentification string

ie840:SubmittingPerson string

ie840:SubmittingPersonCode Byte

ie840:ChangedTransportArrangement Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EventReport/ie840:PlaceOfEvent

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EventReport/ie840:SubmittingPersonComplement

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EventReport/ie840:Comments

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EvidenceOfEvent

ie840:EvidenceTypeCode Byte

ie840:ImageOfEvidence string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EvidenceOfEvent/ie840:IssuingAuthority

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EvidenceOfEvent/ie840:ReferenceOfEvidence

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:EvidenceOfEvent/ie840:EvidenceTypeComplement

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:NewTransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:NewTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:TransportDetails

ie840:TransportUnitCode Byte

ie840:IdentityOfTransportUnits string

ie840:CommercialSealIdentification string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:TransportDetails/ie840:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:TransportDetails/ie840:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:BodyEventReport

ie840:EventTypeCode Byte

ie840:BodyRecordUniqueReference Smallint

ie840:IndicatorOfShortageOrExcess string

ie840:ObservedShortageOrExcess Double

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE840/IE840/ie840:Body/ie840:EventReportEnvelope/ie840:BodyEventReport/ie840:AssociatedInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:ie871 string [47]

KodRodzPrzezn Smallint

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia (DestinationTypeCode)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:Attributes

ie871:SubmitterType Byte

ie871:DateAndTimeOfValidationOfExplanationOnShortage TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:ConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:ExciseMovementEad

ie871:AdministrativeReferenceCode string

ie871:SequenceNumber Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:ConsignorTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

TraderExciseNumber string [13]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:Analysis

ie871:DateOfAnalysis TDate

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:Analysis/ie871:GlobalExplanation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:BodyAnalysis

ie871:ExciseProductCode string

ie871:BodyRecordUniqueReference Integer

ie871:ActualQuantity Double

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:BodyAnalysis/ie871:Explanation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzIE871/IE871/ie871:Body/ie871:ExplanationOnReasonForShortage/ie871:DispatchImportOffice

ie871:ReferenceNumber string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:pl809 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/pl809:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/pl809:Body/pl809:CancellationOfDraftOfDelivery

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/pl809:Body/pl809:CancellationOfDraftOfDelivery/pl809:Attributes

pl809:DateAndTimeOfValidationOfCancellation TDateTime

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/pl809:Body/pl809:CancellationOfDraftOfDelivery/pl809:DraftOfDelivery

pl809:LocalReferenceNumber string [20]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL809/PL809/pl809:Body/pl809:CancellationOfDraftOfDelivery/pl809:Cancellation

pl809:CancellationReasonCode Byte

pl809:ComplementaryInformation string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:pl812 string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:ExciseMovementEad

pl812:AdministrativeReferenceCode string

pl812:SequenceNumber Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:TranshipmentDetails

pl812:CompetentAuthorityReferenceNumber string [8]

pl812:DateAndTimeOfTranshipment TDateTime

pl812:ComplementaryInformation string [100]

pl812:ChangedTransportArrangement Smallint

pl812:TransportModeCode Smallint

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:TranshipmentDetails/pl812:PlaceOfTranshipment

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:NewTransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:NewTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:TransportDetails

ie813:TransportUnitCode Smallint

ie813:IdentityOfTransportUnits WideString [35]

ie813:CommercialSealIdentification WideString [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:TransportDetails/ie813:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL812/PL812/pl812:Body/pl812:TranshipmentOfProducts/pl812:TransportDetails/ie813:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825

DBId Integer

WersjaObiektu Integer

GUID string

DataUtw TDateTime

OddzialUtw string

LoginUtw string

OddzialMod string

LoginMod string

DataMod TDateTime

OddzialEdycji string

LoginEdycji string

DataEdycji TDateTime

RodzajKomEMCS Byte

GUIDPrzem string

TypKomAkcyz Smallint

KomOdbiorcy Boolean

Poprawny Boolean

ZImportu Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825

xmlns:tms string

Poprawny Boolean

xmlns:pl825 string [48]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/Header

tms:MessageSender string [36]

tms:MessageRecipient string [36]

tms:DateOfPreparation TDate

tms:TimeOfPreparation TTime

tms:MessageIdentifier string [44]

tms:CorrelationIdentifier string [44]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body

według specyfikacji EMCS PL (according to EMCS PL specification)

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplittingEad

pl825:UpstreamArc string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad

pl825:LocalReferenceNumber string [20]

pl825:JourneyTime string

pl825:ChangedTransportArrangement Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:DestinationChanged

pl825:DestinationTypeCode Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:NewConsigneeTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:DeliveryPlaceTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

Traderid string [16]

WypelnionoVAT Boolean

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:DeliveryPlaceCustomsOffice

pl825:ReferenceNumber string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:NewTransportArrangerTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:NewTransporterTrader

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

VatNumber string [35]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:TransportDetails

pl825:TransportUnitCode Byte

pl825:IdentityOfTransportUnits string

pl825:CommercialSealIdentification string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:TransportDetails/pl825:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:TransportDetails/pl825:ComplementaryInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad

pl825:BodyRecordUniqueReference Smallint

pl825:ExciseProductCode string

pl825:CnCode string [8]

pl825:Quantity Double

pl825:AdditionalQuantity Double

pl825:GrossWeight Double

pl825:NetWeight Double

pl825:AlcoholicStrength Double

pl825:DegreePlato Double

pl825:FuelType Byte

pl825:NotColouredAndMarkedFuelOils Byte

pl825:FiscalMarkUsedFlag Byte

pl825:SizeOfProducer Integer

pl825:Density Double

pl825:BiofuelContentMeetsQualityRequirements Byte

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad/pl825:FiscalMark

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad/pl825:CommercialDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad/pl825:BrandNameOfProducts

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad/pl825:Packagepl

pl825:KindOfPackages string

pl825:NumberOfPackages Integer

pl825:CommercialSealIdentification string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:SplitDetailsEad/pl825:BodyEad/pl825:Packagepl/pl825:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:MsaOfSplitting

pl825:MemberStateCode string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:TranshipmentDetails

pl825:CompetentAuthorityReferenceNumber string

pl825:DateAndTimeOfTranshipment TDateTime

pl825:ComplementaryInformation string

PrzemAkcyz/KomAkcyzWPrzyg/ListaKomAkcyzPL825/PL825/pl825:Body/pl825:SubmittedDraftOfSplittingOperation/pl825:TranshipmentDetails/pl825:PlaceOfTranshipment

language string [2]

TraderName WideString [182]

StreetName WideString [65]

StreetNumber WideString [11]

Postcode string [10]

City WideString [50]

PrzemAkcyz/PoprzOdbiorcy

Hasz string

Skrot string [20]

RodzKon string [1]

Nazwa WideString [182]

Opis1 WideString [60]

Opis2 WideString [60]

Ulica WideString [65]

Dom WideString [11]

Miasto WideString [50]

Kod string [10]

Poczta WideString [50]

Kraj string [2]

REGON string [20]

PESEL string [11]

NIPBezKresek string [14]

TIN string [35]

Bank WideString [58]

Konto string [58]

Uwagi WideString

Telefon string [20]

Faks string [20]

Email string [100]

SkrotDod string [20]

SWIFT string [11]

CRP string [19]

NrAkcyzowy string [13]

EORI string [17]

SymbolPKD string [5]

AEO string [4]

Language string [2]

NieGenEORI Boolean

MomentIE813 TDateTime

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/PoprzOrgTrans

Hasz string

Skrot string [20]

RodzKon string [1]

Nazwa WideString [182]

Opis1 WideString [60]

Opis2 WideString [60]

Ulica WideString [65]

Dom WideString [11]

Miasto WideString [50]

Kod string [10]

Poczta WideString [50]

Kraj string [2]

REGON string [20]

PESEL string [11]

NIPBezKresek string [14]

TIN string [35]

Bank WideString [58]

Konto string [58]

Uwagi WideString

Telefon string [20]

Faks string [20]

Email string [100]

SkrotDod string [20]

SWIFT string [11]

CRP string [19]

NrAkcyzowy string [13]

EORI string [17]

SymbolPKD string [5]

AEO string [4]

Language string [2]

NieGenEORI Boolean

MomentIE813 TDateTime

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/PoprzPrzewoznicy

Hasz string

Skrot string [20]

RodzKon string [1]

Nazwa WideString [182]

Opis1 WideString [60]

Opis2 WideString [60]

Ulica WideString [65]

Dom WideString [11]

Miasto WideString [50]

Kod string [10]

Poczta WideString [50]

Kraj string [2]

REGON string [20]

PESEL string [11]

NIPBezKresek string [14]

TIN string [35]

Bank WideString [58]

Konto string [58]

Uwagi WideString

Telefon string [20]

Faks string [20]

Email string [100]

SkrotDod string [20]

SWIFT string [11]

CRP string [19]

NrAkcyzowy string [13]

EORI string [17]

SymbolPKD string [5]

AEO string [4]

Language string [2]

NieGenEORI Boolean

MomentIE813 TDateTime

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/PoprzMiejscaDostawy

Hasz string

Skrot string [20]

RodzKon string [1]

Nazwa WideString [182]

Opis1 WideString [60]

Opis2 WideString [60]

Ulica WideString [65]

Dom WideString [11]

Miasto WideString [50]

Kod string [10]

Poczta WideString [50]

Kraj string [2]

REGON string [20]

PESEL string [11]

NIPBezKresek string [14]

TIN string [35]

Bank WideString [58]

Konto string [58]

Uwagi WideString

Telefon string [20]

Faks string [20]

Email string [100]

SkrotDod string [20]

SWIFT string [11]

CRP string [19]

NrAkcyzowy string [13]

EORI string [17]

SymbolPKD string [5]

AEO string [4]

Language string [2]

NieGenEORI Boolean

MomentIE813 TDateTime

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/WysylkiEMCS

DaneWysylki string

PrzemAkcyz/PoprzPrzem

RodzajMscPrzezn Smallint

CzasPrzewozu string [3]

OrgPrzewozu Smallint

NrFaktury string [35]

DataFaktury TDate

RodzajTrans Smallint

UCMiejscaDost string [8]

MomentIE813 TDateTime

HaszWysylki string

PrzemAkcyz/Wyroby

dane wyrobów zgodne z PL815.BodyEad

ZaktualizowanoZIE818 Boolean

OstatniIDWyrobu Integer

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad

pl814:BodyRecordUniqueReference Smallint

pl814:ExciseProductCode string [4]

pl814:CnCode string [8]

pl814:Quantity Double

pl814:GrossWeight Double

pl814:NetWeight Double

pl814:AlcoholicStrength Double

pl814:DegreePlato Double

pl814:FiscalMarkUsedFlag Smallint

pl814:SizeOfProducer Int64

pl814:Density Double

PoprawnyWyrob Boolean

T jeśli dane wyrobu są poprawne

WyliczonoAkcyze Boolean

T jeśli wartość akcyzy została podana w polu WartoscAkcyzy

WartoscAkcyzy Double

wartość akcyzy

RefSADImportowy Strong ref.

NrSADImport WideString [21]

numer SAD-u importowego

IDSADImport Integer

NiedoborLubNadwyzka Double

stwierdzony niedobór lub nadwyżka wyrobu

IloscNieprzyjeta Double

ilość nieprzyjęta wyrobu

IDWyrobu Integer

BylyZmiany Boolean

MomentNadaniaID TDateTime

pl814:AdditionalQuantity Double

pl814:FuelType Smallint

pl814:NotColouredAndMarkedFuelOils Smallint

pl814:MaxRetailPrice Double

pl814:BiofuelContent Double

pl814:BiofuelContentMeetsQualityRequirements Byte

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl814:FiscalMark

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl814:DesignationOfOrigin

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl814:CommercialDescription

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl814:BrandNameOfProducts

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl815:Package

pl815:KindOfPackages string [2]

pl815:NumberOfPackages Int64

pl815:CommercialSealIdentification WideString [35]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl815:Package/pl815:SealInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl815:WineProduct

pl815:WineProductCategory Smallint

pl815:WineGrowingZoneCode Smallint

pl815:ThirdCountryOfOrigin string [2]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl815:WineProduct/pl815:OtherInformation

language string [2]

_Value_ WideString [350]

PrzemAkcyz/Wyroby/PrzemAkcyzBodyEad/pl815:WineProduct/pl815:WineOperation

pl815:WineOperationCode Smallint

PrzemAkcyz/DaneSADImport

dane SAD-ów importowych

OstatniIDSADu Integer

PrzemAkcyz/DaneSADImport/SADyImportowe

ImportSadNumber WideString [21]

numer SAD-u importowego

IDSADu Integer

ImportSADDate TDate

data SAD-u importowego

PrzemAkcyz/DaneSADImport/SADyImportowe/Importer

dane importera wyrobów

Hasz string

Skrot string [20]

RodzKon string [1]

Nazwa WideString [182]

Opis1 WideString [60]

Opis2 WideString [60]

Ulica WideString [65]

Dom WideString [11]

Miasto WideString [50]

Kod string [10]

Poczta WideString [50]

Kraj string [2]

REGON string [20]

PESEL string [11]

NIPBezKresek string [14]

TIN string [35]

Bank WideString [58]

Konto string [58]

Uwagi WideString

Telefon string [20]

Faks string [20]

Email string [100]

SkrotDod string [20]

SWIFT string [11]

CRP string [19]

NrAkcyzowy string [13]

EORI string [17]

SymbolPKD string [5]

AEO string [4]

Language string [2]

NieGenEORI Boolean

PrzemAkcyz/DaneSADImport/SADyImportowe/MiejsceImportu

dane miejsca importu wyrobów

TypLokalizacji Byte

0 jeśli kod miejsca, 1 jeśli kod urzędu celnego, 2 jeśli opis miejsca

DaneLokalizacji string [35]

kod lub opis lokalizacji

PrzemAkcyz/HistoriaZmian

DbID Integer

IDPrzem Integer

KodZmiany Byte

TrybZmiany Byte

MomentZmiany TDateTime

Oddzial string [1]

Login string [30]

Dane string

LRN string

ARC string