Główna / Huzar Software / System AIS

System AIS

W związku ze zbliżającym się terminem wyłączenia systemu Celina, chcielibyśmy przekazać kilka istotnych informacji o systemie AIS.

System AIS to dla Państwa następujące ważne zmiany:

1.	JEDEN NADAWCA DLA SAD-u
	Dla Państwa, którzy wypełniają zgłoszenia celne z wieloma nadawcami w jednym SAD-zie, bardzo ważna jest 
informacja, że może ulec zwiększeniu liczba zgłaszanych deklaracji celnych w związku z wprowadzeniem 
dodatkowych reguł w stosunku do systemu Celina. Poza szczególnymi przypadkami – operatora pocztowego oraz gdy 
nie podajemy nadawców (np. procedura 7100) – na SAD można podać TYLKO JEDNEGO nadawcę. Zmiana obowiązuje np. 
dla procedur 4000, 4200, 4071, 4271. W przypadku importu towarów po procedurze składu celnego realizowanych za 
pomocą aplikacji WinSkład wsparcie pojawi się wkrótce po stronie aplikacji w wersji 19.61 i dokumenty zostaną 
automatycznie podzielone ze względu na dostawcę. Prosimy o kontakt, jeśli zauważą Państwo u siebie potencjalne 
problemy z rozdzielaniem zgłoszeń na osobnych nadawców - np. jeśli SAD-y tworzone są przez dedykowane moduły 
dodatkowe lub import danych.

2.	WALIDACJA REPREZENTACJI
	Przy zgłoszeniach przez przedstawiciela, system AIS sprawdza, czy Państwa firma ma poprawnie 
zdefiniowaną reprezentację po stronie systemu PUESC. Walidacja nie jest przeprowadzana dla odpraw dla osób 
fizycznych, kurierskich oraz na upoważnieniu jednorazowym.

3.	ZUPEŁNIE NOWE KOMUNIKATY CELNE I CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE DOKUMENTU SAD
	Zarówno zgłoszenia celne, powiadomienia, deklaracje skrócone, jak i wszystkie komunikaty odbierane ze 
służby celnej zostały zmienione w stosunku do Celiny. Program WinSAD potrafi wygenerować, jak i odebrać te 
komunikaty. Przykładowo - zamiast komunikatów POD/PZC pojawią się nowe komunikaty ZC291/ZC299. Istnieje też 
możliwość, że dokument celny zostanie zwolniony do procedury częściowo – tylko niektóre pozycje – a nie 
całkowicie.

4.	KOMUNIKATY ZC291 (POD) i ZC299 (PZC) DO POBRANIA TYLKO PRZEZ STRONĘ PUESC LUB INTERFEJS NIEWIZUALNY
	Komunikaty ZC291 (powiadomienie o długu celnym - POD), jak i ZC299 (poświadczone zgłoszenie celne - 
PZC) nie są dostarczane bezpośrednio na skrzynkę e-mail. Można je pobrać automatycznie z użyciem interfejsu 
niewizualnego lub przez stronę PUESC.

	
System AIS jest obsługiwany w najnowszej wersji programu WinSAD (13.55), jak i WinSkład i WinUCZ (19.60). 
Następne wersje WinSAD (12.60), planowane na koniec września, uzupełnią obsługę komunikatów o rzadziej 
wykorzystywane (jak np. wnioski o anulowanie) oraz dodatkowe reguły walidacji.
Inne najważniejsze zmiany w stosunku do Celiny to:

1.	WINSAD: POWIADOMIENIA W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ (PW215) WYSYŁANE BEZPOŚREDNIO Z SAD
	W programie WinSAD komunikaty powiadomienia w procedurze uproszczonej (PW215) są generowane wprost z 
dokumentu SAD wpisanego do rejestru.

2.	WINSAD: NOWE DEKLARACJE SKRÓCONE
	Powstała nowa baza deklaracji skróconych w WinSAD, jedna deklaracja skrócona może zawierać wiele 
pozycji towarowych.

3.	WINSAD: NOWE REGUŁY SPRAWDZANIA DOKUMENTÓW, NOWE POLA DLA GWARANCJI
	Zabezpieczenia – poprzednio wpisywane jako dokument o kodzie 5DK5 – należy wpisywać na zakładce AIS w 
danych pozycji SAD-u. Do programu dodano wiele nowych reguł sprawdzania dokumentu, wynikających ze specyfikacji 
systemu AIS - prosimy zwracać uwagę na ostrzeżenia zgłaszane przez program.

4.	WINSAD: NIEOBSŁUGIWANY SYSTEM WINDOWS XP
	Ze względu na zmiany w podpisie elektronicznym, podpisywanie dokumentów bezpośrednio w programie nie 
będzie działało na starszych komputerach z systemem Windows XP - najstarszym obsługiwanym systemem będzie 
Windows Vista SP2.


W chwili obecnej planowane jest włączenie obowiązku dokonywania nowych odpraw celnych do systemu AIS od dnia 1 
listopada 2018. Mocno zachęcamy do wysyłania do systemu AIS zgłoszeń celnych już teraz aby zidentyfikować 
potencjalne problemy przed ostatecznym terminem przejścia na AIS.

Więcej informacji o systemie AIS, instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w AIS, można znaleźć na stronie 
projektu AIS: https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-import

nowości w programach

15.11
15.11
3.10
5.80
4.80
20.90
20.90
20.91
8.20
8.20
6.31
5.40