Główna / Informacyjne / System AES

System AES

System AES

Moduł AES do programów z serii WinSAD służy do tworzenia, wysyłania i odbierania komunikatów z AES. Głównym zadaniem AES jest pełna obróbka wywozowych zgłoszeń celnych oraz ich przetwarzanie, nawet w przypadku dokonania odprawy w innym kraju Unii Europejskiej.

Ważne adresy

Najważniejsze adresy związane z ECS to:

Instalacja

Do korzystania z Modułu AES konieczne jest posiadanie licencji jednego z programów z serii WinSAD.

Obsługa modułu

Aby wysłać dokument SAD jako komunikat AES należy:

  • w polu 1 (Deklaracja) wejść na zakładkę Dane AES i tam wypełnić wymagane informacje – pozwoli to na wypełnienie danych AES w przypadku większej liczby kontrahentów/krajów przeznaczenia (podobnie jak w NCTS): zakładka Pozycje SADu ->Zakładka Dane do AES; zostanie ustawiona flaga AES na górnej listwie programu nad polem 2;
  • jeśli na SADzie jest 1 grupa towarowa lub towary we wszystkich grupach mają ten sam Kod kraju wysyłki i ten sam Kod kraju przeznaczenia, to należy wypełnić odpowiednie pola na głównym dokumencie SAD (zakładka SAD, pola 15 i 17);
  • jeśli towary w grupach mają różne kody krajów pochodzenia i przeznaczenia, to pola 15 i 17 na głównym dokumencie (zakładka SAD) należy pozostawić wolne, a wypełnić je odpowiednio na zakładce Dane do AES, która jest na zakładce Pozycje SADu;
  • następnie tak przygotowane zgłoszenie celne można wyeksportować do pliku XML jako komunikat IE515 przez wybranie menu “Operacje -> Operacje AES -> Wyślij SAD do AES (IE515)”.
  • pozostałe dokumenty związane z ECS dostępne są w menu Operacje -> Operacje AES.

Wypełnianie dokumentu SAD eksportowego do AES różni się w stosunku do dokumentów przeznaczonych do AIS (np. dwucyfrowe kody rodzajów transportu). Przypominamy, iż warto przed wysyłką sprawdzić poprawność dokumentu przyciskając klawisz F2.

W procedurach uproszczonych (nie dotyczy rejestrów wirtualnych) najważniejszą różnicą jest konieczność zablokowania dokumentu w rejestrze przed wysyłką – XML do AES musi już posiadać numery i daty wpisów w polu 40 (Y-CLE).

Wysyłka do systemu AES

Wysyłka do systemu AES możliwa jest na dwa sposoby: bezpośrednio z programu WinSAD bądź poprzez zapisanie do pliku i samodzielne wysłanie przez e-mail.

Warunkiem koniecznym do wysyłki przez e-mail bezpośrednio z poziomu programu jest poprawna weryfikacja kont e-mail w programie.

Następnie w programie należy wybrać: Operacje AES (prawym klawiszem myszy na zamkniętym SAD) -> Wyślij SAD do AES -> Przez e-mail.

Podpis elektroniczny

Dokumenty wysyłane do AES powinny być podpisane elektronicznie.

 

nowości w programach

19.53
19.53
4.00
6.62
5.62
24.14
24.14
24.14
12.36
12.36
8.60
5.87