Główna / Informacyjne / System ECS

System ECS

 

System ECS

Moduł ECS do programów z serii WinSAD służy do tworzenia, wysyłania i odbierania komunikatów z ECS (System Kontroli Eksportu). Głównym zadaniem zintegrowanego, europejskiego systemu ECS, jest pełna obróbka wywozowych zgłoszeń celnych oraz ich przetwarzanie, nawet w przypadku dokonania odprawy w innym kraju Unii Europejskiej.

System ECS umożliwia całkowite zlikwidowanie użycia papierowej formy karty 3 SAD jako potwierdzenia wywozu poza teren UE. Docelowo zastąpi Celinę: do 1 lipca 2009 roku obowiązuje przejściowo możliwość wysyłania zgłoszeń celnych zarówno do ECS, jak i jeszcze do Celiny.

Ważne adresy

Najważniejsze adresy związane z ECS to:

Instalacja

Do korzystania z Modułu ECS konieczne jest posiadanie licencji jednego z programów z serii WinSAD.

Aktywowanie Modułu ECS w programie jest związane z jego zakupem (lub posiadaniem w ramach zakupionej licencji programu) i pobraniem pliku uprawnień. Moduł ECS nie wymaga dodatkowej instalacji.

Obsługa modułu

Aby wysłać dokument SAD jako komunikat ECS należy:

  • w polu 1 (Deklaracja) wejść na zakładkę Dane ECS i tam wypełnić wymagane informacje – pozwoli to na wypełnienie danych ECS w przypadku większej liczby kontrahentów/krajów przeznaczenia (podobnie jak w NCTS): zakładka Pozycje SADu ->Zakładka Dane do ECS; zostanie ustawiona flaga ECS na górnej listwie programu nad polem 2;
  • jeśli na SADzie jest 1 grupa towarowa lub towary we wszystkich grupach mają ten sam Kod kraju wysyłki i ten sam Kod kraju przeznaczenia, to należy wypełnić odpowiednie pola na głównym dokumencie SAD (zakładka SAD, pola 15 i 17);
  • jeśli towary w grupach mają różne kody krajów pochodzenia i przeznaczenia, to pola 15 i 17 na głównym dokumencie (zakładka SAD) należy pozostawić wolne, a wypełnić je odpowiednio na zakładce Dane do ECS, która jest na zakładce Pozycje SADu;
  • następnie tak przygotowane zgłoszenie celne można wyeksportować do pliku XML jako komunikat IE515 przez wybranie menu “Operacje -> Operacje ECS -> Wyślij SAD do ECS (IE515)”.
  • pozostałe dokumenty związane z ECS dostępne są w menu Operacje -> Operacje ECS.

Wypełnianie dokumentu SAD eksportowego do ECS różni się w stosunku do dokumentów przeznaczonych do Celiny (np. dwucyfrowe kody rodzajów transportu). Przypominamy, iż warto przed wysyłką sprawdzić poprawność dokumentu przyciskając klawisz F2.

W procedurach uproszczonych (nie dotyczy rejestrów wirtualnych) najważniejszą różnicą jest konieczność zablokowania dokumentu w rejestrze przed wysyłką – XML do ECS musi już posiadać numery i daty wpisów w polu 40 (Y-CLE).

Wysyłka do systemu ECS

Wysyłka do systemu ECS możliwa jest na dwa sposoby: bezpośrednio z programu WinSAD bądź poprzez zapisanie do pliku i samodzielne wysłanie przez e-mail.

Warunkiem koniecznym do wysyłki przez e-mail bezpośrednio z poziomu programu jest poprawna weryfikacja kont e-mail w programie.

Następnie w programie należy wybrać: Operacje ECS (prawym klawiszem myszy na zamkniętym SAD) -> Wyślij SAD do ECS -> Przez e-mail.

Podpis elektroniczny

Dokumenty wysyłane do ECS powinny być podpisane elektronicznie.

Istnieje możliwość podpisania dokumentu na dwa sposoby – za pomocą mechanizmu wewnętrznego programu, albo za pomocą kontrolki AX dostarczanej przez Służbę Celną.

Więcej informacji na stronie dotyczącej podpisu elektronicznego.

 

 

nowości w programach

14.94
14.94
3.01
5.80
4.80
20.70
20.70
20.70
8.01
8.01
6.20
5.32